Fformiwla 5 Cynhwysyn ar gyfer Cawl Pys Gwanwyn Hufenol Berffaith

Rwyf wrth fy modd â ryseitiau sy’n caniatáu ichi riffio yn seiliedig ar yr hyn sydd gennych wrth law yn eich cegin. Pasta pantri? Os gwelwch yn dda. Salad cymdeithasu am ddim? Cofrestrwch fi. Fy ffefryn tymhorol ar hyn o bryd yw cawl pys hollt syml iawn sy’n cymryd gwahanol ffurfiau yn dibynnu ar y cynhwysion sy’n hongian yn fy nrôr creision.

Mae’r fformiwla gyffredinol yn syml: ffrio rhai alliumau, ychwanegu ychydig o broth a phys i’r pot, ychwanegu rhywbeth ychydig yn hufenog, a sesno’n ysgafn gyda rhai perlysiau neu groen. Gadewch i bopeth fudferwi nes ei fod yn barod i’w weini, yn ddelfrydol ochr yn ochr â bara crystiog ffres neu groutons wedi’u tostio.

Wel, beth ydych chi’n aros amdano? Gafaelwch mewn llwy a gadewch i ni ddadansoddi pam mae’r cyfuniad blas hwn yn gweithio’n dda.

Alliums

Mae alliums yn cynnwys cynhwysion fel winwns, garlleg, cennin syfi, sialóts, ​​cennin a chennin syfi. Mae ganddyn nhw i gyd y math hwnnw o flas bach tangy, gwyrdd, ffynci, fel arfer gyda thipyn o felyster ac umami os ydyn nhw wedi’u carameleiddio’n ddigon. Nhw yw ceffylau gwaith y gegin, a dyna pam mae cymaint o ryseitiau’n eu defnyddio fel cynhwysyn sylfaenol.

Cysylltiedig: Rhoi Cyfle i Pys? Mae’n bryd eich tro yn y ganolfan ofal “llysiau”.

Gwerthoedd

Er na fyddwn yn defnyddio cawl “cig” gwych, fel cig eidion neu fadarch, yr unig ofyniad ar gyfer yr un a ddefnyddir yn y cawl hwn yw ei fod yn blasu’n dda. Sbwriel (os gallwch chi) ar gyfer y cawl mewn bocs “da” neu gwnewch un eich hun. Byddai naill ai cawl cyw iâr neu lysiau yn flasus.

Pys

Wele seren y rysáit hwn! Mae pys ffres a phys wedi’u rhewi yn gweithio’n wych yma.

Hufen llaeth (neu hufen nad yw’n gynnyrch llaeth).

Yn y bôn rydych chi am ychwanegu un yn unig ensyniad o hufenedd i’r rysáit hwn. Wrth gwrs, gallwch chi ddefnyddio hufen go iawn neu hanner a hanner, ond mae yna rai dewisiadau amgen blasus hefyd. Mae dollop o hufen sur neu iogwrt yn ychwanegu blas neis iawn i’r cawl, tra bod y llaeth cnau coco a’r llaeth ceirch hefyd yn ychwanegu dyfnder ychwanegol o flas.

perlysiau neu groen

Mae pys yn mynd yn wych gydag amrywiaeth o berlysiau, gan gynnwys tarragon, dil, saets, mintys, cennin syfi (maen nhw’n tynnu toll dwbl fel allium a pherlysiau!), a phersli. Mae llond llaw cymedrol yn gwneud gwahaniaeth mawr mewn pot o gawl. Yn yr un modd, gall llwy fwrdd neu ddau o groen, naill ai lemwn neu leim, wella’r blas.

Mae rhai o’r cyfuniadau gorau yr wyf wedi rhoi cynnig arnynt yn cynnwys:

  • 4 shibwns wedi’u torri, 4 cwpan cawl llysiau, 4 cwpan pys, 1/2 cwpan llaeth cnau coco cyfan, ac 1 llwy fwrdd o groen leim
  • 2 briwgig sialóts, ​​4 cwpan cawl cyw iâr, 4 cwpan pys, 1/2 cwpan hufen, ac 1 llwy fwrdd o tarragon briwgig
  • 1/2 cwpan cennin wedi’u torri, 4 cwpan cawl cyw iâr, 4 cwpan pys, 1/2 cwpan hufen sur, a 2 lwy fwrdd cennin syfi
  • 1 cwpan winwnsyn gwyn wedi’i dorri, 4 cwpan cawl llysiau, 4 cwpan pys, 1/2 cwpan iogwrt cashiw, 2 lwy fwrdd briwgig mint
  • 4 ewin garlleg briwgig, 4 cwpan cawl cyw iâr, 4 cwpan pys, 1/2 cwpan o laeth ceirch, 1 llwy fwrdd o groen lemwn

Fel y rhan fwyaf o gawliau, po hiraf y byddwch chi’n gadael i’r pot fudferwi, y mwyaf blasus fydd y canlyniad terfynol. Wedi dweud hynny, os oes gennych chi 30 munud i adael i’r cawl hwn goginio, mae hynny’n fwy na digon. Er mwyn gwead clasurol (ac esthetig), rwy’n hoffi asio’r cawl terfynol gan ddefnyddio prosesydd bwyd bach neu gymysgydd trochi, ond mae hynny’n ddewisol.

Bonws: Cawl pys yw un o’r ychydig gawliau sy’n gweithio’n dda yn boeth ac yn oer, gan ei wneud yn stwffwl y gallwch chi fynd â chi ymhell i ddechrau’r haf.


Eisiau mwy o ysgrifennu gwych a ryseitiau bwyd? Tanysgrifiwch i gylchlythyr Salon Food.


Mwy o’n hoff ryseitiau syml yn ystod yr wythnos:

Mae Salon Food yn ysgrifennu am bethau rydyn ni’n meddwl y byddwch chi’n eu hoffi. Mae gan Salon bartneriaethau cyswllt, felly efallai y byddwn yn cael cyfran o’r refeniw o’ch pryniant.

Leave a Comment

Your email address will not be published.