Ffyliaid Ffrwythau’r Haf Yw’r Pwdin Hawsaf ar 4ydd Gorffennaf

Dadleuais beth i’w alw’n rysáit hwn. Roeddwn i’n gwybod na allwn i ddianc rhag ei ​​alw’n barafait neu’n gacen fer, oherwydd mae’r cymysgedd aeron a hufen hwn yn bwdin iddo’i hun. Felly, penderfynais o’r diwedd alw peth wrth ei enw trwy roi ei enw traddodiadol (ond anffodus) iddo: ffrwyth “mud”. Ie fy ffrindiau, hoffwn eich cyflwyno i’r rysáit ffrwythau haf gwirion 4 cynhwysyn nad oeddech chi’n gwybod bod ei angen arnoch yn eich bywyd. Arhoswch gyda mi, byddwch yn falch eich bod wedi gwneud hynny.

Cyn i mi fynd i mewn i beth yn union yw sugnwr ffrwythau Mae’nGadewch i ni siarad am bwdinau yn y cinio. Er fy mod yn meddwl bod cynnig rhywbeth melys i ddiweddu pryd o fwyd bob amser yn syniad da, pan fyddwch chi eisoes wedi gofalu am y blasau, y diodydd, y prif gwrs, a’r seigiau ochr, mae pwdin yn gyfle da i gadw pethau’n syml.

Dyna pam mae’r ffwl ffrwythau haf hwn yn un o fy ffefrynnau ar gyfer swper. Nid yn unig y mae’n dod at ei gilydd mewn llai na 15 munud, ond gallwch hefyd ei wneud o flaen amser a’i gael i hongian yn yr oergell ymhell cyn i westeion gyrraedd. Yn bwysicaf oll, mae’n plesio torf go iawn sy’n gwneud i bobl golli eu meddyliau pan fyddant yn cymryd eu brathiad cyntaf. Os ydych chi’n newydd i fyd ryseitiau ffrwythau, daliwch ati i ddarllen oherwydd unwaith y byddwch chi’n dechrau, ni fyddwch chi’n gallu stopio.

Beth yn union yw sugnwr ffrwythau?

Pwdin traddodiadol Seisnig yw ffwl ffrwythau a wneir trwy gymysgu cwstard trwchus neu hufen chwipio i mewn i ffrwythau wedi’u stiwio neu eu briwio. Gellir ei wneud gyda bron unrhyw ffrwyth y gallwch chi feddwl amdano: saws afalau yn yr hydref, riwbob a mefus yn y gwanwyn, a hyd yn oed mango yn yr haf. Fy hoff fersiwn yw’r cyfuniad hwn o geirios, mwyar duon a mafon – mae’r ffrwythau melys a sur yn gyflenwad perffaith i’r hufen.

fy fersiwn i o ffwl ymddangos tebyg i treiffl ar yr olwg gyntaf, wrth i mi osod rhai o’r aeron macerated gyda’r cymysgedd hufen i mewn i sbectol unigol. Fodd bynnag, mae treiffl fel arfer yn cynnwys cacen fel un o’i haenau, tra bod ffwl yn hepgor y cam hwnnw ac yn ei gadw’n syml gyda dim ond aeron a hufen.

sut i wneud ffwl

Er bod ryseitiau traddodiadol Saesneg yn dechrau gyda stiwio’r ffrwythau, fersiwn dim pobi yw fy un i. Yn syml, macerate y ffrwythau trwy ei gyfuno â siwgr a sudd lemwn i echdynnu’r hylif a chanolbwyntio’r blas. Creu compote jam sy’n trwytho’r hufen gyda’r holl flas suddlon hwnnw.

Yna, rydych chi’n plygu’r ffrwythau macerated i mewn i hufen chwipio trwm. Chi sydd i benderfynu a ydych chi’n dal i blygu nes bod y lliw yn fwy gwastad, neu os byddwch chi’n ei blygu ychydig o weithiau i’w adael yn rhesog. Mae’n well gennyf yr olaf: mae’r lliwiau mor drawiadol pan allwch chi weld y rhubanau ffrwythau sy’n rhoi effaith bron marmor. Y naill ffordd neu’r llall, byddwch chi eisiau ei weini’n oer iawn ar gyfer pwdin sy’n hufennog ac yn rhoi boddhad, ond sy’n dal i deimlo’n dda ar noson boeth o haf.

Pwdin perffaith ar gyfer cinio haf.

Bob blwyddyn, rwy’n edrych am bwdin syml ac unigryw i’w weini ar gyfer ciniawau trwy gydol y tymor. Yr haf hwn, sugnwr ffrwythau yw fy ateb. Nid yn unig y mae’n hynod o hawdd gwneud ar gyfer torf, ond mae’r cyflwyniad yn teimlo’n ddigon Nadoligaidd ar gyfer parti. Rwyf wrth fy modd yn gweld yr haenau lliwgar o aeron a hufen mewn sbectol unigol, ond ar gyfer cyflwyniad gwahanol, gallwch ei lwybro i mewn i blât bach mawr neu bowlen wydr. Ychwanegwch lwy weini i westeion gael gwared ar eu dogn, neu ewch yn wyllt a rhowch lwy unigol i bawb gloddio ynddi, yn null y teulu.

Os ydych chi am wneud hwn o flaen amser, mae’r cymysgedd ffrwythau a hufen yn cadw’n wyrthiol o dda am hyd at 24 awr yn yr oergell. Rhowch aeron macerated ar ei ben ychydig cyn ei weini. Sgroliwch drwy’r rysáit ac os byddwch chi’n ei wneud, gadewch sgôr i ni a rhowch wybod i ni sut mae’n mynd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.