Edrychwch ar ein rysáit hawdd a blasus ar gyfer Louisiana Crab Toasts

Mae tost berdys yn stwffwl Louisiana. Ond ydych chi wedi cael tost cimychiaid? Rhowch gynnig arni heno gyda’r rysáit blasus a hawdd hwn!

Fe wnes i’r Tost Cimychiaid yma nos Wener diwethaf gyda rhai ffrindiau ar gyfer ein ‘Noson Allan i Ferched’. Pan bostiais y llun ar gyfryngau cymdeithasol, ni allwn gadw i fyny â’r ceisiadau am ryseitiau, felly rwy’n ei rannu yma. Er mwyn tryloywder llawn, nid dyma fy rysáit. Yn wir, fe wnes i ddod o hyd i’r rysáit pan bostiodd un o fy ffrindiau ef ar Facebook. Fodd bynnag, fe wnaethom rai addasiadau, felly rwy’n postio fy fersiwn.

Dyma beth fydd ei angen arnoch chi:

 • 1 pwys o gig cynffon cimwch yr afon Louisiana wedi’i blicio, ei lanhau a’i deveined (peidiwch â defnyddio’r stwff Tsieineaidd!)
 • ½ ffon o fenyn
 • ewin o arlleg briwgig
 • ¾ cwpan o domatos aeddfed, wedi’u torri a’u draenio (Fe wnaethon ni ddefnyddio tomatos go iawn, nid tomatos tun)
 • Cajun sesnin i flasu Roedd y rysáit wreiddiol yn galw am lwy fwrdd. Nid oedd yn ddigon 🙂
 • pupur du i flasu
 • 2 gwpan o gaws jac monterey
 • 1 cwpan caws Parmesan (defnyddiwch ffres, nid allan o’r siglwr)
 • ½ cwpan mayonnaise (defnyddiais Duke’s)
 • 3 llwy fwrdd persli wedi’i dorri’n fân (dwi’n siwr y gallech chi hepgor hwn, ond mae’n edrych yn bert. Fe ddefnyddion ni’r stwff ffres, nid y stwff McCormick)
 • 1 dorth o fara Ffrengig

Cyfeiriadau:

 • Cynheswch eich popty i 350°
 • Rinsiwch y cimwch coch a sychwch gyda thywel papur.
 • Toddwch y menyn mewn sgilet fawr dros wres canolig a’r garlleg. Bydd eich tŷ yn arogli’n anhygoel! Coginiwch am ychydig funudau ac yna ychwanegwch y tomatos, sesnin cajun, pupur du, a chimychiaid. Ffriwch am tua munud, yna tynnwch oddi ar y gwres.
 • Cyfunwch gaws, mayonnaise a phersli mewn powlen arall. Yna ychwanegwch eich cymysgedd sgilet.
 • Torrwch y bara Ffrengig yn hanner ei hyd ac arllwyswch y cymysgedd dros y bara a’i bobi am 15 munud. Yna grilio am 3 munud arall. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw llygad arno oherwydd dydych chi ddim am i’ch bara losgi.

Gwnaeth fy ffrind Tina Rose hi y noson nesaf a phostio llun o’r cynnyrch gorffenedig ar fy nhudalen Facebook. Mae hi’n gefnogwr!

Trwy garedigrwydd Tina Rosa

Trwy garedigrwydd Tina Rosa

Os gwnewch hyn, gadewch i mi wybod! Yn enwedig os oes gennych unrhyw osodiadau yr hoffech eu hawgrymu. Bwyta’n hapus!

Y 14 o Droseddau Mwyaf a Ymrwymwyd yn Erbyn Coginio Deheuol

7 Rysáit Gorau Tony Chachere

Darllen Mwy: 10 Gorchymyn Coginio Deheuol

Leave a Comment

Your email address will not be published.