Ffrwythau ffres a phum munud? Paratowch y pwdin meddal haf hwn

Er gwaethaf yr enw gwan, bron yn flêr, mae’r gwasanaeth meddal bob amser yn fy nghalonogi.

Yn wahanol i’w gefnder mwy trwchus, mwy hufennog, mae’r gwasanaeth meddal yn awyrog, fel arfer yn droellog, a’r hyn yr wyf yn hoffi ei alw’n “hufen iâ ysgafn,” sy’n addas ar gyfer unrhyw achlysur. Mae ei ysgafnder yn golygu y gallaf fwyta mwy a pheidio â theimlo fy mod wedi dod yn laethdy ei hun. Hefyd, ni allaf feddwl am unrhyw fwyd nad yw’n briodol ar ei gyfer. Côn wedi’i drochi gan siocled yn ystod reid? Côn fanila yn y car o gadwyn gyrru drwodd arbennig? Mewn picnic? Wrth gwrs! Mewn bwyty, fel Palas Pijja yn Los Angeles, lle maen nhw’n gweini cwcis a hufen iâ cardamom ar ôl sbageti tandoori? Yn hollol.

Mae gwasanaeth meddal yn dod ar gael yn ehangach, ond fy unig gŵyn yw fy mod yn gweld eisiau ei fwynhau yn y lle pwysicaf: ar fy soffa. Iawn, mae gen i ddau gripes: Er bod côn fanila, hyd yn oed côn gweini meddal wedi’i drochi â siocled, yn wrthrychol flasus, mae’n anoddach dod o hyd i flasau mwy diddorol. Beth am hufen iâ meddal gyda blas horchata? Lemwn? Neu mewn gwirionedd, unrhyw flas ffrwythau tymhorol, os gwelwch yn dda. Efallai bod pwy bynnag sydd â gofal ar y bwrdd gweini meddal ychydig i ffwrdd.

Hufen iâ meddal melon a chnau coco gan golofnydd Bounty, Christian Reynoso.

Trwy garedigrwydd Christian Reynoso

Daw ryseitiau’r wythnos hon o’r rhwystredigaeth o beidio â chael blasau mwy llyfn i’w mwynhau o’m soffa. Mae’n rhaid i mi gyfaddef hefyd nad wyf yn arbenigwr ar hufen iâ gweini meddal, oherwydd, wel, i wneud hufen iâ gweini meddal go iawn, o leiaf y math sy’n cynnal ei siâp chwyrlïo, mae angen peiriant arbennig arnoch gyda rheolaeth tymheredd cyson a cynnwrf y mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei ddefnyddio. Does gen i ddim Oherwydd dull anghonfensiynol y rysáit hwn, efallai y byddai “gwasanaeth meddal” yn enw mwy priodol ar gyfer pwdinau oer yr wythnos hon. Mae gwneud ychydig o enwi yn golygu nad oes angen y peiriant ffansi arnoch chi. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cymysgydd, er yn ddelfrydol, un sydd ychydig yn fwy pwerus na’r cyfartaledd.

Yn ogystal â’r tîm hwn, mae fy mhroses yn gyflym iawn ac yn hawdd. Rwy’n cymryd ffrwythau ffres, fel melon aeddfed llawn sudd a ffrwythau carreg fel pluots melys gyda chrwyn tannig tyner, eu torri’n ddarnau bach, eu rhewi, ac yna eu cymysgu â melysydd, llaeth, a dyna ni. Yr effaith yw pwdin wedi’i rewi’n gyflym iawn sy’n ysgafn fel gwasanaeth meddal oherwydd ei fod wedi’i awyru yn y cymysgydd.

Ymddangos bron yn rhy syml, iawn? Wel, rheswm arall yr wyf yn ychwanegu’r “ish” yw oherwydd bod y gweini meddal cartref hwn yn well i’w fwyta o fewn ychydig oriau o gymysgu. Ar ôl hynny, mae’r gymysgedd yn tueddu i galedu a bydd angen arddwrn cryf i’w dynnu allan. Ond fel y dywedais, mae’r danteithion syml hyn yn dod at ei gilydd mewn tua phum munud, felly gweinwch ar unwaith a mwynhewch tra maen nhw’n dal yn feddal.

Mae Christian Reynoso yn gogydd, datblygwr ryseitiau, ac awdur. Yn wreiddiol o Sonoma, mae’n byw yn San Francisco. E-bost: [email protected] Instagram: @cristianreynoso Twitter: @xtianreynoso

Leave a Comment

Your email address will not be published.