Ein 14 Rysáit Melys a Sawrus Gorau ar gyfer y Picnic Haf Perffaith

Rydyn ni’n disgwyl ychydig o don gwres y penwythnos hwn, sy’n golygu bod gennym ni’r esgus perffaith i bacio picnic, taro’r ffordd, a mynd i’r traeth neu gefn gwlad am ychydig oriau o heulwen bendigedig.

Wrth gwrs, mae paratoi’r picnic perffaith yn gelfyddyd. Mae’n rhaid i chi gydbwyso’r hallt gyda’r melysion a gwneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o frathiadau blasus i fodloni’ch holl chwantau a’ch chwantau.

Dyna pam rydyn ni wedi llunio’r canllaw gwych hwn sy’n llawn ein hoff ryseitiau picnic, i helpu i’ch ysbrydoli ar eich antur taith ffordd nesaf!

byrbrydau hallt

Brocoli bach a frittata cig moch

Wedi’i wneud yn gyfan gwbl o staplau pantri, mae’r rysáit hardd hwn yn wych ar gyfer boreau prysur pan fyddwch chi’n rhuthro allan drwy’r drws.

Rholiau Selsig Syml

Mae’r rysáit teulu hwn yn hynod o hawdd i’w baratoi ac felly’n bleserus i’w fwyta, gan ei wneud yn hanfodol!

olwyn bin pizza

Anghofiwch am y frechdan am eiliad a rhowch gynnig ar y rysáit hwn am pizza blasus a fydd yn swyno’r hen a’r ifanc.

Tarten Caws Bach a Thomato

Mae’r rysáit blasus hwn gan Annabel Karmel yn syrpreis bocs bwyd perffaith, canappe blasus neu fasged bicnic.

Sbardun Rotisserie Cyw Iâr a Couscous Wraps

Mae’r lapiadau hynod hawdd hyn yn ffordd wych o ddefnyddio cyw iâr sydd dros ben. Lapiwch nhw mewn ffoil alwminiwm a gwnewch yn siŵr ei fod yn chwilboeth pan fyddwch chi’n ailgynhesu’r cyw iâr.

Prydau a byrbrydau pigog

Sglodion Tatws Pob gyda Theim

Mae’r sglodion cartref hyn yn felys a hallt ac yn llawn blas.

Popcorn gyda mêl a sinamon

Dim ond pum munud y mae’r byrbryd morish hwn yn ei gymryd i’w baratoi ac mae’n rhoi boddhad mawr.

Sglodion Afal Sbeislyd

Os oes gennych amser, mae’r rysáit blasus hwn yn bendant yn werth rhoi cynnig arni. Rydyn ni wrth ein bodd â’r blasau cynnes, sbeislyd sy’n dod o’r sglodion afal creisionllyd hyn sydd wedi’u pobi’n araf.

Melys

Bariau blawd ceirch a mafon

Gwnewch y mwyaf o’r ffrwythau sydd yn eu tymor ar hyn o bryd trwy chwipio’r pobi ffrwythus hwn â blas blawd ceirch.

scotchers siocled

Mae gennym obsesiwn â’r rysáit clasurol a hiraethus hwn, nad yw byth yn ymddangos fel pe bai’n siomi.

Brownis chwyrlïol Caramel Siocled

Os ydych chi mewn hwyliau am rywbeth ychydig yn fwy parod, yna dyma’r rysáit i chi. Mae caramel a siocled yn ddau flas a gafodd eu gwneud ar gyfer ei gilydd!

Cwcis Macadamia Siocled Gwyn

Ydych chi’n disgwyl i ychydig o bobl ymuno â chi ar gyfer y picnic hwn? Dim problem! Mae’r rysáit cwci hwn yn siŵr o fwydo torf, gan adael pawb yn ddigon bodlon.

Diodydd Hardd

lemonêd pinc cartref

Ni fyddai unrhyw bicnic yn gyflawn heb ddiod oer a boogie, iawn? Dyna lle mae’r rysáit lemonêd pinc adfywiol hwn yn dod i mewn.

te rhew eirin gwlanog

Rhy boeth i ddod â’r thermos o de? Y rysáit blasus hwn yw’r union beth sydd ei angen arnoch chi gan ei fod yn siŵr o dorri syched ar ddiwrnod poeth o haf.

Leave a Comment

Your email address will not be published.