Dim ond 3 cynhwysyn a 15 munud sydd eu hangen arnoch i bobi’r gacen siocled hudolus hon

Os gwelwch yn dda, peidiwch â gwneud unrhyw addunedau fel rhegi siocled a menyn, oherwydd rydw i ar fin newid eich bywyd.

Teisen siocled heb flawd yw un o’r campau mwyaf o hud pobi a ddyfeisiwyd erioed. Mae’n sioe fach ffansi, y math o beth sy’n gwneud i bobl ddweud, “Mae hynny mor dda, dim ond dogn bach y gallaf ei fwyta,” ond rydych chi’n dweud, “Fi fydd yn farnwr ar hynny, diolch.” Dyma’r union bwdin iawn i fynd ar ôl y gaeaf, cacen sy’n teimlo’n Nadoligaidd pan fo’r tywydd yn dweud fel arall.

Mae cymaint o amrywiaethau o ryseitiau cacennau siocled heb flawd ag sydd o ryseitiau brownis, a byddai’n anodd mynd o’i le gydag unrhyw un ohonynt. Darganfyddais fy un i rai blynyddoedd yn ôl. (Ar gyfer y record, bydd fersiwn fy nghydweithiwr Ashlie Stevens o’r cwmwl bara sinsir yn ei fwrw allan.)

CYSYLLTIEDIG: 5 Awgrym ar gyfer Prynu Menyn Gwell yn yr Archfarchnad, Yn ôl Arbenigwr

Roeddwn yn annoeth wedi cynnig cynnal parti bachelorette ffrind cyn cofio mai ei mam oedd Ina Garten ei grŵp cymdeithasol, gwraig enwog am ei phartïon serol a bwyd gwych. Roeddwn i’n poeni ac yn poeni am y fwydlen gyfan, ond rhywsut roedd y rysáit hwn o’r River Café yn Llundain yn dal i alw fy enw. Fersiwn wedi’i thynnu i lawr o gacen siocled enwog “nemesis” y bwyty, roedd yn ymddangos y byddai’n dda iawn neu’n rhyfedd iawn.

Ni allaf ddweud wrthych unrhyw beth arall wnes i ar gyfer y parti hwnnw, ond daeth mam y briodferch yn ffrind gydol oes y diwrnod hwnnw. Dyna oedd y gacen yn bendant.


Eisiau mwy o ysgrifennu gwych a ryseitiau bwyd? Tanysgrifiwch i “The Bite”, cylchlythyr Salon Food.


Rwyf wedi gwneud y rysáit hwn dro ar ôl tro dros y blynyddoedd, ac nid yw erioed wedi methu â mi, dim hyd yn oed unwaith. Mae’r gacen hon yn ddelfrydol platonig ar gyfer pobl sy’n hoff o siocled: melys a dwys, ond nid yn rhy felys. O bartïon bachelorette i Nos Galan, mae’n berffaith ar gyfer dathlu gyda grŵp agos-atoch o ffrindiau, ac yn paru’n arbennig o dda â gwydraid o siampên.

Gair o rybudd: Mae hon yn rysáit syml iawn, ond mae hefyd yn gynhwysyn iawn Y dechneg benodol. Dim ond 3 cynhwysyn sydd, felly dewiswch y menyn, siocled, ac wyau rydych chi’n eu hoffi.

Oes, mae’n rhaid i chi guro’r wyau am 5 munud; mae’n rhaid i chi ddefnyddio bain-marie; ac mae’n rhaid i chi ei orchuddio â ffoil ac yna tynnu’r ffoil. Edrychwch, mae’r rysáit hwn mor dda, pe bawn i’n gofyn ichi wneud ychydig o ddawns, rwy’n argymell yn fawr eich bod chi’n ei wneud. mae hyn yn hollol mae’n werth chweil.

***

Rysáit: Cacen Siocled 15 Munud

A ysbrydolwyd gan “Eidaleg hawdd: Ryseitiau o Gaffi Afon Llundain”

yn dychwelyd: 12 dogn (neu efallai 8, dim beirniadu)
Amser pobi: 15 munud

Cynhwysion

 • 1 pwys o siocled gydag o leiaf 70% o solidau coco, wedi’i dorri’n ddarnau (dwi’n hoffi Lindt.)
 • 2 1/2 ffyn o fenyn (dwi’n hoffi Kerrygold)
 • 6 wy, organig os yn bosibl

Cyfeiriadau

 1. Cynheswch y popty i 425°F.
 2. Rhowch fenyn yn hael mewn padell sbringffurf 10 modfedd a leiniwch y gwaelod gyda phapur memrwn. (Peidiwch â chael padell springform? Gallwch chi ei gwneud yn y badell gacennau o’r un maint, ond bydd yn anoddach ei ddad-glicio.)
 3. Rhowch sosban canolig gyda dŵr dros wres isel. Byddwch yn curo’r wyau mewn powlen dros y dŵr hwn, felly llenwch ef hanner ffordd.
 4. Mewn powlen fawr sy’n ddiogel mewn microdon, toddwch y siocled a’r menyn yn y microdon am 1 munud. Trowch, yna microdon mewn cyfnodau o 15 eiliad nes ei fod wedi toddi’n llwyr. (Gallwch chi ei doddi dros bowlen o ddŵr sy’n mudferwi os ydych chi’n teimlo fel, ond dydw i erioed wedi gwneud hynny, a fyddwn i ddim yn gofyn ichi roi cynnig arni.)
 5. Torrwch yr wyau i gyd mewn cynhwysydd sy’n ddigon mawr i ffitio dros y badell o ddŵr. Gosodwch y sgilet dros y dŵr a churo’r wyau nes eu bod yn dechrau tewhau, tua 1 munud.
 6. Tynnwch y sosban oddi ar y gwres a churo’r wyau am 4-5 munud arall, nes yn ysgafn iawn ac yn ewynnog.
 7. Yn y cyfamser, arllwyswch y dŵr poeth i mewn i badell rostio.
 8. Plygwch hanner yr wyau i’r gymysgedd siocled i gyfuno, yna plygwch y gweddill i mewn.
 9. Arllwyswch y cytew i’ch padell sbringffurf, yna gorchuddiwch â dalen o ffoil alwminiwm â menyn ysgafn. Rhowch y badell springform yn y badell rostio yn ofalus fel bod y dŵr yn cyrraedd canol yr ochrau.
 10. Pobwch am 5 munud, yna tynnwch y ffoil a’i bobi am 10 munud arall.
 11. Tynnwch bopeth o’r popty. Dylai’r gacen fod ychydig yn donnog yn y canol. Tynnwch o’r badell a gadewch iddo oeri’n llwyr.
 12. Dad-fowldio a thaenu siwgr eisin arno, neu weinwch gyda hufen chwipio a ffrwythau.

Mwy o’n hoff ryseitiau siocled:

Leave a Comment

Your email address will not be published.