Fy Arweinydd Blasus – Pelenni Cig Cyw Iâr a Tortilla | Presgripsiynau

Pan fyddwch chi’n meddwl am ginio dydd Sul yn nhŷ’ch mam-gu, mae’n debyg mai cyw iâr a pheli cig yw un o’r seigiau sy’n dod i’ch meddwl gyntaf. Mae’r ddysgl yn wych ar gyfer y cynulliadau teuluol arbennig hynny, ond mae cymysgu’r peli cig a’u hymestyn yn ei gwneud hi’n ormod o amser ar gyfer prydau rheolaidd yn ystod yr wythnos.

Fodd bynnag, mae ateb hawdd os oes gennych awydd am gyw iâr a pheli cig ond yn brin o amser. Yn syml, defnyddiwch stribedi tortilla blawd yn lle peli cig wedi’u rholio fel dewis arall i’r hen wrth gefn.

TOMPLIAU CYWIR A TORTILLA

6 bronnau cyw iâr heb asgwrn heb groen

10 cwpan o ddŵr

2 asennau seleri, wedi’u torri

1/2 cwpan moron wedi’u torri

1 winwnsyn wedi’i dorri

2 lwy fwrdd cawl cyw iâr NEU 10 ciwb bouillon cyw iâr

1 can (10 owns) hufen o gawl cyw iâr, cryfder llawn

Halen a phupur i flasu

10-11 tortillas blawd (8 modfedd)

1 llwy de o naddion persli sych i’w haddurno

Rhowch fronnau cyw iâr, dŵr, seleri, nionyn, a moron mewn tegell neu frwyliaid mawr iawn a dod â nhw i ferwi. Gostyngwch y gwres a choginiwch am tua 30 munud neu nes bod cyw iâr yn dendr. Tynnwch y cyw iâr a’i gadw.

Cadwch y cawl yn y tostiwr. Dylech gael tua 9 cwpanaid o broth. Ychwanegwch y cawl cyw iâr a’i flasu i wneud yn siŵr bod y cawl yn gyfoethog ac yn flasus. Ychwanegwch fwy o broth os oes angen a mwy o ddŵr os nad oes gennych 9 cwpanaid o broth.

Pan fydd y cyw iâr yn ddigon oer, torrwch ef yn ddarnau bach a’i roi o’r neilltu.

Ychwanegwch hufen o broth cyw iâr a halen a phupur i flasu i’r cawl a dod ag ef i ferw.

Torrwch y tortillas yn stribedi 2-modfedd. Ychwanegwch stribedi, un ar y tro, at y gymysgedd cawl sy’n berwi’n egnïol, gan droi’n gyson.

Pan fydd yr holl stribedi wedi’u hychwanegu, ychwanegwch y cyw iâr gyda llwy, lleihau’r gwres i isel a mudferwi am 5 i 10 munud, gan droi’n dda ond yn ysgafn, i atal y peli cig rhag glynu at ei gilydd. Bydd eich pot o gyw iâr a pheli cig yn drwchus iawn.

Ysgeintiwch naddion persli sych dros gyw iâr a pheli cig.

Arllwyswch i bowlen weini fawr iawn a lletwad i mewn i bowlenni unigol a gweini’n boeth. Yn gwneud 6-8 dogn.

Mae Brotherton yn cynnig un rysáit serol yr wythnos i ddarllenwyr gwefannau yn y nodwedd “My Leader Yummy”. Ydych chi’n chwilio am rysáit na allwch chi ddod o hyd iddo? E-bostiwch fi yn [email protected] a byddaf yn gweld os oes gennyf.

Leave a Comment

Your email address will not be published.