Ein Ryseitiau Cyw Iâr Mwyaf Poblogaidd – Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Os oes un peth yn wir am America, dyma: Rydyn ni’n caru cyw iâr. A pham lai? Brest cyw iâr heb lawer o fraster yw un o’r proteinau hawsaf i’w coginio, ac mae’n llechen lân y gellir ei gwisgo â pherlysiau, sbeisys a sawsiau lu. Mae hyd yn oed cluniau cyw iâr yn gymharol isel mewn braster o’u trin yn gywir ac mae ganddynt eu lle mewn diet iach.

Er bod gan frechdanau cyw iâr bwyd cyflym a bwyd cyflym eu rôl fel atgyweiriad achlysurol yn ystod yr wythnos, mae’n werth cadw’n iach ac yn iach i gadw rhai ryseitiau cyw iâr hawdd ac iach wrth law. Er mwyn ei gwneud hi’n hawdd llywio’r llu o ryseitiau ar-lein, rydyn ni wedi crynhoi ein ryseitiau cyw iâr mwyaf poblogaidd fel y’u dewiswyd gan ein darllenwyr.

Os ydych chi’n prynu cyw iâr rotisserie ar gyfer un o’r prydau cyflym hyn, peidiwch â cholli’r cyfle Rydym wedi rhoi cynnig ar 6 o ieir rotisserie a brynwyd mewn siop a dyma’r gorau

Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae’r pastai pot cyw iâr hon yn cynnig yr holl flasau y byddech chi’n eu disgwyl o’r bwyd cysur annwyl hwn gyda ffracsiwn o’r braster a’r calorïau. Does ryfedd mai hwn oedd y rysáit cyw iâr mwyaf poblogaidd ar ein gwefan yn 2021. Os ydych chi’n chwilfrydig, dyma ryseitiau gorau 2021, yn ôl ein darllenwyr.

Mynnwch ein rysáit Pastai Cyw Iâr.

CYSYLLTIEDIG: Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i dderbyn mwy o ryseitiau iachus a’r newyddion gastronomig diweddaraf.

Cawl nwdls cyw iâr crochan pot gyda bara ar fwrdd.
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Rydyn ni’n caru ein poptai araf yn yr Unol Daleithiau a pha ffordd well o’u defnyddio nhw na gwneud y cawl hwn yn boeth. Efallai na fydd cawl nwdls cyw iâr yn gwella salwch, ond mae’n ei gwneud hi’n llawer haws ei oddef.

Mynnwch ein rysáit Cawl Nwdls Cyw Iâr.

CYSYLLTIEDIG: 50 Ryseitiau Popty Araf Hawdd na Ddylech Chi Fyw Hebddynt

piccata cyw iâr
Shutterstock

Mae’r cyw iâr yn canu pan fydd wedi’i ffrio’n ysgafn ac yna’n gwisgo saws menyn lemwn ysgafn ac ychydig o gapers tarten. Mae’r pryd hwn yn glasur am reswm, rhowch gynnig arni!

Mynnwch ein rysáit Piccata Cyw Iâr Hawdd.

Cawl Nwdls Cyw Iâr Iach i Mam
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Dim popty araf? Dim problem! Mae’r cawl nwdls cyw iâr hwn yn cael ei wneud yn y ffordd glasurol: yn byrlymu’n hapus ar y stôf.

Mynnwch ein rysáit Cawl Nwdls Cyw Iâr.

CYSYLLTIEDIG: 45+ Cawliau a Chili Gorau i’w Gwneud Gyda Cyw Iâr Costco Rotisserie

Cyw Iâr wedi'i Ffrio wedi'i Bakio Paleo
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae cymryd y camau ychwanegol o farinadu’r cyw iâr mewn llaeth enwyn gyda thamaid o saws poeth a sesnin y briwsion bara gyda mymryn o olew a pherlysiau a sbeisys yn gwneud byd o wahaniaeth yn y rysáit poblogaidd hwn.

Mynnwch ein rysáit Cyw Iâr wedi’i Ffrio yn y Ffwrn Creisionllyd.

caserol parmesan cyw iâr
Ffotograffiaeth Gail Watson

Mae blasau clasurol Parm Cyw Iâr yn cael eu troi’n bryd cysurus popeth-mewn-un gyda’r rysáit hawdd hwn. Bonws: Mae wedi’i wneud gyda chig cyw iâr rotisserie, felly mae’n berffaith ar gyfer unrhyw noson o’r wythnos.

Mynnwch ein rysáit Casserole Parmesan Cyw Iâr wedi’i Rostio.

CYSYLLTIEDIG: 45+ Ryseitiau Casserole Clyd Gorau ar gyfer Colli Pwysau

powlenni cyw iâr oren cartref gyda chopsticks
Brie Pasano

Os oes gennych awch am gymeriant, rhowch gynnig ar y pryd hwn gyda llawer o flas oren ffres. Ni fyddwch yn colli’r saws gludiog, gooey a byddwch yn teimlo cymaint yn well heb i’r holl sodiwm fynd trwy’ch gwythiennau.

Mynnwch ein rysáit cyw iâr oren iachaf.

CYSYLLTIEDIG: 45+ Ryseitiau Bwyty Copi Iach Gorau I Roi Cynnig arnynt Heno

cyw iâr mewn padell crensiog gyda gefel a lemwn
jason donlly

Briwsion bara wedi’u selio’n dda yw’r allwedd i’r cyw iâr hawdd hwn wedi’i ffrio yn y popty. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n coginio’ch cyw iâr ar rac wedi’i osod y tu mewn i’ch padell i gael y canlyniadau crensiog gorau.

Mynnwch ein rysáit cyw iâr creisionllyd iach.

golygfa ochr o gyw iâr lemwn y tu mewn i'r pot sydyn
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae The Instant Pot yn trwytho cluniau cyw iâr syml heb groen gyda daioni lemoni mewn llai nag 20 munud. Yn onest, dyma un o’r offer gorau i’w ychwanegu at eich cegin. Os ydych chi’n caru eich popty araf, mae’n amser ar gyfer y Instant Pot.

Mynnwch ein rysáit Cyw Iâr Lemon Pot Instant.

CYSYLLTIEDIG: Yr Offer Cegin Mwyaf Poblogaidd ym mhob Talaith

dwy bowlen o gyw iâr parod a chawl reis gyda bara
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Ni all ein darllenwyr gael digon o gawl cyw iâr, mae’n cael ei wneud mewn amser record yn y Instant Pot gyda reis gwyllt iach.

Mynnwch ein rysáit cawl cyw iâr a reis mewn pot ar unwaith.

CYSYLLTIEDIG: 21 Ryseitiau Pot Instant Clyd Perffaith ar gyfer Colli Pwysau Y Cwymp Hwn

Alfredo Llawn Iechyd gyda Cyw Iâr a Llysiau
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Ni fyddwch yn dod o hyd i awgrym o hufen yn y fersiwn iachach hon o saws Alfredo, ond gyda sylfaen o saws béchamel hufenog, ni fyddwch yn ei golli. Mae tunnell o lysiau creisionllyd a chyw iâr tyner yn helpu i wneud hwn yn bryd iach, swmpus sy’n blasu’r un mor flasus â’r bomiau calorïau a gewch mewn bwytai.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Pasta Alfredo Wedi’i Llwytho Gyda Cyw Iâr A Llysiau.

CYSYLLTIEDIG: Y Dysglau Pasta Afiachaf yn America

Cyw Iâr Iach gyda Hufen Madarch
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Yr allwedd i goginio iach yw gwybod bod ychydig o ddirywiad yn mynd yn bell. Mae cwpanaid 1/4 o hanner a hanner go iawn wedi’i gyfuno ag iogwrt Groegaidd yn rhoi’r hufenedd sydd ei angen arnoch i’r pryd hwn heb yr holl fraster a chalorïau. Mae garlleg, sialots a sieri yn trwytho’r madarch â blas dwys.

Mynnwch ein rysáit Cyw Iâr Madarch Hufennog.

caserol enchilada cyw iâr mewn powlen
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Defnyddiwch eich popty araf i gael yr holl flasau saucy enchilada sydd gennych chi heb yr holl waith. Gallwch chi addasu sbeis y pryd hwn at eich dant.

Mynnwch ein rysáit Crock-Pot Chicken Enchilada Casserole.

CYSYLLTIEDIG: Y Ryseitiau Enchilada Brecwast Iach Gorau

Cyw iâr a pheli cig iach
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Teimlo’n thema bwyd cysurus gyda’r ryseitiau hyn? Fe wnaeth clasuron bwyd cysurus fel y ddysgl gyw iâr boeth a phêl gig hon daro tant drwy gydol 2021. Mae gan bob un o’n ryseitiau, wrth gwrs, dro iachus fel y gallwch chi deimlo’n dda am eich dewisiadau.

Mynnwch ein rysáit cyw iâr a pheli cig.

salad Groeg iach
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae saladau Groegaidd fel arfer yn llawn llysiau crensiog, iach ac nid yw’r un hwn yn wahanol. Mae cyw iâr wedi’i rwygo a feta tangy yn ychwanegu ychydig o brotein ac mae gwygbys yn rhoi hwb i’r ffibr i wneud hwn yn bryd blasus ar gyfer cinio neu swper.

Mynnwch ein rysáit Salad Cyw Iâr Groeg.

CYSYLLTIEDIG: 19 Ryseitiau Salad Cyw Iâr Iach Gorau Ar Gyfer Colli Pwysau

Reis wedi'i Ffrio Cyw Iâr Iach
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae’r reis wedi’i ffrio takeout newydd ei lenwi â’i ddarnau llysieuol a gwasgariad protein. Yn y rysáit hwn, rydyn ni’n troi reis dros ben yn bryd newydd iach trwy gynnwys tunnell o lysiau a phrotein heb lawer o fraster. Ni fyddwch byth yn fodlon â’r pethau yn y cynhwysydd eto!

Sicrhewch ein lefel bwyta iachach Chicken Fried Reis.

Cyw iâr margarita Paleo 
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Pryd y gallwch chi ei gael ar y bwrdd mewn 20 munud, mae ein fersiwn ni o margarita cyw iâr yn cynnwys yr un clychau a chwibanau (Caws! Saws! Sizzle!), namyn yr holl galorïau a’r ddoleri ychwanegol a wariwyd yn bwyta mewn bwyty.

Mynnwch ein ryseitiau Margarita Cyw Iâr.

chili cyw iâr gwyn mewn dwy bowlen gyda cilantro
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Yn llawn cyw iâr heb lawer o fraster, corn, ffa gwyn, a chiles, bydd y pot poeth chili hwn yn cadw’r teulu cyfan yn cael eu bwydo trwy’r wythnos. Taenwch eich hoff gynhwysion arno pan fyddwch chi’n barod i’w fwyta a’i fwyta.

Mynnwch ein rysáit Chili Cyw Iâr Gwyn Instant Pot.

CYSYLLTIEDIG: 20 Ryseitiau Chili Iach Gorau ar gyfer Colli Pwysau

Bysedd cyw iâr heb glwten gyda mêl chipotl
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Ydych chi’n caru adenydd cyw iâr? Gwnewch y newid i’r fersiwn hwn wedi’i ffrio yn y popty unwaith yr wythnos a byddwch yn colli 25 pwys (a dileu 210,080 miligram o sodiwm) mewn blwyddyn, tra’n dal i fwynhau eich ffefryn plentyndod.

Mynnwch ein rysáit adenydd cyw iâr wedi’u pobi.

Archwiliwch fwy o’n ryseitiau gorau:

Leave a Comment

Your email address will not be published.