Gellir gwneud y gacen siocled hawdd 10 munud hon yn y microdon.

  • Creodd y cogydd crwst hunanddysgedig Eloise Head gacen siocled 10 munud o hyd y gellir ei gwneud yn y microdon.
  • Mae’r gacen gyfoethog yn cynnwys powdr coco a siocled tywyll, ac nid oes angen wyau.

Wrth i’r tymheredd godi, rydyn ni i gyd yn ceisio treulio llai o amser mewn ceginau poeth.

Yn ffodus, mae’r cogydd crwst hunanddysgedig Eloise Head wedi creu cacen siocled y gellir ei rhoi mewn microdon mewn dim ond 10 munud.

Nid oes angen popty arnoch ar gyfer y gacen hawdd hon, sydd wedi mynd yn firaol ar dudalennau Head’s Instagram a TikTok @fitwaffle.

Post a rennir gan Fitwaffle Kitchen | Eloise (@fitwafflekitchen)

Dyma beth fydd ei angen arnoch i wneud cacen siocled microdon.

Ar gyfer y gacen:

  • 150 gram o flawd amlbwrpas
  • 100 gram o siwgr gronynnog
  • 90 gram o fenyn heb halen (wedi’i doddi)
  • 60 gram o bowdr coco
  • 2 lwy de o bowdr pobi
  • 380 mililitr o ddŵr cynnes

Ar gyfer y ganache siocled top:

  • 150 gram o siocled tywyll
  • 150 mililitr o hufen trwm

Os ydych chi eisiau gwneud y pryd hwn yn fegan-gyfeillgar, dywedodd Head y gallwch chi gyfnewid y menyn wedi’i doddi am olew llysiau a defnyddio gwydredd siocled di-laeth ar gyfer y top.

Dyma sut i wneud cacen siocled microdon.

Yn gyntaf, ychwanegwch y blawd, siwgr, powdwr coco, a powdwr pobi i bowlen a’i gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno. Yna ychwanegwch y menyn wedi’i doddi a’r dŵr cynnes a’i guro nes ei fod yn llyfn.

Arllwyswch y cymysgedd i ddysgl microdon 7 modfedd sy’n ddiogel a rhowch y toes mewn microdon am bump i chwe munud, nes bod pigyn dannedd yn dod allan yn lân. Mae Head yn argymell gwirio’r gacen pan fydd gennych funud ar ôl. Gadewch i’ch cacen oeri’n llwyr ar y plât cyn ei thynnu.

“Ni ddylai fod unrhyw fàs gwlyb gweladwy,” meddai Head. “Os felly, parhewch i ficrodon mewn pyliau o 30 eiliad nes bydd pigyn dannedd yn dod allan yn lân.”

Gadewch i’ch cacen oeri’n llwyr ar y plât cyn ei thynnu.Pen Eloise/Instagram

Tra bod eich cacen yn oeri, chwisgiwch eich siocled tywyll a’ch hufen trwm a’r microdon am funud. Trowch y topin ganache nes ei fod yn llyfn.

Trowch y gacen wyneb i waered yn ofalus ar blât. Arllwyswch y ganache toping dros y gacen wedi’i oeri ac yn llyfn i’r ymylon. Ac felly, rydych chi’n barod i fwyta!

Gellir gwneud y gacen siocled hawdd 10 munud hon yn y microdon.
Dywedodd Pennaeth nad yw ei chacen microdon hawdd yn rhy felys nac yn rhy drwm.pen heloise

“Mae’n hynod o llaith ac mae’r topin siocled tywyll yn ei wneud mor gyfoethog a siocledi,” meddai Head. “A dyw’r gacen yma ddim yn rhy felys na thrwm, felly mae croeso i chi chwarae o gwmpas gyda’r cynhwysion i’w gwneud yn un eich hun.”

“Gallwch chi gyfnewid y topin ganache am Nutella neu daeniad siocled arall, neu roi hufen menyn o’ch dewis ar ei ben,” ychwanegodd.

Mae Head wrth ei fodd yn gwneud ryseitiau pobi hawdd sy’n ddiogel mewn microdon.

Aeth yn firaol hefyd am ei brownis dwy funud a chacen Oreo tri chynhwysyn, ac nid oes angen popty ar yr un ohonynt.

@fitwaffle Brownis Siocled 2 Munud Microdon #brownies #brownie #chocolate #tiktokfood #foodtok ♬ Beggin’ – Måneskin

Mae Head wedi casglu nifer fawr o ddilynwyr gyda’i phwdinau hawdd, gyda llawer ohonynt yn cynnwys candies a sbreds poblogaidd fel bariau Kit Kat, cwpanau Reese a Nutella.

“Rwy’n gweld bod pobl yn dueddol o gael eu hoff gwcis, siocledi a thaeniadau, felly pan gânt eu cynnwys mewn rysáit, maen nhw’n cael eu denu atynt ar unwaith,” meddai wrth Insider.

Mae hi hefyd wrth ei bodd yn gwneud ryseitiau gyda sinamon, gan syfrdanu ei chefnogwyr gyda’r rholiau sinamon 15 munud a 5 munud hawdd hyn a’i chrempogau sinamon.

Mae gan Head bron i 4 miliwn o ddilynwyr ar draws ei llwyfannau a rhyddhawyd ei llyfr coginio cyntaf, Fitwaffle’s Baking It Easy, ym mis Mawrth.

Leave a Comment

Your email address will not be published.