Eid Al-Fitr 2022: 7 Juicy Tikkas A Fydd Yn Gwneud Parti Eid yn Broblem Maddeuol

Mae cymunedau Mwslimaidd ledled y wlad yn paratoi i ffarwelio â mis sanctaidd Ramadan! Yn ôl y calendr crefyddol, mae diwedd Ramadan yn cael ei nodi gan Eid al-Fitr, a elwir hefyd yn Meethi Eid. Mae’r Eid hwn yn nodi diwedd ‘Roza’ (ymprydio) a welir yn ystod Ramadan. Eleni, disgwylir i Eid al-Fitr ddechrau gyda’r nos ar 2 Mai, 2022 a gorffen gyda’r nos ar Fai 3, 2222. Mae ffrindiau a theulu yn ymgynnull i dreulio amser gyda’i gilydd, cyfnewid anrhegion ac Eidi, a mwynhau! parti! Gan fod bwyd yn rhan bwysig o’r ŵyl hon, rydym wedi dod o hyd i’r ryseitiau ar gyfer rhai o’r tikkas mwyaf blasus a fyddai’n berffaith ar gyfer parti Eid.

Darllenwch hefyd: Eid 2022: Cwblhau Bwydlen Parti Eid Gyda Ryseitiau I Wneud Eich Dathliadau Eid-ul-Fitr yn Flasus

Eid 2022: Tikka Cyw Iâr, Paneer Tikka a Mwy: 7 Ryseitiau Tikka y mae’n rhaid eu cael

1. Tikka Cyw Iâr

Y byrbryd tikka eithaf y mae pawb yn ei garu, tikka cyw iâr yw’r opsiwn byrbryd mwyaf poblogaidd o bell ffordd i Indiaid! Mae darnau cyw iâr llawn sudd, tyner yn cael eu marinogi mewn sbeisys blasus i greu’r byrbryd Mughlai clasurol hwn. Gweinwch y pryd hwn gyda chylchoedd nionyn a siytni pwdin.

Cliciwch yma am y rysáit Tikka Cyw Iâr llawn.

2. Tikka Cyw Iâr Menyn

Darnau tikka masala cyw iâr wedi’u trochi mewn saws cyw iâr menyn, mae’r rysáit ymasiad cyw iâr hwn yn hawdd i’w wneud, yn flasus, ac nid oes angen oriau hir o farinadu. Paratowch ef fel blas ar gyfer cynulliadau gwesteion byrfyfyr neu unrhyw achlysur arbennig, bydd y rysáit hwn yn ennill calon pawb mewn dim o amser.

Cliciwch yma i weld y rysáit Tikka Cyw Iâr Menyn llawn.

3. Tikka Cyw Iâr Hariyali

Mae’r tikka cyw iâr hariyali hwn yn rhoi tro ar eich tikka cyw iâr arferol. Mae’r cyw iâr yn cael ei farinadu mewn coriander, mintys, sinsir, garlleg, a chilies gwyrdd am 30 munud, yna ei grilio i berffeithrwydd. Y past gwyrdd tanllyd sy’n gwneud tikka mor demtasiwn.

Cliciwch yma i weld y rysáit Tikka Cyw Iâr Hariyali llawn.

n2lkaago

4. Tikka Pysgod

Y rhan orau am tikka pysgod yw ei fod yn un o’r ryseitiau bwyd môr hawsaf i’w wneud gartref. Mae cyfuno sbeisys fel garlleg, sinsir, garam masala, winwnsyn a sudd lemwn yn creu marinâd blasus sy’n cael ei amsugno gan y darnau llawn sudd a thyner o bysgod heb asgwrn.

Cliciwch yma am y rysáit Fish Tikka llawn.

5. Paneer Tikka

Paneer tikka yw’r opsiwn mwyaf poblogaidd a hoffus i’w fwyta! Yn feddal ar y tu mewn ac yn grimp, yn golosgi ac yn sawrus ar y tu allan – mae paneer tikka yn toddi yn eich ceg gyda phob brathiad. Ac wrth baru gyda siytni sbeislyd a modrwyau nionyn, paratowch ar gyfer y maddeuant eithaf!

Cliciwch yma am rysáit llawn Paneer Tikka.

728q1948

6. Tikka Malai Cyw Iâr

Yn fyrbryd hynod o Ogledd India, mae’r malai tikka cyw iâr hwn yn berffaith ar gyfer coginio gartref ar gyfer parti byrbryd gyda’ch un arall arwyddocaol. Mae’r marinâd masaledaar hufennog yn gwneud i’r tikka cyw iâr hwn doddi yn eich ceg. Yn gyforiog o flasau pryfoclyd, ni allwch golli’r un hwn!

Cliciwch yma i weld y rysáit Tikka Cyw Iâr Malai llawn.

7. Tikka Madarch

Mae’r rysáit tikka madarch yr ydym ar fin ei rannu gyda chi mor dda ac mor grensiog bydd yn chwythu’ch meddwl. Ac yn anad dim, ni ddefnyddir menyn, caws na ghee wrth ei baratoi. Mae’r madarch yn cael ei drochi mewn tikka masalas, ei farinadu am ychydig, ac yna ei bobi.

Cliciwch yma i weld y rysáit Tikka Madarch llawn.

Gwnewch y tikkas blasus hyn gartref a rhowch wybod i ni pa un yw eich ffefryn yn yr adran sylwadau isod!

Eid Mubarak!

Leave a Comment

Your email address will not be published.