Diwrnod Cenedlaethol Cacennau Sbwng 2022: Hanes, Ystyr a Dathliadau

Mae cacen sbwng yn un o’r pwdinau mwyaf poblogaidd a hygyrch yn y byd heddiw ac mae’n debyg mai’r rheswm pam mae cacennau sbwng mor gyfleus i’w bwyta yw oherwydd eu symlrwydd ond eu blas gwych o hyd.Er mwyn anrhydeddu blas a phwysigrwydd cacennau cwpan yn ein bywydau, mae’r Unol Daleithiau yn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Cacennau Cwpan ar Awst 23 yn flynyddol.

Yn feddal, yn blewog ac yn gwbl decadent, mae rhywbeth gwirioneddol ryfeddol am gacen sbwng wedi’i wneud yn dda na ellir ei ddisgrifio mewn geiriau ac na ellir ond ei deimlo trwy ei flas.

Digwyddiad cacen genedlaethol
Dyddiad Awst 23, 2022
Dydd Dydd Mawrth
Ystyr geiriau: Dathlwch flas blasus bisgedi
arsylwyd gan UDA

–Masnachol–— Daliwch i ddarllen —

Hanes Diwrnod Cenedlaethol Cacennau Punt:

Mae tarddiad y danteithfwyd poblogaidd hwn o’r enw cacen sbwng yn yr Eidal. Gan fod stori boblogaidd y tu ôl i’w chreu ac mae’n mynd fel hyn, rywbryd yn gynnar yn y 18fed ganrif, comisiynodd aelod uchel ei barch a chyfoethog o’r teulu Pallavicini yn Genoa gacen a oedd yn ysgafn iawn ac yn ysgafn fel ewyn wedi’i ffurfio ar ddŵr. A’r canlyniad oedd danteithfwyd newydd a oedd bryd hynny’n cael ei alw’n Paté Genoise ac a ddaeth i gael ei adnabod yn ddiweddarach fel y bisgedi rydyn ni’n eu hadnabod heddiw.

Er bod hon yn stori boblogaidd iawn y tu ôl i darddiad bisgedi fel y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu. Fodd bynnag, nid dyma’r unig stori y tu ôl i greu bisgedi, gan fod straeon eraill hefyd ac nid yr un hon yn unig. Mae un stori hyd yn oed yn dweud iddo gael ei greu gyntaf yng nghanol yr 16eg ganrif gan gogydd crwst Eidalaidd i wasanaethu ei arglwydd Sbaenaidd.

Fodd bynnag, mae’r pwdin hwn wedi bod o gwmpas ers amser maith, ond dim ond ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif y dechreuwyd ei farchnata. A daeth yn fwyd poblogaidd iawn i’w fwyta yn enwedig gan blant ar gyfer eu pwdin neu fwyd brecwast ac mae’r pwdin hwn hefyd yn boblogaidd iawn i blant ei gael mewn cinio ysgol.

Ystyr Diwrnod Cenedlaethol Cacennau Punt:

Heddiw, mae cacennau sbwng yn un o’r pwdinau mwyaf poblogaidd yn y byd ac yn cael eu caru gan bawb fel byrbryd ysgafn ledled y byd gan bobl o bob oed. Un o’r prif resymau y tu ôl i’w boblogrwydd yw ei fod yn hawdd iawn i’w fwyta gan ei fod yn hawdd ei gyrraedd fel bwyd wedi’i becynnu ac mae hefyd yn fforddiadwy iawn felly mae pobl o bob cefndir yn hoffi ei fwyta.

Mae’r gacen sbwng hefyd yn cael ei fwyta fel stwffwl brecwast ynghyd â the Saesneg, yn enwedig yn Lloegr. A’r rheswm y tu ôl i hyn yw ei bod yn hawdd iawn paratoi bwyd ac nad oes angen llawer o amser na pharatoi. Ynghyd â’i baratoi’n hawdd, mae hwn yn bwdin blasus iawn, yn ogystal â’r gacen feddal a blewog wedi’i gyfoethogi â blasau hufenog sy’n darparu profiad blasus rhagorol.

Mae cacennau sbwng yn ddysgl amlbwrpas iawn hefyd, gan eu bod yn cael eu mowldio i lawer o wahanol fathau o amrywiadau at ddant pawb. Un o’r rhai mwyaf poblogaidd yw cacen sbwng Victoria, a enwyd ar ôl y Frenhines Fictoria, y credwyd ei bod yn mwynhau cacennau sbwng yn fawr. Mae’r gacen hon yn cynnwys jam mafon a hufen chwipio wedi’i frechdanu rhwng dwy haen o gacen sbwng.

–Masnachol–— Daliwch i ddarllen —

Dathliadau Diwrnod Cenedlaethol Cacennau Punt:

Pa ffordd well o ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Cacennau Cwpan na chael un ar y diwrnod hwn? Fel y dywedwyd yn gynharach, mae cacennau bach ar gael yn hawdd a hefyd yn fforddiadwy iawn, felly pam gwastraffu mwy o amser nawr a gadewch i ni roi cynnig ar damaid o’r pwdin blasus hwn?

Maen nhw hefyd yn dweud mai undod yw rhannu, felly peidiwch ag oedi cyn trefnu parti cacennau y diwrnod hwnnw a gwahodd eich holl ffrindiau a theulu i fynychu a pheidiwch ag anghofio gweini’r pwdin blasus hwn iddynt a threulio eiliad gyda nhw yn dathlu. mae’n.

Fel y dywedwyd o’r blaen, mae bisgedi ar gael mewn sawl math gan ei fod yn fwyd mor amlbwrpas. Felly peidiwch ag aros gyda’ch fersiwn arferol o gacennau cwpan ar y diwrnod hwn a cheisiwch roi cynnig ar fersiynau eraill nad ydych wedi rhoi cynnig arnynt eto ac yna gallwch wirio drosoch eich hun hynny ynghyd â’ch fersiwn arferol pa fersiwn yr ydych yn ei hoffi fwyaf.

Cwestiynau Cyffredin a Chwiliwyd amlaf ar Ddiwrnod Cenedlaethol Cacennau Punt:

1. Pryd mae Diwrnod Cenedlaethol Teisen Sbwng yn cael ei ddathlu?

Dethlir Diwrnod Cenedlaethol Cacen Punt yn flynyddol ar Awst 23 yn yr Unol Daleithiau.

2. Pryd mae Diwrnod Cenedlaethol Cacennau yn cael ei ddathlu?

Dethlir Diwrnod Cenedlaethol Cacennau yn flynyddol ar Dachwedd 26 yn yr Unol Daleithiau.

3. O ble ddaeth bisgedi?

Mae tarddiad y bisgedi yn yr Eidal.

Leave a Comment

Your email address will not be published.