Eid Al-Adha 2022: Bydd y Ddewislen Gyflawn hon yn Gwella Eich Dathliadau Eid

Mae Eid Al-Adha rownd y gornel ac ni allwn aros i fod yn rhan o frwdfrydedd yr ŵyl. Ar ôl Eid-Ul-Fitr, dyma’r ail wyliau pwysicaf y mae Mwslemiaid ledled y byd yn ei ddathlu. Mae Eid Al-Adha yn coffáu cariad ac ymroddiad llwyr y Proffwyd Ibrahim dros yr Hollalluog. Yn ogystal â’r arwyddocâd crefyddol, mae hon hefyd yn ŵyl i fwynhau bwyd da. Oes, mae llawer o bobl yn cynnal neu’n cynnal partïon ar gyfer eu ffrindiau a’u teulu. Felly os ydych chi’n rhywun sy’n dal i gael trafferth penderfynu beth i’w goginio am y diwrnod, peidiwch â phoeni. Rydym eisoes wedi dewis bwydlen lawn ar gyfer eich parti Bakri Eid 2022. Gallwch edrych ar y ddewislen a gweld yn union sut y gallwch chi wneud eich gwesteion yn hapus gyda danteithion anhygoel.

(Darllenwch hefyd: Bakri Eid 2021: O Kalmi Kebab i Kashmiri Halwa, Gwnewch y 7 Pryd Blasus Hyn mewn Dim ond 30 Munud)

Dechreuwyr

1 .Sgiwerau Shami Cig Oen

Gall hyn fod yn ddechrau gwych i’ch bwydlen Eid arbennig. Yn fyrbryd teilwng o fwyd o Hyderabadi, mae cebabs shami cig oen yn siŵr o’ch paratoi ar gyfer y prif gwrs sydd o’ch blaen. Mae’r cebabs cig oen tyner wedi’u gwneud gyda llawer o sbeisys yn blasu’n flasus. Hefyd, maen nhw wedi’u ffrio’n ddwfn, felly gallwch chi eu cael yn rhydd o euogrwydd.

dwy. Tikka Cyw Iâr Menyn

Dyma rysáit mynd-i-fynd ar gyfer blasus tra’n cynnal parti swper neu unrhyw achlysur arall i ddathlu. Mae gan y pryd hwn ei sylfaen ffan ei hun ac mae bob amser yn codi bawd gan gariadon cyw iâr. Mae’r tikkas cyw iâr aromatig a thanllyd hynny o’u taro â siytni mintys yn blasu fel nefoedd.

Prif ddysgl

1 . Awadi Lamb Biryani

Cynhwyswch hwn yn eich bwydlen Bakri Eid 2022 a byddwn yn betio, dyma fydd stopiwr sioe eich parti. Mae’r pryd hwn yn cynnwys darnau meddal, suddlon o gig oen wedi’u coginio â reis tebyg i frenhinol. Mae’r pryd cyfoethog ac aromatig hwn yn sicr o wneud argraff ar eich gwesteion. Mae arddull coginio cig oen biryani Awadhi yn sicrhau bod gwahanol flasau’r rysáit yn parhau’n gyfan.

g1sfm4pg

dwy. Naan Garlleg Tandoori

Yn hytrach na glynu at eich bara fflat arferol, mae bob amser yn syniad da rhoi bara naan blasus i fyny ar gyfer eich parti. Gweinwch gyda llond bol o fenyn a chyrri ar yr ochr. Mae gan y tandoori naan hyfryd hwn awgrym o arlleg sy’n mynd â’i flas i lefel arall gyfan.

3. Roomali Roti

Unwaith eto mae hwn yn fara gwastad blasus wedi’i wneud â blawd gwenith cyflawn. Mae’n ysgafn, yn feddal ac yn gymharol fwy o ran maint o’i gymharu â bara gwastad cyffredin eraill. Mae pobl yn ei fwynhau’n fawr gyda seigiau nad ydynt yn llysieuol ac mae’n ei wneud y dewis gorau ar gyfer eu parti Eid.

Pedwar. Nalli Nihari

Mae’n gyri cig oen poblogaidd wedi’i goginio’n araf ac wedi’i wneud ag amrywiaeth o gynhwysion. Mae gan Nalli Nahari flas cyfoethog ac mae’n hynod gymwynasgar. Ar ryw adeg mewn hanes, cafodd y pryd hwn ei weini i frenhinoedd y bore wedyn. Yn Arabeg, mae’r gair “Nihar” yn golygu “diwrnod”.

c1895bso

5. Cyrri cyw iâr Hyderabadi

Os ydych chi’n chwilio am gyw iâr, mae hwn yn gyrri gwych i’w ystyried. Mae’n un o’r ryseitiau cyw iâr enwocaf ac yn llawn blasau. Y rhan orau yw bod y rysáit yn eithaf hawdd a gall y pryd fod yn barod mewn dim ond pum munud ar hugain.

pwdin

1 .Shahi Tukda

Mae shahi tukda blasus yn ffordd wych o ddod â phryd Nadoligaidd i ben. Mae’n bwdin sy’n seiliedig ar fara a llaeth a fydd yn siŵr o swyno’ch taflod. Fel arfer gyda ffrwythau sych fel cnau almon, cnau pistasio, petalau rhosyn a rhai cesar, mae’r pryd hwn hefyd yn edrych yn brydferth.

dwy. Phirni

Mae hwn yn losin clasurol wedi’i wneud gyda siwgr, reis, llaeth a chnau sy’n rhoi blas hyfryd iddo. Gellir gwneud Phirni yn hawdd gartref ac mae’n opsiwn pwdin bendigedig ar ôl pryd o fwyd.

Felly nawr mae angen i chi ddechrau cynllunio eich parti Bakri Eid 2022. Cael amser gwych gyda’ch anwyliaid.

Leave a Comment

Your email address will not be published.