Ffedog Las yn Cyflwyno Prydau Parod i’w Coginio i Gwrdd â Galw Twf Cwsmer am Opsiynau Cyflymach

EFROG NEWYDD–(WIRE MASNACHOL)– Blue Apron (NYSE: APRN) yn cyflwyno llinell newydd o brydau parod i’w coginio i ateb galw cynyddol cwsmeriaid am opsiynau prydau cyfleus, cyflym a blasus. Ar gael i’w harchebu fel rhan o danysgrifiad, mae pob rysáit yn dod â chynhwysion wedi’u rhag-dorri a rhai wedi’u torri ymlaen llaw a phadell ffoil y gellir ei hailgylchu – yn syml, cyfunwch, pobwch a gweinwch ar gyfer pryd blasus wedi’i ddylunio gan gogydd heb fawr o baratoi.

“Mae awydd ein cwsmeriaid am opsiynau prydau haws ar ddiwrnodau pan fo amser yn brin wedi ein harwain at gyflwyno ryseitiau parod i’w coginio. Ar ôl archwilio a phrofi dwsinau o opsiynau, creodd ein tîm coginio brydau blasus, heb gyfaddawdu cynhwysion o ansawdd er hwylustod,” meddai Josh Friedman, Cyfarwyddwr Cynnyrch Blue Apron. “Rydym yn credu bod y prydau hyn yn llenwi angen pwysig ar gyfer ein segmentau cwsmeriaid allweddol, gan gynnwys teuluoedd, categori yr ydym yn ei ystyried yn un o’r cyfleoedd mwyaf ar gyfer Ffedog Las.”

Mae prydau parod i’w coginio yn cynnwys cynhwysion nad oes angen cyllell na thorri arnynt, sy’n ei gwneud hi’n hawdd i gwsmeriaid ymgynnull y pryd mewn padell alwminiwm ailgylchadwy untro, pobi ac ychwanegu’r cyffyrddiadau gorffen, gan helpu i gynnal glanweithdra cyn lleied â phosibl. Yr offrwm yw’r ychwanegiad diweddaraf i gategori Blue Apron o ryseitiau “ateb cyflym” sy’n helpu cwsmeriaid i arbed amser yn y gegin. Yn ogystal â Barod i Goginio, mae’r cwmni’n cynnig:

  • gwres a bwyta— prydau parod untro wedi’u cynllunio i fod yn ficrodon ac yn barod mewn pum munud neu lai. Mae’r cynnig yn cynnwys ryseitiau sy’n seiliedig ar rai o seigiau mwyaf poblogaidd y cwmni.
  • Cyflym a hawdd—cyfres o ryseitiau wedi’u cynllunio’n hawdd i’w coginio a’u glanhau, gan gynnwys ciniawau sosban fflat ac un pot sydd wedi’u cynllunio i fod yn barod mewn 30 munud neu lai.

“Datblygwyd ein ryseitiau parod i’w coginio trwy brofi cyfuniad o rawn, startsh, a sawsiau o’n pantri i gynnig amrywiaeth o opsiynau a bwydydd, gan gynnwys Eidaleg, Môr y Canoldir a Mecsicanaidd, gydag un pot coginio a sicrhaodd y canlyniadau mwyaf cyson. .” meddai John. Adler, is-lywydd coginio ar gyfer Blue Apron. “Er enghraifft, mae ein gnocchi pobi’n cynnwys cymysgedd o domatos llawn sudd, sbigoglys, past chili sbeislyd o’r Calabrian gyda mozzarella ar ei ben, ac mae ein tacos swmpus yn cynnwys cymysgedd o chorizo ​​a ffa du wedi’u gweini mewn tortilla meddal.”

Bydd prydau parod i’w coginio ar gael i’w harchebu trwy wefan Blue Apron ac ap symudol mewn bwydlenni dau a phedwar pryd yn dechrau Gorffennaf 29. Gan gylchdroi bob wythnos, mae ryseitiau cychwynnol yn cynnwys:

  • Tomato Caws Pobi Gnocchi gyda Chili Calabrian a Sbigoglys

  • Chorizo ​​​​bobi a Black Bean Tacos gyda Jalapeno a Monterey Jack

  • Chili melys wedi’u pobi a udon llysiau gyda sglodion cnau coco a hadau sesame

  • Cyw Iâr Pesto wedi’u Pobi ac Orzo gyda Sbigoglys, Tomatos a Ricotta

I gael rhagor o wybodaeth am brydau parod i’w coginio, ewch i cook.ba/readytocook.

Am y ffedog las

Gweledigaeth Blue Apron yw Byw’n Well Trwy Fwyd Gwell™. Wedi’i lansio yn 2012, mae Blue Apron yn cynnig ryseitiau ffres, wedi’u dylunio gan gogydd, sy’n caniatáu i gogyddion cartref gofleidio eu chwilfrydedd coginiol, herio eu sgiliau cegin a gweld y gwahaniaeth y gall ansawdd coginio bwyd ei wneud yn eu bywydau. Mae Blue Apron yn gwmni pecynnau pryd di-garbon ac mae’n canolbwyntio ar ddod â ryseitiau anhygoel i’w gwsmeriaid tra’n hyrwyddo lles dietegol a phlaned i bawb.

Leave a Comment

Your email address will not be published.