Fe wnaeth rhai o adolygwyr y Rhwydwaith Bwyd roi Cyw Iâr Seidr Afal Sunny Anderson yn y sbwriel ar ôl camddarllen y rysáit: ‘Rhy sur’

Er bod y rhan fwyaf o adolygwyr ar safle’r Rhwydwaith Bwyd wedi rhoi pum seren i rysáit cyw iâr seidr afal Sunny Anderson, gan ei alw’n “mor hawdd a blasus” ac yn “blasus iawn,” rhoddodd eraill un seren yn unig i’r rysáit syml.

Yn anffodus, ni ddilynodd yr adolygwyr un seren hynny gyfarwyddiadau Anderson yn gywir a chawsant eu beirniadu amdano gan gogyddion cartref eraill.

Leave a Comment

Your email address will not be published.