Eid al-Adha: beth i’w fwynhau ar gyfer pwdin os oes gennych anoddefiad bwyd

Eleni, bydd Eid al-Adha yn cael ei ddathlu ar draws Awstralia gyda llawer o frwdfrydedd, hapusrwydd a digonedd o fwyd blasus.

“Mae Eid al-Adha yn ddathliad Islamaidd sy’n digwydd tua diwedd yr Hajj, pererindod flynyddol i Mecca yn Saudi Arabia,” meddai Huda AlSultan, dietegydd cofrestredig a chogydd a aned yn Saudi Arabia.

“Mae Mwslimiaid nad ydyn nhw’n mynd i Mecca yn ei ddathlu [at home]. Teuluoedd a ffrindiau yn ymgynnull i fwynhau eu hamser gyda’i gilydd. Rydyn ni’n bwyta llawer ac mae llawer o fwyd blasus ar gael bob amser, gan gynnwys melysion.”

“Mae Eid yn rhoi cyfle i ni ddod i adnabod ein gilydd ychydig yn well. Felly gadewch i ni weld Eid fel cyfle i greu eiliadau cofiadwy, i ofalu am ein gilydd a bod yn ystyriol.”

Os oes gennych chi ofyniad dietegol neu anoddefiad bwyd, efallai y bydd gennych chi deimladau cymysg am beth i’w fwyta yn ystod cyfarfodydd sydd i ddod. A fydd yna felysion sy’n ddiwylliannol briodol (a hollol flasus) i chi wledda arnynt?

Mae AlSultan yn credu y dylai pobl ddefnyddio diwrnodau dathlu fel Eid fel cyfle cadarnhaol i ddod i delerau â’n gwahaniaethau, gan gynnwys y gwahaniaethau sydd gennym ni i gyd yn y ffordd rydyn ni’n bwyta. I wneud hynny, meddai wrth SBS, rhaid inni ddarparu’n gynhwysol ar gyfer gwesteion ag anghenion dietegol.

“Mae Eid yn rhoi cyfle i ni ddod i adnabod ein gilydd ychydig yn well. Felly gadewch i ni weld Eid fel cyfle i greu eiliadau cofiadwy, i ofalu am ein gilydd a bod yn ystyriol.”

Cofleidiwch y gwahaniaeth trwy dderbyn anoddefiadau bwyd

Mae’r cogydd ac awdur y llyfr coginio Amina Elshafei yn teimlo’r un ffordd. Mae gan y fam i dri o blant fab ag alergedd i gnau a mab arall ag anoddefiad i laeth buwch.

Gan fod cnau a chynhyrchion llaeth yn rhan bwysig o lawer o felysion, mae wedi ennill cydwybod goginio gref ar sut i greu pwdinau sy’n cwrdd ag anghenion dietegol amrywiol.

Mae hi’n dweud bod yna rai ffyrdd craff o goginio’n ddiogel o amgylch dewis dietegol neu fater iechyd, wrth aros yn driw i’ch credoau bwyd eich hun a sicrhau bod pob gwestai yn cael gofal.

“Felly byddwch yn arbrofol ac yn agored i fwyta melysion o wahanol ddiwylliannau i gwrdd â’ch anghenion dietegol. Mae gennym ni gyfle i wneud hynny yma yn Awstralia.”

“Yn Awstralia heddiw, mae cymaint o wahanol gynhwysion ar gael i weddu i gyfyngiadau dietegol a dewisiadau bwyd,” meddai Elshafei, a aned yn Saudi Arabia i fam o Dde Corea a thad o’r Aifft.

“Mae hefyd yn bwysig cofio’r Islam hwnnw [celebratory food] Nid yw’n gyfyngedig i losin y Dwyrain Canol yn unig. Yn cynnwys melysion o Dde-ddwyrain Asia, Ewrop, Affrica, India a Phacistan [and more]. Felly byddwch yn arbrofol ac yn agored i fwyta melysion o wahanol ddiwylliannau i ddiwallu eich anghenion dietegol. Mae gennym ni’r cyfle i’w wneud yma yn Awstralia. Mae’n fater o dderbyn.”

Dyma saith melysyn i’w bwyta ar Eid y gellir eu gwneud i weddu i ofynion dietegol penodol.


Riz Bi Haleeb

Mae amrywiadau o bwdin reis, sy’n naturiol heb glwten, i’w gweld mewn llawer o ddiwylliannau, o India (semiya payasam) i Dde-ddwyrain Asia (pulut hitam) a’r Balcanau (sutlijas).

Fodd bynnag, mae’r fersiwn Arabeg o bwdin reis, riz bi haleeb, fel arfer yn cael ei wneud gyda reis wedi’i goginio’n araf, llaeth, a dŵr blodau oren. Gellir addasu’r pryd hwn hefyd i weddu i chwaeth ddi-laeth. Yn syml, cyfnewidiwch laeth buwch am laeth ceirch neu laeth heb lactos.

Ma’amool fegan neu heb glwten

Mae’r cwcis poblogaidd hyn o’r Dwyrain Canol wedi’u gwneud o bast trwchus, wedi’i greu â ghee. Ond os ydych chi am gael gwared ar yr elfen laeth, defnyddiwch fegan fegan.

Am opsiwn di-glwten, ceisiwch wneud maamool gyda’ch hoff flawd heb glwten. Neu dewch o hyd i becws a fydd yn eu gwneud i chi.

AlSultan: “Yn y gorffennol, byddwn wedi cael trafferth dod o hyd i maamool a fyddai’n addas ar gyfer gwahanol ofynion dietegol. Ond y dyddiau hyn, mae yna ddigon o fusnesau cartref a poptai bwtîc sy’n darparu ar gyfer pobl ag anghenion dietegol.”

baklava heb siwgr

Mae Baklava yn bwdin llawn siwgr sy’n boblogaidd yn Libanus, Twrci, Gwlad Groeg, Bosnia, yr Aifft a Syria.

Os ydych chi’n byw gyda diabetes math un neu ddau, ymwrthedd i inswlin, neu ddiabetes yn ystod beichiogrwydd, dylech osgoi bwydydd sy’n uchel mewn siwgr. Yr ochr arall yw bod llawer o siopau’r Dwyrain Canol bellach yn gwerthu baklava di-siwgr trwy roi cynhwysion fel stevia yn lle’r siwgr.

Os nad ydych chi’n siŵr a yw’r cynnyrch di-siwgr yn addas i chi, siaradwch yn uniongyrchol â’r cynhyrchydd bwyd a’ch meddyg teulu.

teok Corea

Mae Tteok yn fath o gacen melys a chewy o Korea, wedi’i gwneud o flawd reis.

“Mae yna fwy na 50 i 100 math o gacennau reis Corea,” meddai Elshafei, wrth iddo ymgolli yn ei dreftadaeth yn Ne Corea. “Fel arfer mae gan gacennau reis dathlu lenwad bob amser. Dau flas fegan yw pwmpen a ffa coch; Gall yr opsiynau hyn hefyd fodloni llawer o ofynion dietegol.”

hyfrydwch Twrcaidd

Mae hyfrydwch Twrcaidd traddodiadol i fod i fod yn rhydd o laeth ac mae hefyd fel arfer yn fegan.

Fodd bynnag, gall rhai ryseitiau modern ddefnyddio gelatin fel asiant gosod a chynnwys cynhwysion sy’n seiliedig ar laeth i leihau ei gynnwys siwgr.

Os oes gennych unrhyw amheuaeth, gwiriwch y label maeth ar gefn pecyn y cynnyrch a brynwyd yn y siop. Neu gwnewch eich pleser Twrcaidd eich hun yn y ffordd draddodiadol.

“Ond y dyddiau hyn, mae yna lawer o fusnesau cartref a poptai bwtîc sy’n darparu ar gyfer pobl ag anghenion dietegol.”

Awamat

Mae Awamat yn dod yn wreiddiol o Libanus. Fodd bynnag, gellir dod o hyd i’r un pwdin ledled y Dwyrain Canol, y Gwlff, a’r gwledydd sy’n ffinio â Môr y Canoldir o dan enw gwahanol: awwami, awamet, loukoumades, a lokma.

Beth bynnag fo’r enw, nodweddir y danteithion gan beli toesen wedi’u gorchuddio â surop syml. Mae’r pwdin hwn yn rhydd o laeth, heb wyau, a fegan.

Znood y set

Mae’r melysyn Arabeg hwn yn grensiog ar y tu allan, wedi’i ffrio a’i drochi mewn surop siwgr, ac yn feddal yn y canol, wedi’i lenwi â hufen trwchus o’r enw ashta. “Maen nhw’n flasus iawn.”

Mae’r danteithion yn hawdd i’w wneud heb gnau – gofynnwch i’r cogydd neu’r tyfwr anghofio am y cnau ar ei ben yn gyfan gwbl neu eu cadw ar wahân.

Ydych chi’n caru hanes? Dilynwch yr awdur yma: Instagram @yasmin_noone.

Leave a Comment

Your email address will not be published.