EDRYCH: 3 syniad busnes y gall mamau roi cynnig arnynt am lwyddiant melys

MANILA, Philippines – Gyda phrisiau nwyddau yn codi i’r entrychion heddiw, mae mamau dyfeisgar unwaith eto yn chwilio am syniadau busnes a all warantu llwyddiant melys. Un o’r prif feini prawf ar eu cyfer yw cost isel neu puhunan fel y gallant ddechrau’r busnes ar unwaith heb gymryd llawer o’r gyllideb.

A bod yn famau ydyn nhw, ystyriaeth arall iddyn nhw yw amser. Ni ddylai gymryd llawer o amser iddynt gyflawni pethau pwysicach gartref ac weithiau yn y gwaith hefyd!

Wel, newyddion da i’ch holl famau entrepreneuraidd. MI Saint Graham yn meddu ar y ryseitiau pwdin perffaith sy’n bodloni’r holl anghenion busnes hyn! Yn gyntaf oll, y cyfan fydd ei angen arnoch chi t99 puhunan. Ie, clywsoch yn iawn! Cyflwyno’r rhai yr ymddiriedir ynddynt fwyaf ac sy’n annwyl i mi MY St. Grahams, y rhain #Bargeinion Ansawdd maent yn sicr yn fforddiadwy ac yn flasus!

Ond arhoswch, mae mwy! Mae’r ryseitiau hyn mor hawdd y gall mamau eu gwneud gyda’r plant yn tynnu. Os na fyddwch chi’n paratoi #QualiTreats ar gyfer cwsmeriaid, gallwch chi eu troi’n foment bondio blasus yn y gegin, yn enwedig nawr bod y plant allan o’r ysgol.

Felly, boed hynny er mwynhad y teulu neu boen eich busnes, dewiswch MY St. Grahams #QualiTreats. Gwyliwch a dysgwch y tri rysáit hyn isod:

1. arnofio lemwn

Mae Graham Floats yn bwdinau clasurol y mae hen ac ifanc yn eu caru. Mae’r rysáit hwn yn cynnwys blas blasus! I gael rhywbeth adfywiol, rhowch gynnig ar y fflôt lemonaidd hufennog hwn.

Cynhwysion:

 • 100 g neu hanner pecyn MY San Honey Grahams
 • 1/2 cwpan hufen pob pwrpas
 • 1/2 cwpan llaeth cyddwys
 • 1/2 llwy fwrdd o gelatin
 • 2 lwy fwrdd o ddŵr
 • 1 lemwn ffres, wedi’i wasgu a’i gratio

Proses:

 1. Gwneud stwffin. Arllwyswch ddŵr dros y gelatin a gadewch iddo orffwys am ychydig funudau. Coginiwch dros wres isel nes bod gelatin wedi toddi. Cymysgwch â llaeth cyddwys a sudd lemwn. Gadewch i oeri i dymheredd ystafell.
 2. Haen. Rhowch y cwcis MY San Honey Grahams ar waelod dysgl sgwâr neu hirsgwar. Arllwyswch y gymysgedd hufen ar ei ben. Ailadroddwch y broses i wneud 2 neu 3 haen, gan orffen gyda’r hufen ar ei ben.
 3. I derfynu. Ysgeintiwch groen y lemwn sy’n weddill. Oerwch a gweinwch.

Maint dogn: 6 dogn

RRP: t150

Gweler y fideo ryseitiau yma.

2. Bariau Mango Siocled

Pa mor dda yw siocled a mango gyda’i gilydd mewn un pwdin? Mae gan yr un hon hi: buddugoliaeth sicr i blant a phlant wrth galon, yn ogystal â darpar gwsmeriaid. Sylwch mai’r dewis o MY St. Grahams yw’r blas siocled hefyd!

Cynhwysion:

 • 8 darn neu hanner pecyn MY San Choco Grahams
 • 2 lwy fenyn
 • 1/2 cwpan hufen pob pwrpas
 • 1/4 cwpan llaeth cyddwys
 • 1/2 llwy fwrdd o gelatin plaen, wedi’i gymysgu â
 • 2 lwy fwrdd o ddŵr
 • 1 darn o mango aeddfed bach, wedi’i deisio
 • 2 lwy fwrdd o daeniad siocled

Proses:

 1. Cymysgedd. Mewn powlen, cyfunwch MY San Choco Grahams wedi’i falu a menyn wedi’i doddi. Gwasgwch i mewn i badell sgwâr 6″. Oerwch yn yr oergell.
 2. Lledaenu. Taenwch siocled yn denau dros gramen graham oer. Dychwelyd i’r oergell.
 3. Gwres. Trowch y gelatin wedi’i gymysgu â dŵr. Mudferwch mewn sosban fach nes ei fod yn hydoddi. Tynnwch oddi ar y gwres, yna cymysgwch yr hufen amlbwrpas, llaeth cyddwys, a mangos aeddfed wedi’u deisio. Gadewch i oeri, yna arllwyswch i’r gramen choco graham.

Maint dogn: 16 darn

RRP: t150

Gweler y rysáit llawn yma.

3. wy powdr

Rhowch dro ar y bara byr clasurol gan ddefnyddio MY San Grahams wedi’i falu. Mae hefyd yn cynnwys addurno, felly gofynnwch i’r plant helpu a chael hwyl! Peidiwch ag anghofio arbed rhywbeth iddyn nhw.

Cynhwysion:

 • 1 cwpan FY St. Graham wedi’i rwygo
 • 1/2 cwpan blawd pob pwrpas, wedi’i dostio
 • 1/2 cwpan siwgr gwyn
 • 3/4 cwpan llaeth powdr
 • 1/2 cwpan menyn neu fargarîn, wedi’i doddi
 • Siocled gwyn neu eisin
 • lliwiau bwyd amrywiol

Proses:

 1. Cymysgedd. Mewn powlen, cymysgwch FY San Mâl Grahams, blawd wedi’i dostio, siwgr, llaeth sych, a menyn.
 2. Wyddgrug. Gwasgwch y gymysgedd gyda mowld bara byr nes ei fod yn gadarn. Ailadroddwch nes bod y gymysgedd wedi gorffen.
 3. Addurnwch. Gorchuddiwch y bara byr gyda siocled gwyn gan ddefnyddio lliwiau bwyd amrywiol ac addurnwch fel wy Pasg.

Maint dogn: 14 darn

RRP: t140

Gweler y rysáit llawn yma.

#QualiTreats am lwyddiant melys

Ynghyd â MY Saint Grahams, gall mamau o’r diwedd wireddu eu busnes bwyd delfrydol. Y cyfan sydd ei angen arnynt yw P99 a #QualiTreats ar gyfer llwyddiant melys.

Y peth gorau, gall mamau hefyd swyno eu hanwyliaid gyda’r ryseitiau hyn y mae pawb yn sicr o’u mwynhau!

Eisiau mwy o ryseitiau gan MY Saint Grahams? Cadwch draw ar gyfer MY St. Grahams Qualitreats for Sweet Success ar YouTube yma. – EUDEN VALDEZ

Leave a Comment

Your email address will not be published.