Ffyrdd Blasus o Wneud Salad Ffrwythau yr Haf hwn

Yn ystod yr haf, mae salad ffrwythau yn stwffwl mewn unrhyw ymgynnull, barbeciw neu bicnic. Gyda chymaint o wahanol ffrwythau i ddewis ohonynt, mae’n gwneud dysgl ochr hawdd neu hyd yn oed prif ddysgl. Ac er nad oes un ffordd o wneud salad ffrwythau gwael mewn gwirionedd, mae yna ffyrdd i’w sbeisio ychydig, o’r cyffredin i’r anghyffredin. Rhywbeth sy’n helpu wrth wneud saladau ffrwythau blasus yr haf hwn.Er bod gan y gaeaf rai ffrwythau i ddewis ohonynt i wneud salad ffrwythau, nid yw’r tywydd byth yn galw amdano. Ond pan fydd y tywydd yn troi’n gynnes ac archwaeth yn troi at bris ysgafnach, mae saladau ffrwythau yn ddewis serol. Gellir cymysgu unrhyw ffrwythau sydd yn yr oergell gyda’i gilydd ar gyfer salad syml neu gellir dilyn ryseitiau penodol i wneud creadigaeth newydd. Mae’r naill ffordd neu’r llall yn flasus a bydd yn gwella chwant am salad ffrwythau.

CYSYLLTIEDIG: 5 Tric i Gadw Ffrwythau a Llysiau rhag Aeddfed yn Rhy Gyflym

Dyma ffyrdd blasus o wneud salad ffrwythau yr haf hwn.

10 Salad Ffrwythau’r Haf

Efallai mai’r salad symlaf oll yw salad ffrwythau haf syml. Y cyfan mae’n ei olygu yw cydio mewn ffrwythau penodol yn eu tymor a’u cymysgu mewn powlen. Bydd y lliwiau hardd yn wledd i’r llygaid, tra bydd melyster a suddlondeb y ffrwythau yn gwneud i’r blasbwyntiau ddawnsio.


9 Salad Tomato Feta

Yn ôl National Geographic, Mae tomatos yn ffrwyth, a gyda’r mathau sydd ar gael trwy gydol yr haf, maen nhw’n gwneud salad ffrwythau blasus.

I wneud salad tomato feta, mae’r cynhwysion yn syml. Maen nhw’n domatos ceirios neu rawnwin, caws feta, halen, pupur ac olew olewydd, yn dibynnu ar blas ysbrydoledig.

Unwaith y bydd yr holl gynhwysion mewn powlen, yn syml, mae angen eu cymysgu gyda’i gilydd. A voila! Mae’n gwneud tro ar salad ffrwythau.

8 salad ffrwythau trofannol

Yr haf yw pan fydd ffrwythau trofannol yn cyrraedd siopau groser i’w prynu. Mae rhai ohonynt yn gyrru saladau ffrwythau’r haf yn deyrnas eu hunain.

Mae rhai ffrwythau trofannol i’w cynnwys mewn salad haf yn cynnwys:

 • Papa

 • Mango

 • Gwafa

 • Pîn-afal

 • Ciwi

 • ffrwyth seren

 • ffrwythau draig

Ychwanegwch unrhyw un neu bob un o’r rhain i salad ffrwythau yr haf hwn a gwyliwch y salad yn diflannu mewn amrantiad llygad.


7 Salad Ffrwythau Quinoa

Wrth edrych i wneud salad ffrwythau yn bryd cyflawn, bydd ychwanegu ychydig o brotein yn helpu i gadw pobl yn fodlon am oriau. A ffordd hawdd o wneud hyn yw ychwanegu cwinoa at y salad.

Yn ôl damn blasusYnghyd â quinoa, mae rhai ffrwythau gwych sy’n flasus i’w hychwanegu at salad yn fefus, llus, a mango.

Cymysgwch ychydig o mintys a finaigrette lemwn, ac rydych chi wedi creu salad ffrwythau sy’n gwneud pryd blasus.

6 Salad coch, gwyn a glas

Ni fyddai’r 4ydd o Orffennaf yr un peth pe na bai salad coch, gwyn a glas yn ymddangos. Rhywbeth y mae pob person sy’n ei wneud yn rhoi ei sbin ei hun arno.

Gall ryseitiau ar gyfer y salad ffrwythau hwn gynnwys unrhyw beth o fefus, llus, a bananas i aeron, feta ac almonau. Mae eraill yn dal i ddefnyddio watermelon, llus, a chaws feta. Ac wrth gwrs mae yna’r bythol boblogaidd Jello sy’n cael ei daflu i’r gymysgedd.

Pa ffordd bynnag y caiff salad coch, gwyn a glas ei baratoi, mwynhewch! Mae’r unig ffordd gywir yn dibynnu ar daflod pob unigolyn.

5 Salad Melon a Chiwcymbr

Salad ffrwythau sy’n gallu troi pennau yw’r salad watermelon a chiwcymbr. Ond unwaith y bydd pobl yn rhoi cynnig arni, bydd yn cael ei ddymchwel mewn amrantiad llygad.

Yn ôl cinio yn y sw, rhywfaint o watermelon, ciwcymbrau, caws feta a mintys, i gyd wedi’u cyfuno â dresin leim yw’r cyfan sydd ei angen i wneud y salad anhygoel hwn. Ac oherwydd ei fod mor syml i’w wneud, gall fod yn salad delfrydol i’ch cadw’n neis ac wedi’ch hydradu ar ddiwrnodau poeth yr haf.

4 Salad Ffrwythau Ambrosia

Ar gyfer pwdin a salad ffrwythau mewn un, gall salad ffrwythau ambrosia fod yn opsiwn haf gwych.

Yn ôl Rwy’n sychu’n lân chi, mae gan salad ambrosia gynhwysion syml iawn. Mae cynhwysion yn cynnwys:

 • Pîn-afal

 • mefus

 • Grawnwin

 • tangerinau

 • marshmallows

 • iogwrt greek fanila

 • topin chwipio

Nid yw’r rhan fwyaf o ryseitiau’n cynnwys iogwrt Groegaidd. Ond, wrth geisio gwneud salad ffrwythau pwdin ychydig yn iachach a chynnwys rhywfaint o brotein, dewisodd y cyhoeddiad fynd y llwybr hwn. Un nad yw’n newid melyster y rysáit, gan ei wneud yn salad ambrosia y mae pobl wedi’i adnabod a’i garu ers cenedlaethau.

3 Salad Mintys Watermelon

Mae’n well gan rai pobl i’w salad watermelon fod yn rhydd o gaws. Ac i’r bobl hynny, bydd salad mintys watermelon yn cyrraedd y fan a’r lle ar gyfer salad blasus yr haf hwn.

Yn ôl cwpl o gogyddion, ychydig o galch, ychydig o watermelon a mintys yw’r cyfan sydd ei angen i wneud y salad hwn. Mae’n syml ond yn llawn blas adfywiol.

I’r rhai sydd eisiau ychydig mwy o amrywiaeth yn eu salad, ychwanegwch llus i ychwanegu blas ychydig yn gyferbyniol sy’n paru’n dda â tharten y calch a melyster suddlon y melon dŵr.


dwy Salad Ffrwythau’r Haf gyda Hufen Chwipio Ffres

Pan fydd y dant melys yn galw ac nid yw salad ffrwythau yn ddigon, bydd ychwanegu ychydig o hufen ffres wedi’i chwipio ar ei ben yn cynyddu’r melyster yn esbonyddol.

Y ffrwythau melysaf yw’r rhai sydd yn eu tymor ar gyfer yr haf. Dyna pam eu bod yn berffaith ar gyfer y danteithfwyd salad melys hwn.

Ychwanegwch ychydig o hufen chwipio cartref a pharatowch ar gyfer gorlwytho melyster. Rhywbeth nad yw efallai mor iach â salad ffrwythau, ond mae’n ddewis bwyta’n iachach i opsiynau pwdin eraill sy’n ymddangos yn nhymor poethaf y flwyddyn.

1 Salad aeron a Kiwi

Weithiau symlrwydd yw’r allwedd i salad ffrwythau haf blasus. O’r herwydd, cyfuno aeron aeddfed ac ychydig o giwis yw’r cyfan sydd ei angen i wneud salad ffrwythau sy’n felys ac yn tangy. Paru perffaith ar gyfer dyddiau poeth yr haf sydd o’ch blaen.

Ffynhonnell: National Geographic, Blas wedi’i Ysbrydoli, Damn Delicious, Cinio Yn Y Sw, Rwy’n Golchi’n Sych, Cwpl o Gogyddion

Leave a Comment

Your email address will not be published.