Ddim yn gwybod beth i’w goginio wythnos yma? Dyma 5 syniad rysáit hawdd sy’n addas ar gyfer y teulu cyfan.

Mae’r tabl HEDDIW yn cael ei noddi gan Walmart. Creodd ein golygyddion y ryseitiau hyn yn annibynnol. Os prynwch y cynhwysion trwy ein dolenni, rydym yn ennill comisiwn. Dysgwch fwy am Siop HEDDIW.

Rydyn ni’n mynd i mewn i’r wythnos waith yn rheolaidd sy’n ymroddedig i’r syniad o baratoi pob math o frecwastau cartref, ciniawau iach a chiniawau gourmet. Ond ddydd Llun, mae’r cynlluniau uchelgeisiol hynny’n dueddol o hedfan allan y ffenest.

Nid oes rhaid i hynny fod yn wir. Os ydych chi dan straen ynglŷn â beth i’w goginio yr wythnos hon, rydyn ni wedi eich gorchuddio â phum pryd hawdd y bydd y teulu cyfan wrth eu bodd, o ryseitiau cyw iâr blasus sy’n berffaith ar gyfer ciniawau yn ystod yr wythnos i rysáit syml ac iach ar gyfer coginio ymlaen llaw. gellir cuddio brecwast ymlaen llaw yn y rhewgell. Ac yn ogystal â bod yn hollol flasus, gellir paratoi’r prydau hyn a’u coginio mewn llai o amser nag y byddai’n ei gymryd i chi archebu cludfwyd!

Gellir siopa’r ryseitiau hyn, sy’n golygu y gallwch chi hefyd arbed taith i’r siop groser trwy archebu’r cynhwysion sydd eu hangen arnoch i’w gwneud trwy Walmart mewn ychydig gliciau yn unig. (Gall aelodau Walmart+ hefyd gael dosbarthiad am ddim ar archebion $35 ac uwch.)

Dyma beth i’w goginio wythnos yma.

Burritos brecwast wedi’i baratoi gan Lauren Salkeld

Ychydig ohonom sydd ag amser i sefyll o flaen stôf yn y bore, felly mae’n hawdd gosod bocs o rawnfwyd, bar brecwast, neu gacen wrth fynd. Wel, mae’r burritos hyn y gellir eu cludo’n llawn nid yn unig yn frecwast llawn o wy wedi’i lapio mewn tortilla, ond maen nhw hefyd yn hawdd eu taflu gyda’i gilydd a byddant yn eich cadw’n fodlon tan ginio. Yn syml, casglwch griw ar adeg pan fydd gennych amser, ei rewi am hyd at fis, ac ailgynheswch yn ôl yr angen yn y microdon neu’r popty. Cadwch nhw’n syml gyda chaws a ffa neu arbrofwch gyda llenwadau ychwanegol fel llysiau wedi’u ffrio, tatws wedi’u rhostio, a llysiau gwyrdd garlleg.

Feta Yasmin Fahr a Pheli Cig Oregano gyda Salad Groegaidd

Byddwch yn destun eiddigedd y swyddfa gyda’r tro hwn ar salad Groegaidd traddodiadol. Gadewch i bawb arall dreulio eu hegwyl cinio yn paratoi i gael powlen ddrud eu hunain! Dechreuwch gyda’r cyfuniad clasurol o domatos, ciwcymbrau a feta, yna cicio’r cyfan gyda thwrci neu beli cig cyw iâr swmpus ond heb lawer o fraster wedi’u blasu â lemwn a mintys. Rydyn ni wrth ein bodd yn defnyddio letys romaine fel sylfaen oherwydd gall lynu wrth y dresin heb wywo, ond gallwch ddefnyddio letys mwy cain fel arugula neu sbigoglys os ydych chi’n bwriadu bwyta’ch salad ar unwaith.

Cysylltiedig: Archwiliwch ddwsinau o ryseitiau y gellir eu siopa a grëwyd gan gogyddion serol TODAY Food a datblygwyr ryseitiau.

Cluniau Cyw Iâr Lemon gyda Salad Couscous a Sbigoglys o Yasmin Fahr

Ydych chi wedi rhedeg allan o ffyrdd i goginio cyw iâr yn swyddogol? Bydd y rysáit hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan Foroco yn golygu y byddwch chi’n gweld dofednod poblogaidd mewn golau cwbl newydd. Mae cluniau cyw iâr llawn sudd yn cael eu paru â lemwn ac olewydd a’u gweini ochr yn ochr â chwscws cnoi cnau, sy’n cael ei daflu â sbigoglys ffres a’i wisgo â sudd y cyw iâr. Os na fyddwch chi’n cael eich hun yn ei fwyta mewn un eisteddiad, bydd gennych chi fwyd dros ben anhygoel. Yn syml, rhwygwch y cyw iâr sy’n weddill a’i daflu gyda’r cwscws i gael cinio boddhaol ychwanegol.

Ali Rosen Pupur Du Shrimp Lapiadau Letys

Mae pupur du yn dueddol o chwarae ail ffidil i halen wrth goginio. Ond mae’r rysáit hwn yn profi ei fod yn llawer mwy na sbeis bwrdd! Pan fydd wedi’i falu’n ffres a’i gynhesu mewn olew i ddod â’i flasau persawrus, sbeislyd allan, mae pupur yn gyd-seren berffaith ar gyfer berdys braster. Cymysgwch â cilantro priddlyd ac ychydig o galch ffres, ac mae gennych chi ginio cartref ffres a blasus, wedi’i bentio y tu mewn i gwpanau letys creisionllyd. Rydyn ni’n caru letys Boston, a elwir hefyd yn letys Bibb, sy’n felys, yn dendr, ac yn siâp powlen perffaith. Ond gallwch chi ddefnyddio unrhyw fath o ddeunydd lapio yn llwyr, neu hyd yn oed weini dros reis.

Bariau Cwci Menyn Dim Siocled Pobi gan Carrie Parente

Nid oes gan gwpanau menyn cnau daear a brynwyd yn y siop ddim byd yn y bariau cyfoethog a maddeugar hyn. A’r rhan orau yw nad oes rhaid i chi eu pobi! Yn syml, rhowch y llenwad yn yr oergell, wedi’i wneud â menyn cnau daear wedi’i felysu â surop masarn a chracers graham wedi’u malu (mae pretzels hallt yn gyfnewidiad hwyliog hefyd). Ysgeintio dros haenen o ganache siocledi, yna oeri a’i dorri’n sgwariau. Voila – pwdin di-ffws, di-ffws, trît bocs bwyd, neu fyrbryd prynhawn mawr ei angen yng nghanol diwrnod hir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.