Diwrnod Cenedlaethol Pretzel? Dyma 5 rysáit i ddathlu

SAVANNAH, Ga. (WSAV) – Ebrill 26 yw Diwrnod Cenedlaethol Pretzel a pha ffordd well o ddathlu na gwneud un eich hun. Dyma bum rysáit pretzel y gallwch eu gwneud ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Pretzel.

Pretzels Meddal Cartref Sylfaenol

Chwilio am rysáit pretzel meddal clasurol ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Pretzel? Dyma un y byddwch chi’n ei garu. Mae’n dod o blog Sally’s Baking Recipes ac mae’n edrych mor syml ag y mae’n flasus.

Mae’r rysáit hwn yn gwneud 12 dogn ac yn cymryd llai nag awr i’w baratoi o’r dechrau i’r diwedd. Yn cynnwys cyfarwyddiadau ar sut i wneud y siâp pretzel perffaith hwnnw. Mae hefyd yn cynnwys fideo gyda chyfarwyddiadau pellach. Nid oes unrhyw ffordd i fynd o’i le gyda’r rysáit hwn. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth trwy’r ddolen yma.

Brathiadau Pretzel Meddal

Os oes gennych chi’r broses pretzel meddal eisoes, yna bydd y rysáit nesaf hwn yn ddi-flewyn ar dafod. Mae’n defnyddio rysáit pretzel meddal, ond yn lle gwneud danteithion mwy, gallwch chi wneud y pryd hwn sy’n debyg i flas. Mae hefyd yn gweithio’n dda i’r rhai nad oes ganddynt fynediad at gymysgydd stondin, gan fod yr holl gymysgu yn y rysáit hwn yn cael ei wneud â llaw.

Mae’r rysáit “Gimme Some Oven” hwn yn gwneud 12 dogn ac yn cymryd tua awr i’w wneud o’r dechrau i’r diwedd. Mae’r rhan fwyaf o’r amser yn y rysáit yn cael ei dreulio yn aros i’r toes godi. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y rysáit trwy fynd i’r ddolen yma.

Siwgr a ffyn sinamon

Mae’r rysáit Cinnamon Sugar Stick hwn o flog Ashlee Marie yn opsiwn pwdin perffaith ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Pretzel. Ar y cyd â saws caws hufen syml, mae’r rysáit hefyd yn opsiwn gwych i’r rhai sydd am bobi rhywbeth gyda’r plantos neu’r wyrion. Gallwch hyd yn oed ei newid a’i wneud yn rhywbeth blasus os nad ydych chi’n teimlo’r sinamon a’r siwgr.

Mae’r rysáit hwn yn gwneud 24 dogn ac yn cymryd ychydig dros ddwy awr i’w wneud o’r dechrau i’r diwedd. Mae’r rhan fwyaf o’r amser ar gyfer ffyn pretzel yn cael ei dreulio gyda nhw yn dod i fyny. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y rysáit trwy fynd i’r ddolen yma.

bariau pretzel caled

Os ydych chi eisiau pretzel sy’n fwy crintach, mae’r rysáit hwn ar eich cyfer chi. O’r blog “Girl Versus Dough”, bydd y rysáit hwn yn dangos i chi’r pethau sydd i’w gwneud o wneud eich pretzels caled eich hun i’w mwynhau yn ystod amser byrbryd, fel blas, neu sut bynnag yr hoffech eu mwynhau.

Mae’r rysáit hwn yn cymryd ychydig dros ddwy awr a hanner i’w baratoi, er bod y rhan fwyaf o’r amser hwnnw’n cael ei dreulio’n aros i’r toes godi. Mae’n coginio am tua hanner awr ac yn gwneud cyfanswm o 24 o ffyn pretzel. Gallwch ddod o hyd i’r rysáit trwy glicio ar y ddolen yma.

pretzels siocled

Ddim yn yr hwyliau i bobi? Mae’r rysáit hawdd hon yn berffaith i chi. Gan Robin Miller ar y Rhwydwaith Bwyd, mae’r rysáit hwn yn cynnwys trochi pretzels mewn siocled wedi’i doddi a’i addurno â chwistrellau.

Mae’r rysáit hwn yn gwneud hyd at 10 dogn os ydych chi’n ei wneud yn unol â chyfarwyddiadau, ond mae’n hawdd dyblu neu dreblu hynny trwy fachu bag arall o siocled a pretzels. Dyma’r rysáit hawsaf o bell ffordd ar y rhestr hon ac mae’n cymryd llai nag awr i’w wneud. Gallwch ddod o hyd i ddolen i’r rysáit trwy glicio yma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.