Fare With A Flair: Salad Thai Yn Siwtio’r Tymhorau

Un o fy hoff saladau Thai yw fersiwn sy’n cynnwys mangos gwyrdd a berdys.

cynnwys yr erthygl

Un o fy hoff saladau Thai yw fersiwn sy’n cynnwys mangos gwyrdd a berdys. Mae’n rysáit hawdd i’w wneud ac mae’n cynnwys dau o gynhwysion allweddol y pantri Thai, saws pysgod a chilies llygad aderyn Thai.

cynnwys yr erthygl

Yn ddiweddar, mwynheais fersiwn yn Toronto yn un o bedwar bwyty Pai Northern Thai Kitchen sy’n cael eu rhedeg gan yr awdur llyfr coginio arobryn a’r perchennog bwyty Nuit Regular.

Roedd eu fersiwn haf yn cynnwys bresych piws wedi’i rwygo, a oedd yn ychwanegiad gwych at y tafelli tenau o mango, a oedd yn cael eu gweini’n llawn aeddfed.

Yn ddiweddar, gwelais fresych porffor yn un o fy hoff farchnadoedd lleol a mynd adref i greu fy fersiwn haf fy hun o’r salad blasus hwn.

Er bod llawer o fersiynau o’r salad hwn yn cynnwys berdys sych, sydd ar gael mewn marchnadoedd arbenigol Asiaidd, gallwch hefyd orffen y salad gyda berdys wedi’i grilio. Cnau daear wedi’u torri’n fras yw’r garnais olaf.


Salad Mango Bresych Thai

(Gwasanaethau 6-8)

3 llwy fwrdd (45 ml) sudd lemwn

cynnwys yr erthygl

2 llwy fwrdd. (25 ml) saws pysgod

1 llwy fwrdd. (15ml) siwgr brown

1 ewin garlleg, briwgig

1 Chili llygad aderyn Thai, wedi’i hadu a’i sleisio’n denau

1 sialots, wedi’i sleisio’n denau

2-3 mango aeddfed, wedi’u melysu (tua 3 cwpan)

3 cwpan (750 ml) o bresych coch wedi’i dorri’n fân

1 ciwcymbr bach, wedi’i dorri

1 moronen julienne

1/4 cwpan (50 ml) cilantro wedi’i dorri

2 llwy fwrdd. (25ml) mintys wedi’i dorri

1/4 cwpan (50 ml) cnau daear wedi’u torri

Lletemau calch i weini

Cyfeiriadau:

1. I wneud y dresin, cyfunwch y sudd leim, y saws pysgod, y siwgr brown, y garlleg, y chili, a’r sialots. (Gellir ei wneud a’i oeri ddiwrnod ymlaen llaw.)

2. Mewn powlen fawr, cyfuno mangoes, bresych, ciwcymbr, a moron.

3. Arllwyswch y dresin dros y salad a’i gymysgu’n dda.

4. Ychwanegwch y coriander a’r mintys a’u troi eto. Trosglwyddwch i bowlen weini a’i addurno gyda chnau daear ychwanegol a lletemau calch.

Leave a Comment

Your email address will not be published.