Dresin Cashew Sbeislyd – Joy Bauer

mae fy nheulu wrth ei fodd Dresin Cashew Sbeislyd Joe’s Trader. Yr ydym yn ei brynu, ac yn ei ddifa, drosodd a throsodd. Ac felly cefais fy ysbrydoli i geisio gwneud fy fersiwn fy hun gan ddefnyddio llawer o’r un cynhwysion, fel cashews, sinsir, sudd leim, a saws soi. Yn fy ymdrechion niferus i wneud fy fersiwn fy hun, canfûm fod fy mhrofwyr chwaeth wedi disgyn i ddau grŵp ystyfnig iawn: roedd yn well gan hanner fersiwn sawrus (syrthiais i’r grŵp hwn!) tra mwynhaodd yr hanner arall gyda thro melys (gydag). surop masarn). Ym mha un fyddwch chi? Pa bynnag faes gwersylla rydych chi ynddo, cicio’r blas hyd yn oed yn fwy trwy ychwanegu perlysiau wedi’u torri (byddaf fel arfer yn ychwanegu llwy fwrdd neu ddau o cilantro, basil, neu fintys). Mae’n gweithio’n dda mewn saladau, brechdanau, wyau, powlenni, neu fy rholiau haf berdys. o Rholiau haf mango sbeislyd.

Gallwch ychwanegu 1-2 llwy fwrdd o unrhyw berlysiau wedi’u torri (cilantro, persli, basil, mintys, ac ati) a bydd yn gwella’r blas hyd yn oed yn fwy!

Bydd cysondeb y dresin yn tewychu ychydig yn yr oergell.

Gallwch chi addasu’r gwres trwy ostwng neu godi’r saws Sriracha.

Os yw’n well gennych dresin melysach (fel Trader Joe’s a Sweet Greens), cymysgwch 1 llwy fwrdd o surop masarn.

Darperir maeth heb surop masarn. Gyda surop masarn: ychwanegwch 5 calori fesul llwy fwrdd ac 1 g o siwgr ychwanegol. Gallwch weld hynny hyd yn oed gyda mae’r syrup yn llawer iawn!

  • amser paratoi
  • Cyfanswm Amser

Mae’r rysáit hwn yn gwneud hynny tua 1 1/3 cwpan

Cynhwysion:
  • • ½ cashews amrwd cwpan
  • • ½ cwpan o ddŵr berwedig
  • 3 llwy fwrdd llai o sodiwm saws soi
  • 2 llwy fwrdd o sudd lemwn (~ 1 leim)
  • 2 lwy fwrdd o sriracha
  • 1 llwy fwrdd o surop masarn, dewisol*
  • 1 llwy fwrdd o sinsir wedi’i gratio (neu 1 llwy de o sinsir mâl)
  • 1 i 2 lwy fwrdd o berlysiau wedi’u torri, dewisol
Paratoi:

Ychwanegwch y cashews at gymysgydd ac arllwyswch y dŵr berwedig ar ei ben. Gorchuddiwch a gadewch i chi sefyll am 20 munud. (Bydd hyn yn meddalu’r cashews i’w cymysgu’n hawdd.) Ychwanegwch weddill y cynhwysion a chymysgwch. Rhowch mewn cynhwysydd wedi’i selio a gadewch i’r dresin oeri yn yr oergell am o leiaf 15 munud.

Bydd y dresin hwn yn cadw yn yr oergell mewn cynhwysydd wedi’i selio am hyd at wythnos.

Darperir maeth gan 2 sgŵp.

Rhowch gynnig ar y Saws Dipio Pysgnau Sbeislyd hwn!

Leave a Comment

Your email address will not be published.