Ewch â’ch wyau diafol i’r lefel nesaf

RICHMOND, Va. — Ni fydd eich cookouts byth yr un peth ar ôl rhoi cynnig ar y creadigaethau “eggcellent” hyn. Heddiw, galwodd Mary Rapoport o Gyngor Wyau Virginia heibio i rannu rhai ffyrdd gwych o fynd â’ch wyau diafol i’r lefel nesaf. Am ragor o wybodaeth a mwy o ryseitiau gwych, ewch i Virginia Egg Council gwefan.

#1 Berwch wyau wedi’u berwi’n galed yn y ffordd newydd: stêm!

Rhowch fodfedd o ddŵr mewn sosban gyda stemar llysiau y tu mewn. Dewch ag ef i fudferwi a gosodwch yr wyau yn y fasged stemar. Gorchuddiwch a gadewch iddo stemio am tua deng munud ar gyfer wyau mawr. Rhowch mewn powlen o ddŵr iâ ar unwaith, gan gracio’r plisgyn wyau wrth fynd ymlaen. Gadewch i eistedd am ugain munud a dylai’r cregyn lithro i’r dde i ffwrdd. Storio mewn cynhwysydd aerglos, ei roi yn yr oergell a’i fwynhau o fewn ychydig ddyddiau. Neu gadewch y cregyn ymlaen, rhowch yn yr oergell a mwynhewch ymhen wythnos.

#2 Cynlluniwch i goginio wyau ychwanegol

Os yw’r plât yn eistedd deuddeg, coginiwch o leiaf saith wy. Gall rhai gwyn dorri neu ddim mor gryf, ac mae’r melynwy ychwanegol yn gwneud y llenwad yn llawnach ac yn fwy deniadol.

#3 Torrwch yr wyau yn eu hanner a thynnu’r melynwy

Sleisiwch â chyllell ag ymylon llyfn; mae cyllyll ymyl danheddog yn gadael marc yn y gwynwy. Stwnsiwch y melynwy mewn bag clo sip nes eu malurio neu eu cymysgu mewn prosesydd bwyd bach. Ychwanegwch y mayonnaise traddodiadol, relish picl melys, a mwstard a chymysgu. Torrwch gornel y bag i ffwrdd a gwasgwch y cynnwys yn wyn wy gwag.

Nid yw padin #4 yn wyddoniaeth fanwl gywir – bydd rhai wyau yn fwy nag eraill neu gellir coginio rhai melynwy yn sych felly efallai y bydd angen mwy o leithder a blas arnoch ar gyfer pob swp a wnewch; prawf bob amser cyn llenwi ac addasu.

#5 Arbrofwch gyda llenwadau – gall salad cyw iâr, tiwna neu berdys / caws pupur / guacamole / hummus / neu hyd yn oed salad tatws ddisodli’r llenwad melynwy nodweddiadol ar gyfer gwahanol flasau a lliwiau ar y plât.

#6 Addurnwch fel y manteision – Mae’r hen standby, paprika, yn iawn, ond rhowch gynnig ar bersli (wedi’i dorri’n fân neu sbrigyn), pupurau coch neu wyrdd wedi’u sleisio, olewydd wedi’u sleisio, berdys, cafiâr, ac ati.

Pepper Caws Devils Afocado Blasus neu Bupur Coch Hwmws Diafol

Wyau wedi’u berwi’n galed wedi’u torri’n hanner Wyau wedi’u berwi’n galed wedi’u torri yn eu hanner

Guacamole gyda Chaws Pimento neu Hummws Pupur Coch

cennin syfi pupur coch

Tynnwch y melynwy neu gadewch. Gyda phêl fach o felon Tynnwch y melynwy neu gadewch nhw. Gyda llwyaid bach o felon,

rhoi llwy fwrdd o gaws pimento ar y gwynwy gwag rhoi llwy fwrdd o guacamole neu hwmws ar y gwynwy gwag

neu ychydig uwchben y melynwy. Ychwanegwch ddarn o sifys ffres. neu ar ben y melynwy. Addurnwch gyda thriongl pupur bach.

Hapus a Blasus Sylfaenol Cythraul Salad Cythraul Stuffed Salad

Wyau wedi’u berwi’n galed wedi’u torri’n hanner Wyau wedi’u berwi’n galed wedi’u torri yn eu hanner

Salad protein wedi’i baratoi gyda mwstard marchruddygl (tiwna, cyw iâr, ac ati)

mayonnaise Rhowch y llenwad ar ben y melynwy neu yn y gwyn/garnais.

Rhowch y melynwy mewn bag plastig y gellir ei ail-werthu a’i falu’n bowdr.

(Mae melynwy ychwanegol yn gwneud llenwad llawnach.) Ychwanegwch yr un faint o fwstard a mayonnaise (dechrau gyda 1 llwy de yr wy) a thylino i mewn i fag i gymysgu’n dda. Pinsio i gornel; ymyl torri; gwasgu yn y gwyn. Addurnwch.

Leave a Comment

Your email address will not be published.