Gefeilliaid Gogledd-ddwyrain Ohio yn Cymryd Rhan mewn Creu Her Coginio | Celf a diwylliant

Roedd Her Creu Coginio genedlaethol eleni yn gwahodd gwylwyr i gyflwyno ryseitiau eu teuluoedd. Mae dwy o’r prif gemau rhagbrofol yn efeilliaid o Ogledd-ddwyrain Ohio.

Aeth Donna Cianciola a Diane Delia i Ysgol Uwchradd McKinley yn Nhreganna ac yna Ysgol Uwchradd Normandi yn Parma. Mae Delia dal yma yn Shaker Heights, er bod Cianciola bellach yn byw yn Maryland. Dywedodd fod y cyfan yn mynd yn ôl at ei threftadaeth.

“[We’re] Eidaleg, Sicilian, yr un peth ydyw, ”meddai Cianciola. “Y rhan hwyliog o fyw yn ardal Cleveland [is there] roedd cymaint o gymdogaethau ethnig. Dysgon ni seigiau Almaeneg a seigiau Hwngari a seigiau Groegaidd a Libanus, pob math o wahanol bethau. Fe wnaethon ni ymgorffori hynny yn ‘Gourmet or Good Digon.’”

Dyna enw ei gyfres we, sydd wedi tyfu i dros 200 o fideos ar-lein. Mae’r enw’n cyfeirio at ei harddulliau coginio: mae Delia yn gwneud bwyd yn syml, y mae’n ei ystyried yn “ddigon da” i’w roi ar y bwrdd. “Mae pawb yn mynd i’w fwynhau, ond does dim rhaid i mi dreulio llawer o amser yn ei wneud a’i roi at ei gilydd,” meddai.

Mae Cianciola yn gourmet oherwydd mae’n hoffi ychwanegu’r “tro ychwanegol” neu’r tro gan ddefnyddio gwahanol gynhwysion neu dechnegau. Dysgodd y chwiorydd goginio gan eu teulu estynedig mawr. Modryb sy’n arbenigo mewn llysiau ffres. Roedd un arall yn gynnil, yn defnyddio pob eitem yn yr oergell ar gyfer pob pryd.

“Fe wnaethon ni gyfuno hynny i gyd â’r hyn a ddysgodd fy mam inni,” meddai Delia. “Pan aeth fy mam yn ôl i weithio, ein gwaith ni oedd coginio. Roedd yn ddoniol oherwydd roedd hi’n treulio llawer o amser gyda’r nos yn creu’r cyfarwyddiadau hyn ac roeddwn i’n arfer meddwl i mi fy hun, ‘Gallai hi fod wedi ei wneud ei hun.’ Dioddefodd ein teulu tlawd trwy lawer o olwythion porc wedi’u llosgi, tatws stwnsh talpiog, a saladau hanner-gwisgo, ond fe wnaethon ni ddyfalbarhau.”

Arweiniodd hynny at gymryd rhan yn yr Her Creu Coginio eleni, gyda’r thema “Rysáit Fy Nheulu.” Daeth ei fideo ar artisiogau Sicilian yn chweched. Mae’r chwiorydd yn teimlo eu bod yn cael sylw amlwg oherwydd eu perthynas ar y sgrin a’r ffaith eu bod yn cynnig dwy ffordd i baratoi’r pryd: wedi’i stemio neu wedi’i stwffio.

Dywedodd y chwiorydd fod rhan o’u perthynas ar y sgrin yn deillio o’r telepathi mae’n ymddangos bod gan yr efeilliaid, er bod eu rhieni’n mynnu eu gwahanu i wahanol ystafelloedd dosbarth yn yr ysgol.

“Roedd mam yn arfer dweud y bydden ni’n dechrau sgwrs yn y bore ac yna’n ei chodi eto pan welson ni ein gilydd eto yn y nos,” meddai Cianciola. “Roedden ni’n ffrindiau gorau gyda’n gilydd, ac rydyn ni’n dal i fod.”

Roedd beirniaid y gystadleuaeth fideo yn cynnwys Martin Yan (“Yan yn gallu coginio!”) a Pati Jinich (“Bwrdd Mecsicanaidd Pati”), a gwnaethant nodi’r ddolen honno hefyd. Roeddent hefyd yn argymell mwy o glosio o’r bwyd.

“Fe ddysgon ni rywfaint o feirniadaeth ffilmio a golygu gwerthfawr, ond cyn belled â’n cyflwyniad, roedden nhw’n falch ac roedd ein rysáit wirioneddol yn hawdd ei dilyn,” meddai Cianciola. “Rydym yn ceisio dangos pa mor hwyliog a hawdd y gall coginio fod.”

Wrth goginio drostynt eu hunain, mae’r ddau yn dweud bod saws cartref yn allweddol i bryd gwych.

Mae’n well gan Delia basta, tra bod Cianciola yn pwyso tuag at datws a llysiau, rhywbeth y mae’n ei ddilyn gyda chyffeithiau o’i gardd. Mae hyd yn oed wedi mynd â’i deulu i Ffair Talaith Maryland.

“Y llynedd, enillodd fy ngŵr rhuban glas am felon ac enillais rhuban glas am fara melon o’i ardd,” meddai. “Mae’n rhoi boddhad mawr a dyna dwi’n ei hoffi am goginio…mae’n dipyn bach o waith, mae’n dipyn bach o hwyl, ond rydych chi’n cael y boddhad ar unwaith pan fyddwch chi wedi gorffen.”

Gallwch wylio dros 200 o fideos yn ei gyfres “Gourmet or Good Enough” ar YouTube.

Hawlfraint 2022 WKSU. I weld mwy, ewch i WKSU.

Leave a Comment

Your email address will not be published.