Eitemau Deli Gorau a Gwaethaf Costco Ar hyn o bryd: Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Mae adran deli Costco yn llawn gwahanol fwydydd ar gyfer gwahanol archwaeth, o salad taco i dro-ffrio, macaroni a chaws a llawer mwy. Ond pa rai sy’n faethlon a pha rai y dylen ni eu hanwybyddu? (Oni bai eich bod chi eisiau bwyta, wrth gwrs. ​​Popeth yn gymedrol!)

Ymgynghorwyd â thri dietegydd cofrestredig i ddod o hyd i’r eitemau Costco deli gorau a gwaethaf i’w darganfod. Lisa Young, Ph.D., RDN, awdur Final Whole, Final Thin, ac aelod o’r Bwyta hwn, nid hynny! Bwrdd Arbenigwyr Meddygol; Lauren Harris-Pincus, MS, RDN, sylfaenydd NutritionStarringYOU.com ac awdur The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook; ac Alyssa Miller, RD, ac Instagrammer poblogaidd yn Nutrition_for_littles didoli trwyddynt i gyd i ddod o hyd i ddau a fyddai’n cyd-fynd â phroffil maeth a dau y gellid eu hanwybyddu. Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth ydyn nhw.

CYSYLLTIEDIG: Dyma Eitemau Gorau Costco Ar hyn o bryd

Trwy garedigrwydd Instacart

Mae Pecyn Salad Taco Costco yn $4.79 y pwys ac yn dod gyda chyw iâr profiadol, ffa du, stribedi tortilla, tomatos ceirios, caws, a dresin cilantro-calch. Bachwch un pecyn ac mae gennych chi ginio neu swper blasus (neu ddau neu dri, yn dibynnu ar faint).

“Mae’r pryd hwn wedi’i gronni’n dda. Mae’n cynnwys cyfran dda o salad sy’n rhoi dos iach o lysiau llawn maetholion i chi. Mae’r cyw iâr a’r ffa yn ffynhonnell dda o brotein, ac mae’r ffa yn uchel mewn ffibr ac asid ffolig. Fy nghyngor i iach : ewch yn rhwydd ar y caws,” medd Young.

“Mae hon yn ffordd hwyliog o wneud cinio teulu DIY. Mae pawb yn cael dewis eu cynhwysion eu hunain, ac i’w ymestyn hyd yn oed ymhellach, gallwch ychwanegu hyd yn oed mwy o’ch llysiau eich hun neu fachu rhai o tortillas blawd Costco’s Mission Carb Balance.” Rwyf wrth fy modd â chynnwys ffibr llysiau a ffa yn arbennig, ”ychwanega Harris-Pincus.

rhesi cyw iâr costco rotisserie
Shutterstock

Pwy sydd ddim yn caru cyw iâr Costco rotisserie? Mae’r pris wedi bod yr un peth ers dros ddegawd (diolch). Cael un ar gyfer swper a arbed rhai ar gyfer salad cyw iâr neu gawl yfory oherwydd ei fod wedi’i gymeradwyo gan ddeietegydd.

“Mae cyw iâr Rotisserie (cyfan a phoeth neu wedi’i dorri’n fân ac yn oer) yn opsiwn gwych ar gyfer cig wedi’i goginio am bris gwych. Protein pur gydag ychydig iawn o gynhwysion ychwanegol,” meddai Miller.

“Mae hon yn ffynhonnell wych o brotein a fydd yn eich gadael yn teimlo’n llawn am oriau. Mae hefyd yn hawdd paratoi os nad ydych chi’n hoffi treulio oriau yn ei baratoi yn y gegin. Cyngor Iechyd: Tynnwch y croen cyn bwyta, “yn cynghori Young.

Dwy Eitem Deli Waethaf Costco…

adenydd cyw iâr wedi'u bara a'u ffrio gyda garnais persli
Shutterstock / Subbotina Anna

Dewisodd dau o’n RDs yr adenydd cyw iâr ar gyfer y rhestr waethaf, ac nid yw hynny’n syndod i mi oherwydd y bara a’r ffrio’n ddwfn.

“Mae adenydd cyw iâr wedi’u ffrio yn pacio whammy dwbl gyda rhydweli-clocsio braster dirlawn o’r croen, yn ogystal â swm sylweddol o olew o’r ffrïwr. Heb sôn am y blawd mireinio bara a sawsiau uchel-sodiwm. Les ffrwythau a llysiau yn brin. darparu ffibr a gwrthocsidyddion,” noda Harris-Pincus.

Mae Young yn cytuno: “Er bod llawer o bobl yn eu caru, maent yn sgorio’n isel iawn ar faeth. Maent yn cynnwys ychydig iawn o gyw iâr ac maent yn groen yn bennaf, sydd i gyd yn fraster. Dewiswch gyw iâr wedi’i grilio neu rotisserie yn lle hynny. ” “.

Gadewch i ni fynd yn ôl at y cyw iâr rhost rydyn ni’n mynd!

kirkland llofnod mac a chaws
Trwy garedigrwydd Instacart

Mae yna reswm bod macaroni a chaws yn fwyd cysur annwyl: mae caws a phasta yn flasus ond nid mor faethlon.

“Byddwn yn hepgor y pryd hwn. Mae’n uchel mewn grawn mireinio, sodiwm, a braster dirlawn, ac yn cynnig ychydig o faetholion,” meddai Young.

Mae Harris-Pincus yn cytuno: “Mae Costco Mac a Chaws yn uchel mewn braster dirlawn, calorïau, a sodiwm mewn maint gweini rhesymol. Mae’n dweud 10 dogn, ond yn seiliedig ar bwysau, mae’n debycach i 5 i fod yn gyfartal â’r gweini mewn macaroni bach wedi’i rewi. Hefyd, nid oes ganddo unrhyw fath o gynnyrch i greu pryd cytbwys.”

Mewn newyddion eraill, yn ystod eich ymweliad nesaf â’r warws, fe welwch adran yn unig uwchben y deli y mae Costco newydd ddod â’r eitem becws hon a ddaeth i ben yn ôl.

nicole lamarco

Mae Nicole yn wregys du gradd gyntaf yn Taekwondo ac mae’n angerddol am bopeth sy’n ymwneud ag iechyd. darllen mwy

Leave a Comment

Your email address will not be published.