Gall y rysáit hwn fod yn borth i haf o saladau hwyr y nos

Gwnes y salad brecwast hwn gyntaf yng nghoedwig Dyffryn Afon Rwseg a’i fwyta ar gyntedd yn edrych dros y coed tra’n gwisgo bathrob.Harry N Abrams

Mae’r haf mor boeth ag y mae’n gyflym, ac er bod tymereddau a thonnau gwres sy’n torri record yn golygu bod llawer ohonom yn cysgu trwy oriau poethaf y dydd, trwy’r nosweithiau a’r boreau oerach, mae angen i chi fanteisio ar y tymor. Mae hynny’n golygu lleihau tasgau a gwaith o blaid hamdden awyr agored, yn enwedig amser bwyd, pan fydd prydau hawdd eu paratoi a ryseitiau dim-stôf yn cael blaenoriaeth. Ac er bod ciniawau haf a chinio fel arfer yn cael eu gorchuddio, gyda bwydydd wedi’u grilio a crudités, mae brecwastau haf wedi’u diraddio ers amser maith i smwddis, grawnfwydydd oer, a ffrwythau a theisennau cydio a mynd.

Ystyriwch, felly, y salad brecwast.

Nid yw’n union duedd, ond nid yw’n. Nac ydw Un peth, naill ai: Y llynedd, postiodd Lizzo fideo ohoni ei hun yn bwyta salad brecwast ar TikTok ac, mewn rysáit yn y New York Times ar gyfer salad brecwast (yn y bôn dim ond llysiau gwyrdd a pherlysiau gyda rhai wyau wedi’u berwi’n galed uchod), yr ysgrifennwr Nododd Julia Moskin fod saladau yn boblogaidd mewn prydau brecwast Awstralia; Awstralia, wrth gwrs, yw’r lle a ddaeth â thost afocado i ni. Felly mae ganddo botensial tueddiad.

Mae Mika Bareket, perchennog siop llyfrau coginio Toronto Good Egg, yn cyfaddef nad yw saladau brecwast yn gymeriadau rheolaidd ymhlith y llyfrau y mae’n eu stocio, ond maen nhw yno: llyfr coginio 2017 Julia Sherman. salad ar gyfer llywydd yn rhestru rysáit ar gyfer salad tost gyda phersli a mintys ar gyfer pryd y bore; Jook gyda Salad Moron Piclo Cyflym sy’n ymddangos yn adran “brecwast” Hetty McKinnon’s I Asia gyda chariad; ac yn Bwyta i mewnMae Alison Roman yn awgrymu salad Bore Ar ôl Brecwast fel meddyginiaeth pen mawr (mae’n bryd y gellir ei addasu sy’n cynnwys cyfuniad o unrhyw brotein, llysiau deiliog gwyrdd, perlysiau ac wyau).

“Nid yw llysiau yn rhan anghyffredin o bryd o fwyd boreol,” meddai Bareket, “ond efallai eu bod yn ein dehongliad o frecwast Gogledd America.”

Ar gyfer Bareket, gall diffyg cynnwys salad ar fwydlenni brecwast fod oherwydd rhyw fath o myopia am yr hyn y gall salad fod: yng Ngogledd America, mae salad yn cael ei gysylltu amlaf â llysiau deiliog gwyrdd ffres, creisionllyd, nad ydyn nhw’n union addas ar gyfer pryd bore, tra byddai salad mwy swmpus wedi’i dorri’n cyd-fynd yn dda â wyau wedi’u sgramblo a thost. “Mae salad wedi’i dorri’n hawdd,” meddai Bareket, gan ychwanegu bod ei mam yn gweini plât o giwcymbrau wedi’u torri, radis a thomatos bob bore: “Mwy o blât salad na salad,” mae’n nodi.

A all, yn y pen draw, fod yn allweddol i gofleidio salad ar gyfer brecwast: ehangu ein paramedrau o ran yr hyn y gall salad fod. Mae’r llyfrau ar silffoedd Good Egg yn awgrymu bod y gwaith hwn eisoes yn cael ei wneud, gyda’r teitlau uchod yn cynnwys y saladau fel prif ddigwyddiadau, wedi’u gwasgaru ar blatiau ac wedi’u diferu’n gelfydd â dresin, yn hytrach nag fel sioeau ochr yn cael eu taflu’n afreolaidd i bowlen. Nid yw hyn yn gliriach yn unman ffanatig salad, llyfr 2022 (a gwerthwr gorau) gan Jess Damuck. “Mae’r posibiliadau gyda salad yn ddiddiwedd,” meddai Damuck. “Rhaid i’r salad, yn ôl ei ddiffiniad, fod yn hyblyg. Dim ond bwyta i deimlo’n dda yw e.”

ffanatig salad yw un o’r ychydig lyfrau sy’n cynnwys rysáit salad a fwriedir yn benodol ar gyfer brecwast: Salad Brecwast Sitrws Damuck gyda Spicy Granola (a ddangosir isod, salad ffrwythau ydyw, ydy, ond mae ychwanegu naddion chili yn ychwanegu awgrym annisgwyl o sbeis sy’n ei ddyrchafu y tu hwnt eich dysgl ochr brecinio nodweddiadol Ystyriwch mai dyma’ch porth i haf o saladau boreol.

Salad Brecwast Sitrws gyda Chili Granola Sbeislyd

Gwnes y salad hwn gyntaf yng nghoedwig Dyffryn Afon Rwseg a’i fwyta ar gyntedd yn edrych dros y coed tra’n gwisgo bathrobe. Fe wnes i ynysu fy hun mewn caban ffrâm A am bum diwrnod i ysgrifennu, ond yn gyntaf fe wnes i lwytho i fyny ar gynhwysion ym marchnad ffermwyr San Francisco. Fe’i gwnes ag afocados, a gallwch chi hefyd. Os ydych chi am arbed amser, gallwch ddefnyddio granola crefftwr a brynwyd mewn siop yma.

Cynnyrch

4 i 6 o’ch hoff ffrwythau sitrws cymysg, fel orennau gwaed, orennau Cara Cara, grawnffrwyth, a thanjerîns Satsuma

Cynnyrch llefrith

2 gwyn wy, wedi’i guro

Iogwrt llaeth defaid (blas plaen neu fasarnen), i’w weini (dewisol)

Pantri

1/3 cwpan (75 ml) o olew olewydd gwyryfon ychwanegol

3 llwy fwrdd o naddion pupur coch wedi’u malu (dwi’n hoffi disgleirio chilies Calabrian)

1 llwy de sinamon mâl

3 cwpan (265g) ceirch hen ffasiwn (ddim yn coginio’n gyflym)

½ cwpan (85g) groats gwenith yr hydd wedi’u tostio (kasha)

½ cwpan (tua 75g) hadau (llin, cywarch, sesame – ewch yn wallgof)

½ cwpan (50g) almonau wedi’u sleisio

½ cwpan (120 ml) surop masarn da (dim ond y gorau fydd yn gwneud, a dweud y gwir)

2 llwy de o halen kosher

halen naddion

Cynheswch y popty ymlaen llaw i 350 F (175 C).

Gwaith Cartref: Torri a segmentu sitrws.

Coginio: Mewn sosban fach dros wres canolig, mudferwi ¹/3 cwpan (75 mL) olew olewydd a 3 llwy fwrdd naddion pupur coch, yna tynnu oddi ar y gwres. Ychwanegwch 1 llwy de o sinamon a gadewch iddo eistedd am ychydig funudau (po hiraf y bydd yn eistedd, y mwyaf sbeislyd y bydd; rwy’n hoffi gadael iddo oeri i dymheredd yr ystafell). Hidlwch i bowlen fawr drwy hidlydd rhwyll mân; tynnwch 1 llwy fwrdd neu fwy o’r olew sbeislyd a’i gadw i’w sychu’n ddiweddarach.

Yn yr un bowlen fawr gyda’r olew sbeislyd, ychwanegwch 3 cwpan (265 g) ceirch, ½ cwpan (85 g) gwenith yr hydd, ½ cwpan (tua 75 g) hadau, ½ cwpan (50 g) almonau, ½ cwpan (120 mL) surop masarn, 2 lwy de o halen kosher, a 2 gwyn wy. Cyfunwch â llwy bren neu’ch dwylo nes bod popeth wedi’i gymysgu a’i wlychu.

Trosglwyddwch i daflen pobi ymyl wedi’i leinio â memrwn a’i bobi, gan droi a thaflu bob 15 munud, nes ei fod yn frown euraidd ac yn bersawrus, 25 i 30 munud.

Cydosod a Gweini: Trefnwch sitrws ar eich plât(iau). Ysgeintiwch lond llaw o granola a’i roi ar ben gyda dollop o iogwrt (defnyddiwch gefn y llwy i gael cyffyrddiad braf), os dymunir. Ysgeintiwch ag olew poeth wedi’i gadw ac ysgeintiwch halen arno. Storiwch y granola sy’n weddill mewn cynhwysydd aerglos am hyd at dair wythnos.

Cynlluniwch eich penwythnos gyda’n cylchlythyr Blas Da, sy’n cynnwys awgrymiadau ac adolygiadau gwin, ryseitiau, newyddion bwyty a mwy. Cofrestrwch Y diwrnod hwn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.