Dywed yr Adolygwyr nad yw Sleidiau Bacwn Cyw Iâr Ree Drummond Mor Hawdd i’w rhoi at ei gilydd ag y mae’n gwneud iddo swnio yn ‘The Pioneer Woman’

TL; DR:

  • Ree Drummond yn paratoi llithryddion cig moch cyw iâr i mewn y wraig arloesol.
  • Mae rhai beirniaid yn dweud bod gwahanu byns poeth yn anoddach nag y mae Ree Drummond yn ei wneud yn ymddangos ar y teledu.
  • Mae’r adolygwyr yn awgrymu addasiad i rysáit Ree Drummond.

Rhy boeth i’w drin. Mae rhai beirniaid yn dweud bod Pioneer Woman yn gwneud i fyffins ffres-o-y-popty dynnu oddi wrth ei gilydd edrych yn hawdd ar y teledu. Fodd bynnag, yn ei brofiad ef, mae’n hollol i’r gwrthwyneb. Dyma pam mae rhai yn awgrymu ffordd amgen o baratoi’r llithryddion Pioneer Woman.

Leave a Comment

Your email address will not be published.