Dyma sut mae cogyddion proffesiynol yn gwneud cacen gaws

miOs ydych chi eisiau dathlu Diwrnod Cenedlaethol Cacennau Caws mewn steil, gwnewch yr hyn y mae’r manteision yn ei wneud gydag un o’r ryseitiau hyn o dafarn Blacklock yn Llundain (mae’n debyg yr un mor pro gyda chacen gaws â chig wedi’i grilio); Kudu Collective, y bwytai teuluol a ysbrydolwyd gan Dde Affrica yn Peckham; a’r cogydd â seren Michelin, Tommy Banks.

cacen gaws siocled gwyn

Gan: clo du

Yn gwneud: Digon i 10

Cynhwysion:

100 g hufen ffres

275g caws hufen Philadelphia

hufen dwbl 500ml

Botymau siocled gwyn 260g

250g o fisgedi treulio McVities

150g o fenyn heb halen

Bar siocled gwyn, wedi’i gratio’n gyrlau mawr

Dull:

1. Mewn powlen, cymysgwch gawsiau hufen nes eu bod yn llyfn. Mewn ail bowlen, lled-chwipiwch yr hufen dwbl ac yna toddwch y siocled mewn bain-marie nes bod tymheredd y gwaed (37C). Plygwch y siocled i mewn i’r gymysgedd caws hufen ac yna plygwch yr hufen hanner chwipio i mewn.

2. Toddwch y menyn heb halen mewn padell. Malwch y cwcis trwy eu curo i mewn i fag gyda rholbren, gan ofalu cadw’r darnau cwci yn weddol fawr, ac yna eu rholio yn y menyn nes eu bod wedi’u gorchuddio’n llwyr.

3. Cydosodwch y gacen gaws trwy wasgaru gwaelod y bisgedi ar waelod plât gweini, yna ychwanegwch y gymysgedd cacen caws wedi’i gorchuddio â sglodion siocled gwyn.

4. Gadewch i sefyll yn yr oergell dros nos.

Cacennau caws riwbob a ricotta

Gan: Patrick Williams, Cyd-sylfaenydd, Kudu Collective

Mae’n gwasanaethu:8

Cynhwysion:

ar gyfer llenwi:

200 g ricotta defaid

mascarpone 420g

3 wy cyfan

2 melynwy

85g o siwgr powdr

hufen dwbl 100ml

1 ffeuen fanila Madagascar (hadau yn unig)

Ar gyfer y sylfaen cwci cnau coco:

180g o fenyn heb halen

120g o siwgr eisin

80g naddion ceirch

100g cnau coco wedi’i ddadhydradu

25g o fêl

170g o flawd t55

100g beurre noisette

ar gyfer y riwbob:

1 kg o riwbob

280g o siwgr eisin

½ cod fanila

croen ½ calch

1 croen oren

Dull:

Cynhesu pot o ddŵr ar y stôf. Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn powlen a’u cymysgu nes eu bod yn llyfn. Rhowch y bowlen gymysgu yn y dŵr berw a berwi ddwywaith nes bod y cymysgedd yn cyrraedd tua 72C. Cymysgwch un mwy o amser i sicrhau cymysgedd gwastad.

Curwch y menyn a’r siwgr mewn cymysgydd gyda padl nes ei fod yn ysgafn ac yn hufennog. Ychwanegwch y blawd, y blawd ceirch a’r cnau coco i’r cymysgedd a chymysgwch yn ysgafn. Pobwch ar 185 gradd am 15 munud gan droi’r gymysgedd bob 5 munud nes bod popeth wedi brownio’n gyfartal. Gadewch i oeri yn yr oergell, yna malu mewn prosesydd bwyd nes ei fod wedi malu’n fân. Ychwanegwch y beurre noisette, cymysgwch a gwasgwch y gymysgedd yn 8 mowld crwn 12 cm.

Arllwyswch y gymysgedd cacennau caws i mewn i sosbenni dros sylfaen cwci a’i oeri yn yr oergell am hyd at 4 awr. Ar ôl oeri, dad-fowldio’n ofalus.

Torrwch y riwbob yn ddarnau 2 cm a’i roi mewn bag gwactod wedi’i selio i farinadu am hyd at 8 awr. Tynnwch o’r bag gwactod a’i stemio ar 84 gradd am 7 munud. Oerwch ar rew a gweinwch dros gacennau caws.

Cacen Gaws Basil Mefus

(Banc Tommy)

Gan: Tommy Banks, Chef Owner, The Black Swan, Roots and Made in Oldstead

Mae’n gwasanaethu: 10-12

amser paratoi: 30 munud (+ 1 awr) | Gosodiad amser: 12-24 awr

Cynhwysion:

250 g cwcis menyn, wedi’u malu

100g o fenyn heb halen, wedi’i doddi

4 tudalen o gelatin (dewisol)

80g o siwgr

Basil criw bach, dail wedi’u casglu (cadw 10 neu fwy ar gyfer addurno)

5 melynwy

450g caws hufen

350g ymyl dwbl

100g o siocled gwyn, wedi’i doddi

10 mefus, coesyn a thorri yn ei hanner

Ar gyfer eich saws mefus cartref:

250g mefus

25g o siwgr eisin

Dull:

1. Irwch a leiniwch dun sbringffurf crwn 23 cm. Mewn powlen, cyfunwch y briwsion bara byr a’r menyn wedi’i doddi a’u cymysgu nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda. Gwasgwch y gymysgedd i mewn i badell gacennau a’i llyfnhau gyda chefn y llyfnach i sicrhau bod y gwaelod yn wastad ac yn wastad. Oergell.

2. Paratoi taflenni gelatin yn unol â chyfarwyddiadau pecyn. Yn y cyfamser, gan ddefnyddio morter a pestl, cyfunwch 50g o siwgr gyda’r dail basil a’i falu’n fwydion gwyrdd mân. Ychwanegu at bowlen fach gyda gweddill y siwgr a chymysgu.

3. Nesaf, mewn cymysgydd stondin neu gyda chymysgydd llaw, cyfunwch

4. Mewn cymysgydd stondin, cyfunwch y melynwy, gelatin, caws hufen, a siwgr basil a’u cymysgu ar gyflymder canolig-uchel am ddau funud nes eu bod wedi tewhau. Cyn i’r cymysgedd dewychu’n llwyr, ychwanegwch eich siocled gwyn wedi’i doddi.

5. Mewn powlen ar wahân, curwch yr hufen nes ei fod yn cyrraedd brigau meddal a chymysgwch yn araf yn y cymysgedd caws hufen, un sbatwla ar y tro.

6. Tynnwch y can o’r oergell ac ychwanegwch haenen o haneri mefus. Arllwyswch y gymysgedd cacennau caws drosto gan wneud yn siŵr ei fod wedi’i ddosbarthu’n gyfartal ac nad oes unrhyw swigod aer. Gadewch i sefyll dros nos.

7. Pan fyddwch yn barod i’w gweini, cymysgwch y mefus a’r siwgr eisin gyda 50 ml o ddŵr am tua 30 eiliad.

8. Cyn eu gweini, stwnsiwch 150g o fefus gyda siwgr eisin a 50ml o ddŵr am 30 eiliad. Arllwyswch y saws mefus a’i addurno â dail basil.

Leave a Comment

Your email address will not be published.