Gallwch anfon cacen siocled enwog Ina Garten at eich mam ar gyfer Sul y Mamau

Ina Garten Goldbelly cake, Ina Garten

Ina Garten/Instagram; Mewnosodiad: Nathan Congleton/Banc Ffotograffau NBCU/NBCUniversal trwy Getty

Mae Ina Garten yn gwneud Sul y Mamau yn arbennig iawn eleni.

Yr iarlles droednoeth rhannodd seren, 74, ddydd Llun fod ei Chacen Siocled Beatty’s poblogaidd ar gael i’w dosbarthu dros nos trwy Goldbelly, rhag ofn nad ydych chi’n teimlo fel ei bobi eich hun.

“Dangoswch ychydig o gariad i Mam yr wythnos hon trwy bobi fy hoff Gacen Siocled Beatty iddi!” Amlygodd Garten lun o’r gacen siocled ultra pedair haen.

“Ond os yw hi’n rhywle arall neu os ydych chi wedi blino gormod i bobi (onid ydyn ni i gyd?!), gallwch chi gael fy nghacen siocled wedi’i gludo dros nos o Goldbelly.com. Bydd Mam yn caru chi’n ôl! ❤️ ❤️❤️” ychwanegodd.

Er y byddai chwipio’r pwdin cyfoethog yn llafur cariad gwerth chweil, mae dewis seren y Rhwydwaith Bwyd yr un mor demtasiwn (os nad yn fwy cyffrous!) i fam ar Fai 8.

Mae’r gacen siocled, sy’n fwyaf adnabyddus am ei rhew hufen menyn cyfoethog ac ychwanegu coffi ffres yn y cytew, yn costio $89.95 yn Goldbelly ac mae’n cynnwys cludo am ddim.

“Daeth Cacen Siocled Beatty i fodolaeth oherwydd bod ffrind da iawn i mi wedi ein cael ni draw i swper ac wedi gweini cacen siocled i ni. Ac roeddwn i fel, ‘Dyma’r gacen siocled orau i mi ei chael erioed, ac o ble mae’n dod? ‘” eglurodd Garten. ar GoldbellyTV. “A dywedodd, ‘Wel, fy mam-gu a’i gwnaeth.’ Yna rhoddodd y rysáit cacen siocled i mi a daeth hynny’n beth pwysig iawn.”

“Mae’n gacen siocled Americanaidd glasurol, ond mae’n blasu’n well nag y byddech chi’n ei ddisgwyl,” ychwanegodd.

CYSYLLTIEDIG: Gellir Cyflwyno Pwdinau Wedi’u Pobi’n Ffres Ina Garten i’ch Drws, Diolch i Goldbelly

CYSYLLTIEDIG: Ina Garten Yn Cymryd Cipolwg Y Tu Mewn i’w Phantri Newydd ei Drefnu: ‘Amser Glanhau’r Gwanwyn!’

Ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd Garten ei bartneriaeth gyda’r cawr dosbarthu bwyd a datgelodd pa gwmni iarlles droednoeth ceisiwch y llinell fyddai’n ei gymryd.

“Gobeithio eich bod chi’n caru’r pwdinau hyn sydd wedi’u pobi’n ffres gymaint â fi,” meddai Garten, gan ychwanegu ei bod “wrth ei bodd” ei fod wedi cyrraedd “mewn pryd ar gyfer y gwyliau.”

O’u Cwcis Chunc Siocled i’w Brownis Siocled Gwarthus, mae danteithion Goldbelly Garten yn cynnwys rhai o’u ryseitiau mwyaf annwyl yn y llyfr coginio, y cyfan wedi’u prisio o $64.95 i $99.95.

Mae cacen cnau coco Ina yn uchafbwynt arall ar ei rhestr o offrymau Goldbelly. Mae’r gacen wen wedi’i rhyngosod rhwng haenau o friw caws hufen a’i gorchuddio’n llwyr â chnau coco wedi’i rwygo.

CYSYLLTIEDIG: Dim ond 24 awr a gymerodd i Ina Garten ddod i arfer â chael Jeffrey Gartref 7 Diwrnod yr Wythnos yn lle 3

Ina Garten a Jeffrey Garten

Ina Garten a Jeffrey Garten

Alberto E. Rodriguez/Getty

Siaradodd Garten â POBL yn ddiweddar i ddathlu dechrau ei sioe Discover+ newydd. Byddwch yn westai i mi. Yn y cyfweliad, siaradodd am sut y newidiodd y pandemig COVID-19 ei threfn ddyddiol gyda’i gŵr Jeffrey. Treuliodd y cwpl, sydd wedi bod yn briod ers 53 mlynedd, ddyddiau’r wythnos ar wahân fel arfer: teithiodd Jeffrey i Connecticut i ddysgu yn Iâl, tra arhosodd y cogydd enwog yn ei gartref yn East Hampton. NY Newidiodd hynny yn ystod y pandemig gyda Jeffrey adref yn amlach.

“Un o’r pethau rydyn ni wedi’i ddysgu yn ystod y pandemig yw pa mor wych yw cael saith diwrnod yr wythnos gyda’n gilydd. Mae’n anhygoel,” meddai wrth POBL ym mis Mawrth.

Ni chymerodd yn hir i’r Gartens ddod i arfer â’r amserlen newydd.

“Roedden ni wedi cael yr amserlen honno ers 40 mlynedd, lle byddai’n mynd allan ddydd Llun ac yn dod yn ôl ddydd Gwener,” meddai. “Ac yna pan ddigwyddodd y pandemig hwnnw, roeddwn i fel, ‘O waw. Beth sy’n mynd i ddigwydd yma?’ A 24 awr yn ddiweddarach, rydw i fel, ‘Mae hyn yn wych. Mae gen i ffrind drwy’r amser.’ “

Leave a Comment

Your email address will not be published.