Deiet Monsŵn: 5 Ryseitiau Seiliedig ar Sinsir ar gyfer Imiwnedd Iach

Mae tymor y monsŵn yma o’r diwedd, gan ddod â chawodydd adfywiol a rhyddhad mawr ei angen rhag tonnau gwres. Er ein bod yn mwynhau diwrnodau glawog, dylai hybu’r system imiwnedd i leihau’r risg o haint fod ar restr flaenoriaeth pawb hefyd. O annwyd a ffliw tymhorol i dwymyn firaol a mwy, mae’r mathau hyn o heintiau yn gyffredin iawn y tymor hwn. Felly, mae’n bwysig iawn bwyta bwydydd a all helpu i hybu’r system imiwnedd. O ystyried hyn, dyma ni’n dod â 5 rysáit sinsir i chi a all fod yn berffaith i’w hychwanegu at eich diet monsŵn. Mae sinsir yn fwyaf adnabyddus am ei briodweddau maethol sy’n helpu i hybu imiwnedd. Mae’n cynnwys priodweddau gwrthfacterol a gwrthlidiol sy’n helpu i atal heintiau. Gadewch i ni ddechrau gyda’r ryseitiau nawr.

Darllenwch hefyd: Deiet Monsŵn: 5 Awgrym Diet Arbenigol i Aros yn Iach Gydag Imiwnedd Cryf Yn Ystod Y Tymor Glaw

Dyma 5 Rysáit Seiliedig ar Sinsir y mae’n rhaid i chi eu bwyta ar gyfer imiwnedd iach

Cyw Iâr Sinsir: Ein Hargymhelliad

I bob un ohonoch sy’n chwilio am gyri cyw iâr blasus ond gyda thro ychydig yn newydd, dyma rysáit cyw iâr sinsir y mae’n rhaid rhoi cynnig arni. Wedi’i gwneud â blas sinsir-garlleg sbeislyd a llwyth o sbeisys fel garam masala a mwy, mae’r rysáit hwn yn sicr o bryfocio’ch daflod fel dim arall. Cliciwch yma am y rysáit llawn.

Te Neem a Sinsir

Yma rydyn ni’n dod â rysáit arall i chi sy’n gweithio fel hud i hybu imiwnedd. Wedi’i wneud gyda neem a sinsir, mae’r te hwn yn ddiod perffaith i ddechrau’ch bore. Mae gwneud y te hwn hefyd yn chwarae plant. Cliciwch yma i weld y rysáit.

allam pachadi

Mae siytni yn ddysgl ochr berffaith i sbriwsio pryd o fwyd ac mae hefyd yn darparu maeth y mae mawr ei angen. Yma rydym yn dod â rysáit siytni deniadol arddull Andhra i chi wedi’i wneud gyda chiwbiau sinsir, mwydion tamarind a llawer o gynhwysion tebyg. Cliciwch yma am y rysáit llawn.

hqrqk6m

Cawl moron a sinsir

Yma rydyn ni’n dod â rysáit cawl hynod ysgafn a hawdd ei baratoi i chi. Mae Cawl Sinsir Moronen yn llawn dop o bopeth iach a maethlon. Wedi’i wneud gyda daioni cawl llysiau, moron a sinsir, ynghyd â ffresni teim, mae’r cawl hwn yn berffaith ar gyfer blasu yn nhymor y monsŵn. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

s78up9ko

Adrak ka Achaar

Chwilio am rysáit pot achaar ar unwaith? Mae gennym ni un i chi. Mae’r picl sinsir hwn wedi’i wneud gyda dim ond pedwar cynhwysyn. Er mwyn ei baratoi, does ond angen i chi gymryd jar ac ychwanegu sinsir julienne, halen, finegr a sudd lemwn. Rhowch ef o’r neilltu am ychydig. Am y rysáit llawn, cliciwch yma.

Ychwanegwch y ryseitiau hyn at eich diet a rhowch wybod i ni sut yr oeddech chi’n eu hoffi yn yr adran sylwadau isod. Am fwy o ryseitiau o’r fath, cadwch draw!

Leave a Comment

Your email address will not be published.