Ein Ryseitiau Salad Pasta Gorau ar gyfer Cinio Haf Adnewyddol

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Yn ddiweddar fe gawson ni gwpl o bitsas o un o’n hoff lefydd lleol, a chan fod grŵp teulu o faint digonol ar gael i’w bwyta, gofynnais i’m gŵr fachu rhai prydau ochr hefyd. Un ohonyn nhw wnaeth fy hudo i oedd y salad pasta.

Ansawdd dros swm: sut i baratoi salad pasta ysblennydd

Roeddwn i’n bwyta un o fy hoff pizzas ac eto roedd gen i obsesiwn gyda’r salad pasta yma. Roedd yn ysgafn ac yn adfywiol diolch i dresin finegr gydag ychydig o lawntiau yn y cymysgedd, ond nid swm sinc y gegin. Syml ond boddhaol. Gwnaeth fwyd dros ben hefyd.

Yr haf yw’r tymor gorau ar gyfer saladau pasta, pan fydd croeso arbennig i seigiau ffres, wedi’u pecynnu. Maent yn ddelfrydol ar gyfer defnyddio sothach, yn ogystal â’r holl domatos ceirios, courgettes a chynhyrchion eraill sydd gennych ar hyn o bryd. Dyma rai syniadau o’n harchifau i’ch helpu i gychwyn arni.

Salad pasta bach gydag ŷd, tomatos a chaws feta, ar. Mae corn a thomatos haf ffres yn dod yn seren y pryd bywiog hwn, gyda ffeta hallt a digon o berlysiau yn chwarae rhan ategol fawr.

Wythnos o seigiau i’w paratoi yn eich rhent gwyliau yr haf hwn

Salad Orzo gyda Bacwn a Sbigoglys. Ydy, pasta yw orzo, felly mae hon yn ffordd hwyliog o wyro oddi wrth yr opsiynau mwy disgwyliedig. Fodd bynnag, os yw’n well gennych, gallwch ddefnyddio siâp pasta bach arall.

Chwiliwch yn ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,400 o ryseitiau ar ôl eu profi.

Salad Tortellini gyda Dresin Asbaragws a Basil. Mae’n gwella’r ante ar gyfer salad pasta pan fydd y pasta wedi’i stwffio. Yma, tortellini caws ffres neu wedi’i rewi yw sylfaen y ddysgl. Os yw’r asbaragws lleol wedi mynd a dod, mae’n bendant yn iawn ei gyfnewid am rywbeth arall. Byddai brocoli yn iawn.

Salad Pasta Grawn Cyfan gyda Brocoli Creisionllyd. Er bod y rysáit hwn wedi’i ddylunio gyda brocoli wedi’i rewi mewn golwg, gallwch chi gyfnewid llysiau wedi’u rhewi neu hyd yn oed ffres o’ch dewis chi.

Salad Pasta Minestrone. Mae’r salad hwn wedi’i ysbrydoli gan gawl Eidalaidd. Fe welwch zucchini, moron, ffa gwyrdd, ffa tun, a salami yn y gymysgedd.

Salad Pasta Ffa Gwyrdd Lemwn. Mae llawer o wyrdd yma, gyda theim, cnau pistasio ac arugula yn serennu ochr yn ochr â ffa gwyrdd pabell fawr.

Salad Ham a Phasta wedi’i Ysbrydoli gan Sbaen gyda Paprika Vinaigrette Mwg. Mae’r rysáit hwn yn manteisio ar y prosciutto neu’r prosciutto sydd dros ben, gwygbys tun, a phupur coch wedi’u rhostio mewn jar er mwyn eu cydosod yn hawdd.

Salad Pasta Bocs Cinio. Os ydych chi’n hoffi salad pasta syml, bydd y fersiwn hon wedi’i gwneud â phasta gwenith cyflawn a llawer o lysiau yn ffitio’r bil ac yn eich atgoffa o’r cas deli clasurol.

8 Rysáit i Lefelu Eich Salad Ciwcymbr, Gan Gynnwys Wedi’i Faglu, Wedi’i Sleisio a’i Dori

7 Ryseitiau Bara Di-Knead ar gyfer Torthau, Focaccia, Rholiau a Mwy

Mae pasta gydag artisiogau, capers a briwsion bara wedi’u tostio yn bryd cyflym a rhad

Leave a Comment

Your email address will not be published.