Dim Peiriant Pedwar Cynhwysyn Hufen Iâ Menyn Pysgnau – Twin Cities

Mae’r llwybr arferol i hufen iâ fegan cartref yn cael ei gymysgu â llaeth di-laeth: almon, cnau coco, cashew, cywarch. Ond mae yna opsiwn arall sy’n rhoi canlyniad hyd yn oed yn gyfoethocach a mwy moethus i chi: hufen blawd ceirch.

Gyda’i startsh cynhenid, gall blawd ceirch helpu i dewychu a sefydlogi pwdinau wedi’u rhewi, gan gadw crisialau iâ yn y bae. Mae llawer o ryseitiau hufen iâ fegan yn galw am startsh ychwanegol, fel powdr saethwraidd neu startsh corn, ond mae hufen ceirch, newydd-ddyfodiad cymharol i’r farchnad laeth amgen, yn dileu’r angen hwn.

Mantais arall yw blas llyfn a chynnil hufen blawd ceirch. Yn wahanol, dyweder, llaeth cnau coco pendant, mae’n gadael i flas y cynhwysion pwysicaf ddisgleirio.

Yn y menyn cnau daear masarn hawdd hwn wedi’i chwipio mae hufen iâ, hufen ceirch a menyn cnau yn cael eu cymysgu mewn cymysgydd gyda surop masarn, pinsiad o halen, a diferyn o fanila. Yna trosglwyddir y cymysgedd i sosban torth fetel a’i roi yn y rhewgell, dim ond i’w dynnu allan ychydig oriau’n ddiweddarach: pwdin hufenog wedi’i rewi sydd fel y tu mewn i gwpan menyn cnau daear sy’n toddi’n sidanaidd i’r iaith.

Yr unig goginio go iawn yw mudferwi’r surop masarn am ychydig funudau i’w gyddwyso. Mae gwneud hynny yn gwella blas y fasarnen ac yn anweddu gormod o ddŵr, a all arwain at ewinedd.

Gallwch ddefnyddio menyn cnau daear plaen neu fasnachol i wneud hyn, ond bydd yr emylsyddion mewn menyn cnau daear masnachol yn rhoi gwead hynod o satini i’ch hufen iâ. Wedi dweud hynny, os ydych chi’n dibynnu ar fenyn cnau daear naturiol yn eich brechdan, efallai na fyddwch chi’n meindio ei wasgfa foncyff mwy amlwg yn eich côn.

Bydd menyn cnau eraill (almon, cashew, cnau cyll) hefyd yn gweithio, os ydych chi’n teimlo fel arbrofi. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis y rhai heb siwgr ychwanegol neu rydych chi’n peryglu blas mwy cloy.

Fel gydag unrhyw hufen iâ, fegan neu gynnyrch llaeth, bydd bob amser yn llawer haws tynnu’r cynhwysydd allan o’r rhewgell o leiaf 10 munud a hyd at 30 munud cyn ei weini. Mae hyn yn caniatáu i’r hufen iâ feddalu ychydig, ond heb droi’n bwdin.

Os oeddech chi wir eisiau chwarae gyda’r ddolen cwpan menyn cnau daear, gallech ei weini wedi’i orchuddio â siocled o ryw fath: sglodion, sglodion, naddion, saws cyffug, briwsion cwci. Ond dwi wrth fy modd yn blasu’r llwyau heb addurniadau. Y ffordd honno gallaf werthfawrogi’r gwead sidanaidd yn llawn, rhywbeth anodd ei gyflawni mewn hufen iâ fegan cartref. Hyd yn hyn, hynny yw.

Hufen Iâ Menyn Masarn Masarn Hawdd Fegan

Cynnyrch: tua 3 1/2 cwpan

Cyfanswm amser: 20 munud, ynghyd â 4 awr o rewi

3/4 cwpan surop masarn pur

2 gwpan o hufen blawd ceirch heb siwgr

1 cwpan menyn cnau daear hufenog, llyfn (yn ddelfrydol nid menyn cnau daear naturiol, a all fod yn graeanu; gweler yr awgrym)

1 llwy de o fanila

Pinsiad o halen

Naddion siocled neu sglodion, ar gyfer gweini (dewisol)

1. Mewn sosban fach dros wres canolig-isel, mudferwi surop masarn, gan droi’n achlysurol, nes bod y gymysgedd yn cael ei leihau gan draean, 8 i 12 munud. Tynnwch oddi ar y gwres a gadewch i surop oeri’n llwyr, gan ei droi’n achlysurol wrth iddo oeri. Dylech gael tua 1/2 cwpan.

2. Rhowch surop, hufen, menyn cnau daear, fanila, a halen mewn cymysgydd neu brosesydd bwyd (neu defnyddiwch gymysgydd trochi) a’i gymysgu nes ei fod yn llyfn, 30 eiliad i 2 funud. Arllwyswch yr hufen iâ i badell torth.

3. Gorchuddiwch a rhowch yn y rhewgell i galedu dros nos neu am o leiaf 4-6 awr. Tynnwch y sosban o’r rhewgell o leiaf 10 munud cyn ei thynnu allan a’i gweini, rhowch sglodion siocled neu sglodion ar ei ben, os dymunir.

Cyngor: Gallwch roi menyn cnau eraill yn lle menyn cnau daear (almon, cashew, cnau cyll). Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis y rhai heb unrhyw siwgr ychwanegol neu efallai y bydd yn rhy felys.

Leave a Comment

Your email address will not be published.