Fe wnaethon ni drio 10 byrbryd fegan yn ddamweiniol Ac Roedd Enillydd Clir

Beth ydych chi’n ei wneud pan fyddwch chi’n mynd yn newynog ac wedi rhedeg allan o wymon organig crychlyd a theisennau pwff cheddar gwyn fegan wedi’u gwneud o wastraff bwyd wedi’i ailgylchu? Ewch i’ch siop gyfleustra dyddiol! Astudiodd golygyddion VegNews labeli cynhwysion a phrofi dwsinau o fyrbrydau fegan, a dyma 10 o’n ffefrynnau.

1 Peatos Curls Poeth a Tanllyd Crensiog

DEWIS Y GOLYGYDD!
Trowch i fyny’r gwres gyda bag o’r cyrlau crensiog hyn a rhowch eich chwantau Cheetos i orffwys. Mae’r cyfnewid iachach, di-laeth hwn yn cynnwys corbys, pys, a ffa fava am fyrbryd crensiog, hiraethus heb gynhyrchion anifeiliaid. Fodd bynnag, ar gyfer y gwrth sbeis, ewch ymlaen yn ofalus: bydd eich blasbwyntiau’n mynd ar dân.

dysgu mwy yma

VegNews.DeLaCalleTepache

dwy Tepache gan De La Calle!

Gyda gwreiddiau ym Mecsico cyn-Columbian, tepache—diod fyrlymus wedi’i gwneud o bîn-afal wedi’i eplesu — yn cynnwys nodau cynnes o sinamon ar gyfer cic adfywiol ychydig yn felys a sbeislyd. Mae’r rhai modern hyn yn cymryd y ffactor sbeis ymlaen gyda diferiad o sinsir a phupur du, gan ei gydbwyso ag orennau tart, mangos llawn sudd ac afalau creisionllyd. Ar gyfer eich Dydd Mawrth Taco nesaf, cymysgwch sblash o tepache a sitrws gyda’ch tequila ar gyfer liberation pefriog, uchel.

dysgu mwy yma

VegNews.ChocolatePeanutButterPieOreos

3Nabisco OREOS Cacen Menyn Pysgnau Siocled

Mae’r cwci fegan 110-mlwydd-oed yn ddamweiniol wedi gweld ailddyfeisio blas di-rif, ond gall yr un hwn gymryd y gacen, cyfeiliorni neu’r gacen. Mae haen sidanaidd o fenyn cnau daear dau-dôn a llenwad hufen â blas siocled yn cael ei gymysgu rhwng wafferi creisionllyd graham cracker pastai â blas crwst ar gyfer profiad melys sy’n atgoffa rhywun o dafell drwchus, hyfryd o bastai arddull deheuol, heb fod angen fforc.

dysgu mwy yma

VegNews.TalentiCoconutChocolateCookie

4 Sorbet bisgedi siocled a chnau coco Talenti

Yn gyntaf, roedd sorbets ffrwythau diflas, dyfrllyd. Yna daeth y hufen ia fegan hufennog. Nawr, yn ôl at sherbet, ond gydag uwchraddiad mawr heb gynnyrch llaeth gan yr arbenigwyr gelato yn Talenti. Mae’r sorbetto cnau coco hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan macarŵn yn defnyddio cnau coco ffres fel sylfaen cyn cael haenau o geirch crensiog, cyffug di-laeth, a darnau cwci sglodion siocled ar ei ben.

dysgu mwy yma

VegNews.MadeGoodCrispySquare

5Sgwariau Crensiog MadeGood

Paciwch eich bagiau, Snap, Crackle a Pop Mae’r danteithion malws melys crensiog a chnolyd o’n plentyndod yn cael eu gweddnewid yn fegan. Wedi’u gwneud gyda dogn slei o lysiau, mae’r sgwariau reis brown crensiog hyn yn anghofio’r gelatin ac yn ychwanegu cymysgeddau fel mefus melys a sur, fanila aromatig, a sglodion siocled toddi yn eich ceg ar gyfer byrbryd amser cinio sy’n siŵr o’n cludo ni o. Dychwelyd. i fuarth yr ysgol.

dysgu mwy yma

VegNews.BramiFeans

6 Ffa Lupini Eidalaidd Brami ar gyfer Bwyd Bysedd

Pan fyddwch yn Rhufain, gwnewch yr hyn y mae’r Rhufeiniaid wedi’i wneud ers canrifoedd: bwyta ffa! Mae’r cyfuniad syml o ffa lupini Eidalaidd, dŵr, finegr, a pherlysiau a sbeisys amrywiol yn gwneud byrbryd fegan naturiol sy’n llenwi’n annisgwyl – mae pob gwasanaeth yn pacio 12 gram syfrdanol o brotein. I gael blas Môr y Canoldir, dewiswch garlleg-rhosmari. Ond i droi’r gwres i fyny, cymerwch flasau chili a leim neu bupur poeth o Calabria.

dysgu mwy yma

VegNews.PepperidgeFarmSale Sales

7 Pastai Rhew Fferm Pepperidge

Dim mwy Great British Bake Off ar gyfer gorfwyta? Rhowch eich ffedog i fyny ac ewch i’r rhewgell y tro nesaf y bydd gennych awydd am rywbeth melys. Mae’r patties fegan flaky a menynaidd hyn wedi’u llenwi ag afalau hynod felys, eirin gwlanog blasus, jam mafon a llenwadau ceirios meddal ar gyfer pwdin hawdd sy’n barod i fynd pryd bynnag y dymunwch. Gwnewch fel y gwnawn a’i weini mewn steil gyda sgŵp o hufen iâ fanila-cnau coco.

dysgu mwy yma

VegNews.Chomperz

8 Chomperz Seasacs

Hwyl fawr, fries! I gael byrbryd unigryw gyda brathiad crensiog a sawrus, peidiwch ag edrych ymhellach na’r sglodion gwymon cain hyn sydd wedi’u lapio mewn haen o reis golau-yn-awyr, tebyg i tempwra. Wedi’u gwneud â gwymon organig wedi’i fewnforio o Korea, mae’r sglodion hyn, mewn blasau winwnsyn, barbeciw a jalapeno gwreiddiol, yn cardota i gael eu crymbl dros eich powlen broc fegan.

dysgu mwy yma

VegNews.PipCornTrufflePopcorn

9 Popcorn Truffle Pipcorn

Mae cnewyllyn popcorn heirloom hyfryd yn cael eu popio i berffeithrwydd a’u gorchuddio ag awgrym o halen a thryffl du ar gyfer byrbryd priddlyd, llawn umami na all hyd yn oed Oprah gael digon ohono (fe’i henwodd yn Pipcorn ar ôl un o’i ffefrynnau). amseroedd). Felly rydyn ni’n dweud sianelu’ch Oprah mewnol ac uwchraddio’ch popcorn ar gyfer noson ffilm gyda’r cyfnewidiad syml a chain hwn.

dysgu mwy yma

VegNews.KindFrozenBars

10 Bariau RHEWEDIG FATH

KIND Hepgorwch y bariau ffrwythau a chnau safonol wedi’u trwytho â mêl KIND a gwnewch eich gêm byrbrydau gyda’r bariau hufen iâ cnau fegan hyn. Mae Hufen Iâ Mintys Siocled Almon Milk wedi’i gadw mewn pot siocled tywyll, wedi’i ysgeintio â phecans wedi’u torri’n fân, gyda menyn cnau marwol ar ei ben, a’i sychu â siocled tywyll mwy cyfoethog. Sôn am godi’r bar.

dysgu mwy yma

Ymddangosodd y prawf blas hwn gyntaf yn rhifyn Gwanwyn 2022 Best of Vegan o gylchgrawn VegNews, sydd ar gael nawr ar The VegNews Store!

Am fwy o’r cynhyrchion fegan gorau, edrychwch ar:
8 Cyfnewid Byrbrydau Fegan Iach
25 Byrbrydau Fegan Ddamweiniol y Gellwch Ddod o Hyd iddynt Mewn Bron Unrhyw Siop Gyfleustra
Y 100 o gynhyrchion fegan gorau erioed

DIM OND LANSIO! Mynnwch ein llyfr ryseitiau 10 Prydau Haf Fegan Hawdd i’w lawrlwytho ar unwaith AM DDIM.

Cael y canllaw

Leave a Comment

Your email address will not be published.