DIVAS AR DIM: Gallai Carnitas Porc Hawdd Fod yn Clasur Cinco de Mayo | bywyd cymunedol

Yn toddi yn eich ceg, yn flasus ac yn llawn sudd gyda darnau caramelaidd crensiog anorchfygol, mae carnitas yn golygu “cigoedd bach” yn Sbaeneg. Os ydych chi’n caru carnitas yn llawn blasau clasurol fel oregano Mecsicanaidd, cwmin, powdr chili, a nodyn rhyfeddol o ddisglair o sitrws, byddwch wrth eich bodd â’r rysáit dwyfol hwn, mewn pryd ar gyfer Cinco de Mayo.

Mae’r rysáit hwn yn cynhyrchu carnitas porc o ansawdd bwyty ar ffracsiwn o gostau bwyty. Mae’n defnyddio toriadau rhad yn hanesyddol o borc marmor trwm sy’n cael eu coginio’n araf am oriau nes bod y cig yn hollol dendr. Ar ôl coginio, mae’n dadfeilio ac yn torri’n ddarnau bron. Cyn ei weini, caiff y cig ei grilio i wneud y darnau creisionllyd llofnod blasus hynny. Efallai mai Carnitas yw seren eich dathliadau Cinco de Mayo, ond peidiwch â disgwyl parti, maen nhw’n gwneud unrhyw ddiwrnod yn ddathliad.

Mae Carnitas yn teimlo’r un mor dda ar eich plât nacho, mewn taco neu bar burrito neu wedi’i weini’n syml gyda fforc, tortillas corn, salsa, a llawer o napcynnau. Mae dewis y toriad cywir o borc yn hanfodol ar gyfer yr ansawdd tendr a llawn sudd yr ydym yn edrych amdano. Nid yw’r rysáit hwn yn gweithio gyda chigoedd heb lawer o fraster, felly dim lein tendr porc heb lawer o fraster, a pheidiwch â rhoi cynnig ar hyn gyda brest cyw iâr! Byddwch chi eisiau ysgwydd porc neu lwyn porc, heb asgwrn neu heb asgwrn. Gyda llaw, maent yn union yr un toriad o gig ysgwydd porc.

Daw’r enw “casgen” o America drefedigaethol, pan oedd cigyddion ardal Boston yn pacio ysgwydd porc mewn casgenni fe’u galwent yn “bonion.” Yn olaf, mae’r rysáit hwn yn galw am oregano Mecsicanaidd, sy’n hollol wahanol i oregano arferol Môr y Canoldir. Mae oregano Mecsicanaidd yn bridd ac yn llysieuol gyda nodau sitrws ac mae’n gysylltiedig â lemon verbena. Mae oregano Môr y Canoldir yn gynnil ac yn gysylltiedig â’r teulu mintys. Gallwch ddod o hyd i oregano Mecsicanaidd yn adran sbeis ethnig y siop groser, fel arfer am lai na doler.

CIGOEDD PORC WEDI’U COGINIO’N ARAF

Cnwd: 6 i 8 dogn

Paratoi: 10 munud

Coginio: 4 awr

4 pwys o ysgwydd porc (a elwir hefyd yn “casgen porc”)

1 calch – sudd a chroen

1/2 oren – sudd a chroen

1 llwy fwrdd cwmin mâl

1 llwy fwrdd o oregano Mecsicanaidd sych

2 llwy de o halen kosher

1 llwy de o bowdr chili

1 llwy de o bowdr garlleg

1 llwy de o bowdr winwnsyn

1/2 llwy de o bupur du wedi’i falu

1. Torrwch yr ysgwydd porc yn dalpiau mawr, tua 4 modfedd o giwbiau, a rhowch nhw yn y popty araf. Ychwanegwch groen a sudd y leim a hanner oren, a’i droi i orchuddio’r cig gyda’r hylif.

2. Mewn powlen fach, cymysgwch cwmin, oregano, halen, powdr chili, powdr garlleg, powdr winwnsyn, a phupur du. Chwistrellwch sesnin yn gyfartal dros gig, gan daflu nes bod y cig wedi’i orchuddio’n dda.

3. Gorchuddiwch a choginiwch ar UCHEL am 4 awr neu ISEL am 7-8 awr. Arhoswch nes y gallwch chi arogli’r darn bach hwn o’r nefoedd! Ar ôl ei goginio, gan ddefnyddio llwy slotiedig, tynnwch y porc i ddalen pobi wedi’i gorchuddio â ffoil neu chwistrell olew.

4. Arllwyswch hylif o’r popty araf i mewn i sosban fach a’i ferwi i’w leihau nes ei fod wedi tewhau. Arllwyswch yr hylif blasus hwn dros y porc a’i rwygo â dwy fforc, gan orchuddio’r cig â’r saws.

5. Trowch y brwyliaid ymlaen a rhowch y badell o dan y brwyliaid nes bod rhai o’r ymylon yn frown euraidd ac yn grimp, tua 5 munud. Ond cadwch draw, oherwydd byddai llosgi padell yn llawn o’r pethau anhygoel hyn yn drosedd. Mae’r rysáit hwn yn hawdd iawn, ond peidiwch â hepgor y cam olaf. Carameleiddio’r cig o dan y brwyliaid i grynhoi’r blasau sy’n dod â’r pryd hwn i’r brig.

Archwaeth Bon!

Yr arbenigwr ffordd o fyw Patti Diamond yw datblygwr rysáit a chrëwr cynnwys y wefan “Divas On A Dime — Where Frugal, Meets Fabulous!” yn www.divasonatime.com. © 2022 King Features Synd., Inc.

Leave a Comment

Your email address will not be published.