Dywed llên gwerin Queensland fod y cogydd Toowoomba wedi dyfeisio’r lamington, ond mae’r hanesydd yn chwalu’r myth

Mae dau beth y mae Geordy Theodosis yn gwybod y bydd bob amser yn gwerthu’n dda yn ei fecws.

“Peis cig a lamingtons,” meddai.

Er nad oes unrhyw wyliau na seremonïau penodol i goffau’r gacen, mae cael cacen wedi’i gorchuddio â siocled wedi’i rholio mewn cnau coco yn ddechrau gwych.

Y mae Mr. Theodosis yn amcangyfrif ei fod wedi gwneyd digon o lamingtons i borthi yr holl bobl yn Toowoomba, “cartref” y lamington.

“Ie, byddwn wedi gwneud o leiaf 100,000 o lamingtons yn fy ngyrfa,” meddai.

Dywedodd Theodose mai yn y lleoliad y mae’r gyfrinach i wneud y lamington perffaith.

“Maen nhw’n eithaf hawdd i’w gwneud,” meddai.

“Cymerwch eich darn o gacen, torrwch hi’n sgwariau y maint rydych chi ei eisiau. Paratowch eich siocled, rhowch y wifren ddraen wrth ei ymyl a’r cnau coco wrth ei ymyl. Ac yna byddwch chi’n mynd drwyddo’n systematig.

“Maen nhw orau ar ôl iddyn nhw fod yn yr oergell am tua hanner awr. Ac yna gallwch chi eu bwyta unrhyw adeg o’r dydd.”

Hanesydd yn archwilio tarddiad y lamington

Yn ôl llên gwerin Toowoomba, cafodd y gacen boblogaidd wedi’i gorchuddio â siocled wedi’i dipio â chnau coco ei gweini gyntaf yn yr ardd ddinas ar ddiwedd y 19eg ganrif pan aeth yr Arglwydd Lamington ar ei daith i Harlaxton House i ddianc rhag gwres myglyd Brisbane, a’r cogydd yr oedd yn rhaid iddo ddarparu bwyd yn byr rybudd. defnyddio cynhwysion a oedd wrth law.

Mae Toowoomba wedi hawlio’r lamington ers tro.(ABC De Qld: Peter Gunders)

“Mae cymunedau angen eu mythau. Mae’n rhan o’u hunaniaeth,” meddai Maurice French, athro emeritws hanes ym Mhrifysgol De Queensland.

Mae’r Athro French yn gwybod peth neu ddau am fythau a lamingtons; ysgrifennodd y llyfr amdano.

Yn y 280 tudalen o The Lamington Enigma, daeth i’r casgliad mai chwedl oedd stori “brew cyflym y cogydd”.

“Yn y 1890au roedd llawer o ryseitiau yn seiliedig ar gacennau sbwng gyda rhyw fath o eisin.

“Esblygodd y rhain yn rhydd ar lafar gwlad a chanfod eu ffordd i mewn i lyfrau coginio amrywiol a cholofnau coginio papur newydd. Felly nid y cwestiwn yw pryd y dyfeisiwyd y Lamington, ond pan enwyd y Lamington.”

Mae’r Athro French yn credu bod yr enw wedi’i fathu gan fyfyrwyr yng Ngholeg Technegol Brisbane yn ôl pob tebyg.

“Nid oherwydd yr Arglwydd Lamington, ond oherwydd ei wraig, y Fonesig Lamington, a oedd yn noddwr y dosbarth coginio,” meddai.

Dywedodd yr Athro French fod y lamington wedi sefyll prawf amser oherwydd bod ganddo nodweddion ymarferol tebyg i’r cracker Anzac.

“Roedd yn boblogaidd iawn mewn picnics a dawnsfeydd llwyn oherwydd roedd modd ei gludo’n eithaf pell ar geffyl a throl heb gael ei ddinistrio mewn unrhyw ffordd, yn wahanol i fathau eraill o goginio,” meddai.

Er bod ei ymchwil yn golygu na ddylai Toowoomba fod yn adeiladu lamington “mawr” unrhyw bryd yn fuan, dywedodd yr Athro French o leiaf na fyddai gwledydd eraill yn gallu hawlio hynny.

Yn wahanol i’r pavlova, dywedodd yr Athro French fod y lamington “yn sicr” yn Awstralia.

“Does gan Seland Newydd ddim hawl iddo,” meddai.

Mae pwdin yn ysbrydoli cwrw poblogaidd

Nid yw’r rysáit lamington wedi newid rhyw lawer ers y 1800au, ond mae wedi rhoi ysbrydoliaeth i arloeswyr, gan gynnwys bragwyr sy’n awyddus i wthio blas yn ei flaen ym myd cwrw.

Mae dyn ifanc gwenu mewn crys-t du a gwyn yn dal can o gwrw wrth eistedd mewn bar.
Dywed Mr Alé fod y stowt sydd wedi’i ysbrydoli gan lamington yn ergyd annisgwyl yn ei fragdy Glen Iris.(Wedi’i gyflenwi)

Yn Glen Iris, Victoria, roedd Patrick Alé yn meddwl y byddai ei argraffiad cyfyngedig Lamington Ale yn un o fath pan gafodd ei fragu yn 2015. Ond roedd mor boblogaidd fel ei fod yn dal i fod ar y fwydlen yn Deeds bragdy annibynnol.

“Roedden ni eisiau dod o hyd i rywbeth oedd yn ei hanfod yn Awstralia, felly fe wnaethon ni fragu stowt gyda chnau coco wedi’i gratio,” meddai.

“Mae llawer o’r cwrw sydd gennym ni yma yn Awstralia yn dod o dueddiadau dramor.

Ei brosiect nesaf yw lamington dwbl oed casgen, sy’n profi nad oes byth gormod o beth da.

“Mae cwrw Lambington yn parhau i fod yn boblogaidd hyd yn oed ar draws yr holl dueddiadau cwrw,” meddai Alé.

Yn union fel y gacen fach syml a ysbrydolodd hi.

Heddiw yw Diwrnod Cenedlaethol Lamington

Leave a Comment

Your email address will not be published.