Dydd Llun di-gig: 7 rysáit blasus o bedwar ban byd

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu cyfran o werthiannau o eitemau sy’n gysylltiedig ar y dudalen hon. Dysgu mwy.

Mae Dydd Llun Di-gig yn ymgyrch fyd-eang sy’n annog pobl i fynd heb gig un diwrnod yr wythnos er lles eu hiechyd ac iechyd y blaned.

Mae llawer o fanteision rhoi’r gorau i gig. Ar gyfer eich iechyd, gall torri cig helpu i ostwng colesterol a phwysedd gwaed, lleihau eich risg o glefyd y galon a chanser, a’ch helpu i golli pwysau.

Ar gyfer y blaned, mae cynhyrchu cig yn gofyn am lawer iawn o adnoddau, gan gynnwys dŵr, tir, ac ynni, a all roi straen ar ein hadnoddau cyfyngedig.

Yn ôl adroddiad yn y Vegetarian Times, mae bron i un rhan o bump o boblogaeth y byd yn llysieuwyr. Ac er y gall rhai llysieuwyr fod yn fodlon ar fwyta saladau a llysiau wedi’u stemio bob dydd, mae eraill eisiau bod ychydig yn fwy creadigol yn y gegin.

Wedi’r cyfan, mae yna ddigonedd o ryseitiau blasus heb gig o fwydydd ledled y byd. Felly beth am geisio mynd heb gig un diwrnod yr wythnos? Mae’n hawdd ei wneud gyda’r saith rysáit blasus hyn o bob rhan o’r byd.

1. Burritos Ffa Du Mecsicanaidd

Ffynhonnell: en.iemarly.com

Mae Mecsico yn adnabyddus am ei bwyd blasus ac un o fy hoff brydau yw’r burrito ffa du. Yn wreiddiol o dalaith Guerrero, mae’r pryd syml ond blasus hwn yn cynnwys tortilla blawd wedi’i lenwi â ffa du, caws a saws.

Mae’r ffa wedi’u coginio nes eu bod yn llyfn ac yn hufenog, ac mae’r caws yn ychwanegu cyfoeth cyfoethog i’r llenwad. Gall y saws fod yn ysgafn neu’n boeth, yn dibynnu ar eich dewis. Rwy’n hoffi rhoi hufen sur ac afocado ar ben fy burrito, gan ei wneud hyd yn oed yn fwy blasus.

P’un a ydych mewn hwyliau am fyrbryd cyflym neu bryd o fwyd swmpus, bydd burritos ffa du yn eich bodloni. Rhowch gynnig arnynt y tro nesaf y byddwch mewn hwyliau am fwyd Mecsicanaidd, ni chewch eich siomi!

Mynnwch y rysáit burritos ffa du yma.

2. Falafel y Dwyrain Canol

rysáit falafel wedi'i bobi fegan

Mae Falafel yn bryd blasus a phoblogaidd o’r Dwyrain Canol wedi’i wneud o ffacbys wedi’u malu neu ffa fava. Mae’r ffa yn cael eu socian dros nos, yna eu malu’n bast gyda sbeisys fel cwmin, coriander, a garlleg.

Mae’r toes yn cael ei ffurfio’n beli neu’n patties a’i ffrio mewn olew nes ei fod yn grimp. Gellir gweini Falafel ar ei ben ei hun fel byrbryd neu flas, neu ei ychwanegu at salad neu ei lapio mewn bara pita gyda llysiau a saws tahini.

Ni waeth sut y caiff ei weini, mae falafel yn opsiwn blasus ac iach sy’n siŵr o blesio.

Cael y rysáit Falafel yma

3. Salad Quinoa Periw

Ryseitiau Dydd Llun Di-gig Salad Calch Haf Quinoa

Mae’r salad cwinoa hwn yn bryd blasus a maethlon sy’n wreiddiol o Beriw. Fe’i gwneir gyda quinoa, grawn sy’n frodorol i ranbarth yr Andes yn Ne America.

Mae Quinoa yn fwyd llawn protein sydd hefyd yn llawn fitaminau a mwynau. Mae’r salad hwn hefyd yn cynnwys llysiau ffres, fel tomatos, winwns coch, a cilantro. Mae’r cyfuniad o flasau yn y salad hwn yn wirioneddol unigryw a bydd yn eich gadael yn teimlo’n fodlon ac wedi’ch adfywio.

Mae’r pryd hwn yn berffaith ar gyfer cinio ysgafn neu fel dysgl ochr ar gyfer swper. Felly os ydych chi’n chwilio am rywbeth newydd a chyffrous i roi cynnig arno’r gwanwyn hwn, rhowch gynnig ar y Salad Quinoa hwn! Ni chewch eich siomi.

Mynnwch y rysáit salad cwinoa yma

4. Llysiau Tsieineaidd Tro-Fry

tro-ffrio Tsieineaidd

Os ydych chi’n chwilio am bryd o fwyd blasus ac iach, peidiwch ag edrych ymhellach na Stir Fry Llysiau Tsieineaidd. Mae’r pryd hwn fel arfer yn cael ei wneud gyda gwahanol lysiau, fel moron, pupurau cloch, winwns, a madarch.

Mae’r llysiau’n cael eu ffrio mewn ychydig bach o olew nes eu bod yn feddal ac ychydig yn frown. Yna cânt eu gweini fel arfer gyda reis neu nwdls. Er bod tro-ffrio llysiau fel arfer yn gysylltiedig â bwyd Tsieineaidd, maent i’w cael mewn llawer o ddiwylliannau eraill.

Er enghraifft, yn India, gelwir saig debyg yn sambhar. P’un a ydych chi’n ei alw’n lysiau tro-ffrio neu sambhar, mae’r pryd hwn yn sicr o fodloni’ch newyn a phlesio’ch blasbwyntiau.

Cael y rysáit Tro Fry yma

5. “Stêc” Madarch Portobello o’r Unol Daleithiau

Ffynhonnell: vegkitchen.com

Nid yw’n gyfrinach bod America yn adnabyddus am ei stêc. Yn llawn sudd, yn flasus ac wedi’i goginio i berffeithrwydd, mae’r stecen Americanaidd yn bleser pur.

Ond beth am gymar llysieuol cig eidion?

Mae madarch Portobello yn “stecen” flasus llawn blas ac yr un mor foddhaol â’r peth go iawn. Er efallai nad oes ganddyn nhw’r un ansawdd cigog, mae portobellos yn llawn blas umami ac maen nhw’n siŵr o fodloni hyd yn oed y rhai sy’n bwyta cig mwyaf marw-galed.

Yn anad dim, gellir eu coginio mewn ychydig funudau ar y stôf neu eu grilio i berffeithrwydd. Felly y tro nesaf y byddwch chi mewn hwyliau am stêc, rhowch gynnig ar fadarch portobello. Efallai y byddwch chi’n synnu pa mor flasus y gall bwyd llysieuol fod.

Mynnwch rysáit “Stêc” Madarch Portobello yma

6. Planhigion Wyau wedi’u Stwffio Tofu Tofu Fegan O Dwrci

Rysáit fegan ar gyfer wy wedi'i stwffio â thomato a tofu

Mae eggplant yn llysieuyn blasus ac amlbwrpas y gallwch ei ddefnyddio mewn gwahanol ryseitiau. Un o fy hoff ffyrdd o baratoi eggplant yw ei stwffio gyda llenwad tomato fegan a tofu.

Mae’r pryd hwn yn llawn blas a maetholion, ac mae’n siŵr o blesio hyd yn oed y rhai sy’n bwyta cig mwyaf digalon. I wneud y llenwad, ffriwch ychydig o winwns a garlleg mewn padell, yna ychwanegwch y tofu crymbl a’r tomatos wedi’u deisio.

Sesno’r gymysgedd gyda’ch hoff berlysiau a sbeisys, ei stwffio’n eggplants wedi’u haneru a’u pobi mewn popty poeth nes yn dyner. Gweinwch y pryd hwn gydag ochr o reis wedi’i stemio neu quinoa, ac mae gennych chi bryd o fwyd blasus a boddhaol y bydd pawb yn ei garu.

Mynnwch y rysáit eggplant wedi’i stwffio tofu tomatos yma

7. Ratatouille o Ffrainc

Ratatouille - ryseitiau heb gig ar gyfer dydd Llun

Mae unrhyw un sy’n hoff o fwyta’n dda yn gwybod bod ratatouille yn bryd na ddylid ei golli. Tarddodd y saig ostyngedig hon o lysiau wedi’i stiwio mewn olew olewydd yn rhanbarth Provence yn Ffrainc ac mae wedi bod yn swyno’r daflod ers canrifoedd.

Yr allwedd i ratatouille da yw defnyddio cynhwysion ffres, tymhorol. Tomato, eggplant, pupur cloch, zucchini, a nionyn yw’r llysiau clasurol a ddefnyddir, ond mae croeso i chi arbrofi gyda ffefrynnau eraill.

Mae’r llysiau’n cael eu coginio ar wahân yn gyntaf i ganiatáu i bob un gadw ei flas unigol, ac yna’n cael ei gyfuno’n un cyfuniad blasus.

Gellir gweini Ratatouille yn boeth neu’n oer, gan ei wneud yn bryd perffaith trwy gydol y flwyddyn.

Cael y rysáit Ratatouille yma

meddwl terfynol

Felly dyna chi: 7 rysáit dydd Llun di-gig blasus o bob rhan o’r byd y gallwch chi eu coginio heddiw. Rhowch gynnig arnyn nhw i weld pa mor hawdd yw hi i fynd heb gig un diwrnod yr wythnos!

Arbed arian drwy drosi eich cartref i ynni solar. Cyfrifwch eich cynilion.

Leave a Comment

Your email address will not be published.