Ffermwyr Ardal Chattanooga Siarad Vidalia Asbaragws, Pys, Winwns, Plus Ryseitiau

Mae dyddiau a nosweithiau oer bellach yn rhywbeth o’r gorffennol. Mae’r haul yn disgleirio’n well ac mae’r tymheredd yn ystod y dydd yn codi. Mae arogl dymunol glaswellt wedi’i dorri’n ffres a phlanhigion sy’n blodeuo yn dangos bod y gwanwyn yn yr awyr a natur yn deffro ar ôl cysgu gaeaf hir.

Mae’r gwanwyn yn ein croesawu â dwylo agored, ac mae trysorau’r tymor yn taro deuddeg gyda marchnadoedd ardal, gan gynnwys rhai o’r tri ffefryn: asbaragws babanod, pys melys ffres-o-y-pod, ac o ie, y winwns Vidalia melys annwyl hynny.

Efallai mai llysiau gwyrdd y gwanwyn yw’r rhai mwyaf fetishedig o unrhyw gynnyrch. Ar ôl misoedd o fwyta gwreiddlysiau, bresych, a phethau caled, cigog eraill, rydyn ni i gyd yn barod am newid: rhywbeth mwy bregus, rhywbeth nad yw’n cynyddu eich cymeriant startsh gyda phob brathiad.

Dywed ffermwr cymunedol Crabtree Farms, Lauren Russek, fod y disgwyl am lysiau’r gwanwyn wedi bod yn cynyddu ers i’r caeau gael eu paratoi ddiwedd y gaeaf, ac aeth y rownd gyntaf o blanhigion i’r ddaear, gan gynnwys pys a winwns.

Nawr, maen nhw’n dechrau ymddangos.

“Mae’n gyfnod cyffrous ar y fferm,” meddai Russek.

Pa gogydd sydd ddim wedi chwennych blasau ffres asbaragws cyntaf y gwanwyn nac wedi gwenu mewn hyfrydwch pur pan fydd blasbwyntiau’n cwrdd â blas melys pys y gwanwyn?

Er nad yw Crabtree Farms yn tyfu asbaragws, fe welwch Michael Raines yn bwyta ei asbaragws ffres bob bore wrth fwydo ei ieir yn ei Frontier Family Farm yn Altamont, Tennessee.

“Dyma fy hoff fyrbryd bob bore,” meddai.

Dechreuodd Raines blannu asbaragws 15 mlynedd yn ôl, ac er ei fod bellach yn doreithiog, nid oedd yn hawdd sefydlu ei gnwd.

“Mae’n gofyn am broses blannu blwyddyn o hyd,” meddai. “Ond heblaw am ei gompostio bob blwyddyn, fe fydd yn parhau i gynhyrchu am 15 mlynedd neu fwy.”

Pan nad yw ar y fferm yn bwyta, mae’n aml yn dod â’i asbaragws, yn ogystal â chynnyrch gwanwyn arall (letys, sbigoglys a phys snap) i’w gwerthu yn Mooney’s Emporium ar Main Street yn Sewanee, Tennessee.

Diolch i ardd fyd-eang y byd, gellir dod o hyd i winwns melys trwy gydol y flwyddyn, ond dim ond yr adeg hon o’r flwyddyn y mae winwns Vidalia yn llenwi marchnadoedd cynnyrch, gan aros am daflod ar draws y De.

Mae cnwd eleni yn edrych yn gryf, meddai Chris Tyson, asiant winwnsyn Vidalia ar gyfer Gwasanaeth Estyniad Prifysgol Georgia.

“Mae tyfwyr yn gyffrous am hyn,” meddai. “Maen nhw wedi rhoi llawer o waith i mewn iddo eleni.”

Ar eu pen eu hunain, mae’r triawd hwn o ffefrynnau’r gwanwyn (Vidalia’s, pys ac asbaragws) yn brydau gwych.

Cawl Nionyn Vidalia gyda Cheddar Aged a Pesto Persli

2 lwy fwrdd o fenyn heb halen

2 lwy fwrdd o olew olewydd

3 pwys o winwns Vidalia, wedi’u torri’n hanner a’u sleisio’n denau

2 ewin garlleg, wedi’u torri’n fân

1/2 cwpan o frandi

1/2 cwpan sieri sych

2 lwy fwrdd o flawd amlbwrpas

8 cwpan o broth cyw iâr (cartref yn ddelfrydol)

8 sbrigyn o deim ffres

Halen kosher a phupur du newydd ei falu

16 sleisen baguette tenau, wedi’u tostio’n ysgafn

1 pwys o gaws cheddar oed, wedi’i dorri’n fân

Pesto persli:

2 gwpan o bersli dail fflat ffres

1 ewin garlleg, briwgig

1/4 cwpan olew olewydd crai ychwanegol

1/4 cwpan caws Parmesan wedi’i gratio

Halen a phupur

Ar gyfer cawl:

Toddwch y menyn gyda’r olew mewn popty Iseldireg fawr dros wres canolig. Ychwanegwch y winwns a’u coginio, gan eu troi’n achlysurol, nes eu bod wedi’u carameleiddio, tua 40 munud.

Ychwanegwch y garlleg a choginiwch am 1 munud. Ychwanegwch y brandi a’r sieri, a berwch nes eu bod wedi anweddu bron yn gyfan gwbl, tua 2 funud. Ychwanegwch y blawd a choginiwch am 2 funud. Ychwanegu’r cawl a’r teim, dod ag ef i fudferwi, a choginio nes bod y cawl yn tewhau ychydig, tua 15 munud. Sbeis gyda halen a phupur. Cynheswch gril eich popty ymlaen llaw. Rhowch y potiau ar hambwrdd pobi. Rhowch sleisen o fara ar waelod pob pot. Llenwch dri chwarter llawn gyda chawl. Rhowch sleisen arall o fara ar ben y cawl a rhannwch y caws ar ei ben. Griliwch 2-3 munud. Rhowch lwy fwrdd o pesto persli ar bob un.

I wneud pesto:

Cyfunwch bersli a garlleg mewn prosesydd bwyd neu gymysgydd a phrosesu nes eu bod wedi’u torri’n fras. Gyda’r injan yn rhedeg, ychwanegwch yr olew yn araf. Ychwanegu’r caws a’i sesno gyda halen a phupur.

Risotto Pys Gwanwyn Ffres

2 lwy fwrdd o olew olewydd

2 sialots, deisys

4 ewin garlleg, briwgig

1 cwpan o reis arboreal

1/2 cwpan gwin gwyn sych

2 1/2 cwpan cawl cyw iâr

1/2 cwpan caws Parmesan

1/3 cwpan caws mascarpone

1 1/2 cwpan pys ffres, wedi’u blancio’n gyflym

tendrils pys (ar gyfer addurno, os dymunir)

Halen kosher a phupur gwyn, i flasu

Sleisys lemwn

Cynhesu olew olewydd mewn sgilet fawr dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch y sialots a’i ffrio nes ei fod yn dryloyw. Ychwanegwch y garlleg a’i ffrio am tua 1 munud. Ychwanegwch y reis Arborio i’r sgilet, gan wneud yn siŵr ei droi i’r olew olewydd fel bod pob gronyn wedi’i orchuddio ag ef, a’i dostio am tua 90 eiliad.

Ychwanegwch y gwin gwyn a throwch y reis nes bod y gwin i gyd wedi’i amsugno, yna dechreuwch ychwanegu’r cawl cyw iâr 1/2 cwpan ar y tro, gan wneud yn siŵr nad ydych chi’n ychwanegu mwy nes bod yr ychwanegiad blaenorol wedi’i amsugno.

Unwaith y bydd y reis yn feddal, ychwanegwch y caws Parmesan a mascarpone a’u cyfuno. Ychwanegwch y pys a blannwyd yn flaenorol a chymysgwch yn ofalus gyda’r risot. Tynnwch oddi ar y gwres a sesnwch gyda halen a phupur. Addurnwch gyda tendrils pys, os yw ar gael, a diferyn neu ddau o sudd lemwn a’i weini.

Asbaragws Carbonara

Mae cyfnewid y pasta am asbaragws tenau yn rhoi’r un blas anorchfygol o pancetta, caws ac wy i’r carbonara hwn, ond gydag asbaragws gwyrdd llachar yn y canol.

4 owns pancetta, wedi’i deisio’n fach

1 pwys o asbaragws tenau ffres, wedi’i docio a’i dorri’n groesffordd yn ddarnau 2 fodfedd

2 melynwy mawr, wedi’u curo’n ysgafn

1/2 llwy fwrdd o fenyn heb halen

3 llwy fwrdd Parmigiano-Reggiano wedi’i gratio’n fân

halen môr mân

1/4 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres

Cynheswch sgilet mawr dros wres cymedrol uchel. Ychwanegwch y pancetta a choginiwch, gan droi’n achlysurol, nes ei fod yn grimp, 3 i 5 munud. Draeniwch y braster gormodol, gan adael dim ond digon i orchuddio’r sosban. Ychwanegwch asbaragws a 2 lwy fwrdd o ddŵr, a choginiwch dros wres cymharol uchel nes bod yr asbaragws yn dyner, 2 i 4 munud. Tynnwch y sosban oddi ar y gwres ac ychwanegwch y melynwy a’r menyn i’r badell ar unwaith. Coginiwch, gan droi, nes bod menyn yn toddi. Ychwanegu’r Parmigiano-Reggiano a’i sesno â halen a phupur. Trosglwyddwch i bowlen a’i weini ar unwaith.

Leave a Comment

Your email address will not be published.