Dewch o hyd i gyw iâr mwg, bwyd Ffilipinaidd, adobo mayonnaise, ciwbiau calch cnau coco a bwyd byd-eang

Weithiau mae angen ‘ciwio ar noson o haf. Pan ddaeth y dymuniad hwnnw, es i i le cyfarwydd nad oeddwn wedi ymweld ag ef ers amser maith. Agorodd barbeciw KT yn North Boulder ym 1995, gan weini cigoedd ac ochrau mwg clasurol mewn amgylchedd llawn pethau cofiadwy Elvis Presley. Braf oedd clywed sŵn cig yn cael ei dorri ac arogli’r mwg hwnnw.

Rwy’n colomendy i mewn i frechdan cyw iâr, bynsen gwyn wedi’i lwytho â chig gwyn mwg a thywyll wedi’i dynnu o’r esgyrn, wedi’i wisgo â saws barbeciw melys a thangy. Dyma’r math o frechdan flêr y mae’n rhaid i chi ddal gafael arni nes eich bod wedi gorffen ei bwyta neu ei bod yn disgyn yn ddarnau.

Mae gan KT’s lawer iawn: asen mwg $1 gyda phryniant. Roedd yn gnoi cigog, boddhaol wedi’i gymysgu â saws Memphis sur a sbeislyd. Ar yr ochr roedd macaroni a chaws a ffa coch wedi’u hatgyfnerthu â darnau o gig eidion rhost.

Roedd yn fy atgoffa o fod yn farnwr ar gystadleuaeth dynwaredwr Elvis i KT ar ddiwedd y 1990au.

Roedd esgyrn a gweddillion cadachau gwlyb a napcynnau wedi dirywio fy mwrdd.

Cyngor Pro: Archebwch eich brechdan “arddull Elvis” a chael coleslo am ddim.

Mae’n dechrau crochlefain am hufen iâ haf o fwyty Philippine Manila Bay. Trwy garedigrwydd John Lehndorff.

Atyniad Bwyd Ffordd arall: Halo-Halo i Bawb

Nid oes rhaid i chi edrych yn bell i ddod o hyd i fwyty Tsieineaidd, Thai, neu Fietnam yn Boulder neu ardal metro Denver. Mae hyd yn oed lleoedd pan-Asiaidd, ond pryd oedd y tro diwethaf i chi weld bwyty Ffilipinaidd?

Mae Bwyty Ffilipinaidd Manila Bay yn Aurora yn gweini seigiau dilys. Mae bwyd Ffilipinaidd yn gyfuniad hynod ddiddorol o fwyd Tsieineaidd, De Asiaidd, Sbaenaidd a hyd yn oed Americanaidd. Mae’n hawdd caru’r lumpia, y rholiau wyau porc a llysiau tenau a chreisionllyd, a’r marinâd o borc wedi’i goginio’n araf mewn finegr, saws soi, a broth garlleg gyda reis wedi’i stemio, yn ogystal â’r prydau nwdls. Os ydych chi’n fwy anturus, archebwch y pompano cyfan wedi’i grilio â reis ffrio garlleg cryf a’i daflu â calamansi-ade, mae’n flas hybrid lemon-oren.

Gwnewch y daith i Fae Manila dim ond ar gyfer yr halo-halo, sy’n gymaint o hwyl i’w ddweud ag ydyw i fwyta. Mae’n cyfieithu i “mix-mix,” a dyna sut rydych chi’n bwyta’r cyfuniad adfywiol hwn o iâ wedi’i eillio, ffa melys, hufen iâ cnau coco a ube (tatws melys porffor), a llaeth anwedd.

Hac Bwyd yr Haf: Calch yn y Cnau Coco

Gwellwch eich haf trwy wneud ciwbiau iâ gyda sudd cnau coco a sblash o sudd leim ffres. Ychwanegwch rywbeth ychwanegol at ddiodydd a choctels wrth i chi oeri’r hylif. I gael newid cyflymder, defnyddiwch sudd watermelon ffres.

Dewch o hyd i Blas Fferm-Ffresh ledled y wlad

Gorffennaf 14 roc wythnosol cynnwys canllaw i standiau fferm ymyl ffordd Boulder County. I gael mwy o wybodaeth am farchnadoedd ffermwyr y wladwriaeth, stondinau, lleoliadau u-pickup, bodegas, ranches, gwenynfeydd a chynhyrchwyr bwyd lleol eraill, edrychwch ar gyfeiriadur Colorado Farm Fresh 2022 y wladwriaeth: ag.colorado.gov/category /farm-fresh

Flashback Rysáit: Adobe Mayo for Corn

Bu’r cogydd Jimmy Schmidt yn gweithredu’r Rattlesnake Grill, bwyty arloesol o’r De-orllewin, yn adeilad Bragdy Tivoli Denver rhwng 1985 a 1989. Dyrchafodd brofiad bwyta Colorado ar unwaith. Rhannodd Schmidt y rysáit hwn bryd hynny i ddefnyddio mayonnaise blasus iawn ar frechdanau, corn stryd arddull Mecsicanaidd, ac fel dip ar gyfer sglodion poeth.

Mayonnaise Adobe Jimmy Schmidt

2 melynwy

1/2 cwpan sudd lemwn ffres

1 llwy fwrdd mwstard grawn

1 llwy fwrdd o finegr

1 llwy fwrdd o bast achiote

1 cwpan o olew olewydd

1 llwy fwrdd o bupur chipotle mewn saws adobo, wedi’i dorri’n fân

Halen i flasu

Mewn cymysgydd neu gymysgydd, cyfunwch y melynwy, sudd lemwn, mwstard, finegr, a phast achiote. Ar gyflymder uchel, ychwanegwch olew yn raddol nes ei fod wedi’i gymysgu. Ychwanegwch y pupur chipotle a’i gymysgu. Blaswch ac addaswch halen. Gwanhau, os oes angen, gydag ychydig o ddŵr cynnes. Yn yr oergell.

Ewch i fwyty Osaka i weld rhai o’r digwyddiadau Natsumatsuri ym mis Gorffennaf. Llun trwy garedigrwydd Sue France.

Calendr Coginio: Cael eich Okonomiyaki

Mae Bwyty Osaka yn Boulder yn cynnal Natsumatsuri ar Orffennaf 24 rhwng 3 a 7 pm yn y maes parcio ger McGuckin Hardware. Mae crempogau okonomiyaki, mwyn a melysion Japaneaidd ar fwydlen gŵyl yr haf. … Colorado Brazil Fest yn cael ei chynnal 13 Awst yn y Boulder Bandshell gyda bwyd a cherddoriaeth Brasil, thedairy.org … Gŵyl Fwyd Pwyleg Colorado Awst 27-28 yn Denver, polishfoodfestival.org … Mae Blas Gŵyl y Dwyrain Canol yn 17 Medi yn Aurora, tasteofthemiddleeast.com. … Anfonwch wybodaeth am ddigwyddiadau lleol, dosbarthiadau a ffeiriau bwyd i: [email protected]

***

Anfonwch wybodaeth am ddigwyddiadau bwyd a diod, dosbarthiadau, gwyliau, ciniawau ffermdy, stondinau fferm, a sesiynau blasu yn Boulder County a Colorado i: [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.