Dresin Salad Miso Mor Amlbwrpas y Gallwch Ei Ddefnyddio Ar Bron Unrhyw Ddisgwyl Haf | Celf a diwylliant

Un o fy hoff bethau am fwyta llysiau a dyfir yn lleol yw eu ffresni goruchaf. Pan fyddwch chi’n bwyta’n lleol, mae’r llysiau’n cyrraedd eich iard o fewn ychydig oriau o gael eu cynaeafu; maen nhw dal yn fyw!

Nid yw llysiau a dyfir ar fferm yn eich rhanbarth wedi treulio unrhyw amser yn dihoeni ar nwyddau traws gwlad neu ar silff siop groser. Mae cadwyn gyflenwi leol fyrrach a symlach yn rhoi mwy o hyblygrwydd i ffermwyr adael i ffrwythau aeddfedu ar y winwydden a chynaeafu pan fydd yr amodau’n iawn. Yn ffodus i ni, mae amodau Berkshire yn iawn ar gyfer amrywiaeth eang o ffrwythau, llysiau a pherlysiau. Mae’r cynnyrch lleol hyn yn cyrraedd y “silffoedd” ar-lein yn Berkshire Organics cyn gynted ag y byddant ar gael o ffermydd lleol, a gallant gyrraedd carreg drws ardal Berkshire-Taconic oriau’n ddiweddarach.

Mae manteision cynhyrchion ffres iawn yn mynd y tu hwnt i gosmetigau. Yn sicr, mae criw o frocoli a dyfir yn lleol yn edrych yn fwy siriol nag un wedi’i lapio mewn plastig, ond mae hefyd yn blasu’n rhyfeddol o dda. Y foment y mae llysieuyn yn cael ei wahanu oddi wrth ei wreiddiau, mae’r siwgrau naturiol yn dechrau trosi i startsh. Mae’r aroglau’n dechrau pylu. Bywiogrwydd yn pylu. Mae moron wedi’u cloddio’n ffres yn felys, heb chwerwder. Ond a oeddech chi’n gwybod y gellir storio moron rydych chi’n dod o hyd iddyn nhw mewn siop groser am hyd at naw mis? Mae’r proffil blas bron wedi diflannu. I ddechrau, mae llysiau’n colli eu buddion maethol bob dydd ar ôl y cynhaeaf tra mewn cyfleusterau cludo neu storio.

Os ydych chi erioed wedi gofalu am ardd gefn neu dorri tomato tew sy’n dal yn gynnes o’r haul, rydych chi’n gwybod pa mor flasus yw cynnyrch ffres iawn. Efallai yn fwy nag unrhyw reswm maethol neu amgylcheddol, blas sy’n cadw fy nheulu i ddod yn ôl i gynnyrch lleol Berkshire pryd ar ôl pryd o fwyd. Mae coginio gyda’r cynhwysion hyn o ansawdd uchel yn gwneud pethau’n haws yn y gegin – rydych chi eisoes yn dechrau gyda rhywbeth blasus, ac nid oes angen i chi wneud llawer mwy.

Er mwyn gwneud y gorau o’r tymor cynnyrch hwn yn Berkshire a chynnwys cynnyrch lleol yn hawdd yn eich prydau, rwyf am ddod ag un o fy hoff ryseitiau i chi – fy hoff ddresin miso. Os ydych chi’n newydd i goginio gyda miso, croeso! Mae Miso yn bast wedi’i wneud o rawn wedi’i eplesu fel reis, haidd, neu ffa soia. Mae wedi chwarae rhan bwysig yng ngheg a diwylliant Japan ers canrifoedd. Oherwydd ei ansawdd eplesu, mae miso yn cynnig cofleidiad cymhleth, melys, cnau a chyfoethog umami i bopeth y mae’n ei gyffwrdd.

Daw Miso mewn llawer o liwiau ac arddulliau, pob un yn amrywio o ran melyster a blas. Rheol gyffredinol yw mai’r ysgafnach yw lliw’r miso, y mwynach yw’r blas. Ac, mae ychydig yn mynd yn bell! Yn ffodus i ni, mae Mynyddoedd Berkshire yn gartref i Christian a Gaella Elwell, sydd wedi bod yn tyfu miso yn lleol ers dros 40 mlynedd yn South River Farms yng Nghonwy. Gallwch gael jar o’u miso gwyn sy’n cynnwys “dŵr ffynnon dwfn, reis brown organig wedi’i sgleinio’n ysgafn, ffa soia organig, halen môr wedi’i sychu yn yr haul, llysiau môr organig a diwylliant koji” yn uniongyrchol o Berkshire Organics.

Gadewch i ni fynd yn ôl at y dresin. Rydyn ni’n defnyddio’r saws hwn ar bopeth: saladau gwyrdd, coleslo, prydau llysiau wedi’u rhostio, a berdys wedi’u grilio. Taflwch lwy fwrdd yn fenyn meddal a byddai’n gwneud sbred blasus ar ŷd ar y cob (sydd bellach yn ei dymor) neu hyd yn oed stecen wedi’i bwydo â glaswellt. Gyda dim ond ychydig o baratoi pryd o fwyd a jar o’r dresin hwn yn eich oergell, mae gennych chi brydau hawdd, llawn maetholion unrhyw bryd.

Swnio’n dda? Dyma’r cynllun:

  • Rhostiwch eich hoff lysiau mewn popty poeth ar dymheredd o 425 F. Rhostiwch lysiau gyda’ch gilydd, gan dynnu llysiau gwyrdd meddal fel zucchini a brocoli cyn danteithion trwchus fel tatws a llysiau gwyrdd maip.
  • Stociwch rai saladau gwyrdd lleol. Mae letys, yn ogystal â llysiau gwyrdd clwstwr fel cêl a sbigoglys, yn eu tymor nawr.
  • Gwnewch bot o’ch hoff reis, cwinoa, neu farro.
  • Gwnewch y dresin miso. Casglwch eich cynhwysion parod mewn lleoliad sy’n gweithio orau i chi, rhowch y dresin ar ben a mwynhewch.


caroline-green-Pqt1yIF-Fw0-unsplash.jpg

Ychwanegwch flas ychwanegol at eich hoff bowlen o rawn a llysiau trwy ei sychu â dresin miso.
GWISGO MISO HOFF SHAUN

CYNHWYSION

1/4 cwpan o Olew Olewydd Virgin Extra Bazalion

3 llwy fwrdd o olew sesame (mae olew olewydd ychwanegol yn gweithio’n dda hefyd)

3 llwy fwrdd sudd lemon neu leim (mae finegr reis yn gweithio hefyd)

2 1/2 llwy fwrdd o surop masarn Berkshire Organics

2 lwy fwrdd o bast miso gwyn South River Farms

2 lwy fwrdd o ddŵr

1 ewin garlleg, wedi’i falu a’i dorri’n fân

2 llwy de sinsir ffres, wedi’i gratio

Pinsiad o baprika poeth Gardd Gegin (neu naddion pupur coch)

Halen môr i flasu (2 lwy de; mae’n debyg ychydig mwy! Blaswch ac addaswch).

CYFARWYDDIADAU

DEWISWCH EICH ANTUR EICH HUN – Ysgwydwch mewn jar saer maen neu chwisg mewn powlen. Fe’i cedwir mewn jar gaeedig, yn yr oergell, am o leiaf wythnos.

Mae Shaun Opperman yn berchen ar Berkshire Organics gyda’i wraig Amanda Opperman. Mae eu ryseitiau tymhorol i fod i weithio i’r rhai sydd â bywydau llawn a phrynhawniau prysur sydd angen plât maethol wedi’i wneud yn hawdd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.