Diwrnod Siocled y Byd 2021: Dechreuwch ddathliadau Diwrnod Siocled gyda’r pwdin hawdd 5 munud hwn

O bariau siocled! Ni allwch fyw hebddynt, ond yn sicr gallwch chi fyw gyda nhw. Mae siocledi yn plesio torf ar unwaith! Ydych chi wedi sylwi nad oes unrhyw achlysur mawr yn gyflawn heb ychydig o siocled? Mae plant ac oedolion fel ei gilydd wrth eu bodd, ac mae’n sicr ei fod yn dod mewn cymaint o ffurfiau: cacennau, hufen iâ, cwcis, crempogau. Does dim byd na all siocled ei ddatrys, mae cyffug sundae wedi rhewi ar ôl diwrnod blinedig yn teimlo fel yr holl wobrau sydd eu hangen arnoch chi, mae siocled poeth ar fore gaeafol yn ein lapio yn ei flasau fel blanced flewog gynnes a brwydr rhwng dau frawd. nid yw erioed wedi mynd y tu hwnt i’r eiliad y cyfnewidir y siocledi. Mae hyn yn profi mai siocled yn wir yw bwyd y duwiau.

(Darllenwch hefyd: Rysáit Siocled Cartref: Siocled Llaeth Cyddwys 2 Gynhwysyn)

Ar Ddiwrnod Siocled y Byd hwn, ni fyddwn yn eich cadw i aros mwyach a byddwn yn rhoi’r union beth y daethoch amdano ar unwaith, rysáit pwdin siocled cyflym a fydd yn siŵr o wneud i chi ddifaru peidio â’i wneud yr holl flynyddoedd hyn: Marsipán Siocled. Mae marsipán yn aml yn cael ei ystyried yn beth anodd i’w wneud, ond gadewch inni egluro, yn bendant nid yw. Mae’r marsipán siocled gooey hwn yn mynd i adfer eich ffydd bod popeth yn dod yn nefolaidd bob tro y byddwch chi’n ychwanegu siocled!

Mae siocled yn gwneud i bopeth flasu’n nefol!

Mae marsipán siocled yn felys wedi’i wneud â blawd almon a mêl, yn dibynnu ar argaeledd, gallwch hefyd newid yr almonau ar gyfer cashews. Byddwn yn ychwanegu powdr coco at ein marsipán ac yn ei wneud yn saig eithaf i gychwyn dathliadau diwrnod siocled!

(Darllenwch hefyd: 5 Ryseitiau Siocled Tywyll Hawdd ac Iach y mae’n rhaid ichi roi cynnig arnynt)

Sut i wneud marsipán siocled:

Cymerwch baned o almonau, ychwanegwch siwgr powdr, powdwr cnau coco a’i falu i bowdr mân. At hyn, ychwanegwch surop corn, diferion o hanfod fanila ac ychydig o ddŵr. Tylino toes meddal, lapio a gadael i oeri yn yr oergell. Unwaith y bydd wedi oeri, rholiwch ef yn beli ac mae eich marsipán siocled yn barod i’w fwyta.

Cyngor Pro: Rholiwch y peli mewn cnau coco wedi’u rhwygo neu ysgeintiwch bowdr cnau coco ar ei ben a mwynhewch y pwdin siocled gooey crensiog perffaith sydd yno. Am y rysáit manwl, cliciwch yma.

Y peth gorau yw y gellir storio’r daioni siocledi bach hwn am hyd at wythnos yn eich oergell, ond o ystyried pa mor gaethiwus ydyw, rydym yn amau’n fawr y bydd yn para mwy nag awr ar eich platiau! Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y pwdin hwn yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.