Ein Tîm Bwyd yn Siarad Iardiau Cefn, Cyw Iâr wedi’i Ffrio, a ‘Tymor Powlen Fawr ar gyfer Marchnadoedd Ffermwyr’

nodyn y golygydd: Bwyta Yfed D-FW yn cael ei chynnal gan Newyddion Bore Dallas Golygydd bwyd Erin Booke gyda’r gohebwyr bwyd Sarah Blaskovich a Claire Ballor. Bob wythnos, mae ein newyddiadurwyr bwyd yn paratoi, trafod, a dadansoddi newyddion bwytai lleol, tueddiadau bwyd a diod, awgrymiadau coginio a siopa, ac obsesiynau eraill. Byddwch hefyd yn clywed gan gogyddion, ffermwyr a bwydwyr yn union fel chi wrth i ni archwilio’r bobl sy’n gwneud D-FW yn un o’r golygfeydd bwyd mwyaf bywiog, amrywiol ac uchelgeisiol yn y wlad.

Bwyta Yfed D-FW o The Dallas Morning News yn bosibl gan Marchnad Ganolog. Y Newyddion sy’n gwneud pob penderfyniad golygyddol.

Pam Rydyn ni Mor Gyffrous Am Iard Gefn, Marchnadoedd Ffermwyr ac, Ydym, Cyw Iâr wedi’i Ffrio

Mae Dominica LoZada, chwith, a Patrick Jimision, ar y dde, o Grapevine, yn tostio eu hediadau cwrw ar batio Bragdy Hop & Sting yn Grapevine, Texas.(Michael Ainsworth / Cyfrannwr Arbennig)

wythnos yma Bwyta Yfed D-FW Yn y bennod hon, mae’r golygydd bwyd Erin Booke a’r gohebydd bwyd Claire Ballor yn trafod newyddion bwytai mwyaf yr wythnos, o faterion cadwyn cyflenwi bwyd i gyw iâr wedi’i ffrio a phatios. Yna maent yn siarad â gwestai arbennig Casey Cutler, Prif Swyddog Gweithredol Good Local Markets, am gyflwr presennol marchnadoedd ffermwyr yng Ngogledd Texas. Mae mwy o sôn am ieir, wyau, mefus (hwre!), “ffermwyr iard gefn,” cywarch (!!), a sut mae’r tywydd garw wedi effeithio ar gynnyrch eleni hyd yn hyn. Felly, cwrdd â’n cynhyrchydd, Nataly Keomoughnkhoun! Mae hi’n rhannu’r stori tarddiad bwyd o dyfu i fyny mewn teulu o Lao a sut gwnaeth bwyd ei mam hi’n boblogaidd gyda’i hathrawon.

Yn y bennod hon:

bwytai diet Môr y Canoldir a CAVA

Sut mae chwyddiant yn achosi i gostau bwydlen godi.

Bwytai yn codi ffioedd gwasanaeth i gyfrif am gostau uwch.

Cyrtiau! Dallas, Fort Worth a dinasoedd cyfagos

Mae Fuku David Chang yn ceisio eto yng Ngogledd Texas.

Agor lleoliad newydd Mike’s Chicken ym mis Mai 2022.

Marchnad Ffermwyr White Rock yn agor lleoliad newydd yn Nwyrain Dallas.

Mae Siop Nwdls Khao yn esblygu i Darkoo’s Chicken Shack.

Mefus!! Mae’n dymor mefus. Rhowch gynnig ar ryseitiau ar gyfer coctels, crempogau, paninis a sundaes, cacennau neu salad hawdd.

Dywedwch wrthym!

Rhag ofn i chi ei golli

Mae EatDrinkD-FW yn bodlediad o The Dallas Morning News

Sut i beidio byth â cholli episod

Ewch i’ch hoff app podlediad a chwiliwch am “Eat Drink D-FW”. Dewiswch y podlediad o’r un enw a gwasgwch y botwm “Tanysgrifio” neu “Dilyn”. (Dyma ddolenni cyflym i’n porthiant o apiau poblogaidd fel Spotify ac Apple Podlediadau.) Byddwch hefyd yn cael mynediad at ein crynodeb newyddion dyddiol; ein podlediad chwaraeon wythnosol, SportsDay Insider; a’n hadroddiadau sain arbennig.

Neu, gallwch chi ffrydio penodau unigol fel y rhain yma ar ein gwefan.

Chwiliwch am ddolenni cyflym ar gyfer hyn oll, ynghyd â chyfarwyddiadau ar sut i wrando Newyddion bore Dallas ar eich seinyddion a’ch dyfeisiau clyfar yn dallasnews.com/listen. Fe welwch hefyd gynnig aelodaeth arbennig i wrandawyr yn unig.

Mae Podlediad Insider SportsDay News Morning Dallas yn cael ei gynnal gan Kevin Sherrington, Evan...
Mae podlediad Deep Side of Dallas o’r Dallas Morning News yn cael ei gyd-gynnal gan Opinion Rep...

Leave a Comment

Your email address will not be published.