GoodCook Yn Cyflwyno Hanfodion Cegin i Feistr ar Sul y Mamau | Eich arian

RANCHO CUCAMONGA, Calif., Ebrill 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Mae GoodCook, prif frand offer coginio America sy’n gwneud coginio o safon yn hanfodol i bawb, wedi ysbrydoli cogyddion cartref ers amser maith i gysylltu â’ch anwyliaid trwy ryseitiau a phrydau blasus, wedi’u paratoi’n gariadus. gyda chymorth eich offer cegin hawdd eu defnyddio, offer coginio a llestri pobi. Ac yn awr Sul y Mamau hwn, mae GoodCook yn cyflwyno’r cynhyrchion, yr offer a’r ryseitiau gorau i helpu teuluoedd i feistroli’r gwyliau.

Mae llawer o bobl yn mynegi eu cariad a’u llawenydd trwy fwyd, a Sul y Mamau yw’r cyfle gorau i ddangos y gwerthfawrogiad hwnnw o ffigwr y fam yn eich bywyd, p’un a yw hynny’n golygu rhoi’r offeryn cegin neu’r teclyn perffaith i’ch cariad a’r mom sy’n caru coginio seigiau cywrain ac amrywiol. prydau ochr, neu baratoi pryd o fwyd wedi’i feddwl yn ofalus gyda chynhyrchion sy’n cynnig canlyniadau mwy perffaith.

Ar gyfer Sul y Mamau fel dim arall, mae GoodCook yn rhannu ei ddewisiadau cynnyrch gorau ac awgrymiadau ryseitiau a fydd yn mynd â dathliadau i’r lefel nesaf. Ac, i fynd â’r dathliadau ymhellach fyth, mae GoodCook yn cyhoeddi ei fod yn partneru â Jocelyn Delk Adams o Grandbaby Cakes, sy’n ail-ddychmygu ryseitiau teuluol clasurol a’u rhannu mewn ffordd fodern a hygyrch, gan gynnwys ei phwdin y mae’n rhaid ei chael sy’n berffaith ar gyfer arbennig mam. . . Dydd.

Ar gyfer Sul y Mamau cofiadwy, mae GoodCook yn argymell paratoi detholiad moethus o ddechreuwyr, prif gyrsiau a phwdinau:

Ar gyfer y aperitif eithaf: Peidiwch ag arddangos hyd at Sul y Mamau ymgynnull yn waglaw! Afocado yw’r stwffwl nad yw mor gyfrinachol ar gyfer rhai o brydau mwyaf blasus y gwanwyn, ac mae GoodCook’s

Offeryn afocado 3 mewn 1

Dyma’r hanfod popeth-mewn-un sy’n hollti, yn tyllu ac yn sleisio afocados yn rhwydd. O guacamole dorf-hyfryd i

cychod afocado gyda mefus a sitrws

, mae’r teclyn amrywiol hwn yn sicr o fod yn un o ddefnyddiau dyddiol newydd mom. Ar gyfer y Lledaeniad Brunch Byrlymus: Ysgogi’r gwyliau trwy wneud Mam yn frecinio cartref gyda’r holl drimins. popty da

Lemonêd Sangria pefriog

nid yn unig mae’n hawdd ei wneud, ond gyda rysáit sy’n galw am lemonau ffres a hoff win gwyn mam, mae’n siŵr o fod yn boblogaidd. Yr

Cwpan mesur hylif 2-cwpan

yn gwneyd mesur awel, a

Gwasg sitrws GoodCook gyda mewnosodiad cildroadwy

yn helpu i gael yr holl sudd allan o’r lemonau a’r leimiau, gan sicrhau bod y gwaith paratoi yn syml. Os ydych chi’n dal i fod ar y thema sitrws, peidiwch ag anghofio y

Iseldireg Babanod Lemon Crackle

!Ar gyfer melysion tymhorol: pa ffordd well o fwynhau blasau’r gwanwyn na gyda Grandbaby Cakes’

Cacennau cwpan mafon a lemwn

. Gyda diferyn mafon melys yn treiddio trwodd ac yn dirlawn y tu mewn i’r gacen, y canlyniad yw canolfan dendr, melys, llaith y bydd mam yn ei charu. Y cynhwysyn cyfrinachol? popty da

tun myffin

sydd wedi’i ddylunio gyda’r pobydd cartref mewn golwg, gyda dur trwm sy’n dosbarthu gwres yn gyfartal ar gyfer pobi trylwyr bob tro. ar gyfer hoff fwyd splurge y teulu: pizza. Os yw eich mam yn hoffi paratoi

pizzas cartref

neu’n hoffi teithio, GoodCook’s

Bydd AirPerfect Pizza Pan yn dod â blasau’r Eidal adref

. Wedi’i gynllunio i ddarparu profiad coginio cyflymach a mwy crintach oherwydd yr adeiladwaith tyllog sy’n caniatáu cyswllt uniongyrchol rhwng gwres y popty a’r toes pizza, mae’r badell pizza ysgafn hon yn wirioneddol hanfodol. Am bastai pitsa pwdin, GoodCook’s

pizza ffrwythau

Ni allwch ei golli. I gwblhau’r pecyn rhodd, peidiwch ag anghofio y

cyffwrdd torrwr pizza

am y sleisys perffaith bob tro! Ar gyfer y Pobi Perffaith: Nid oes dim yn felysach na phobi Mom yn swp ffres o gwcis, a’i rysáit amser-anrhydedd y mae hi’n ei charu a’r

Padell Pobi Nonstick AirPerfect

maen nhw’n gwpl perffaith. Wedi’i gynllunio i greu brownio gwastad, mae’r daflen bobi yn cynnwys dwy haen i ganiatáu i boced aer gylchredeg gwres drwyddi draw, tra bod gwaelod gweadog yn caniatáu pobi cyflymach heb losgi’r gwaelodion cwci. Gyda dur carbon nonstick, mae glanhau yr un mor hawdd. Eisiau creu amrywiaeth eang ar gyfer brunch Sul y Mamau? Allwch chi byth fynd yn anghywir ag ef

Cwcis Sglodion Siocled AirPerfect

– Gair o gyngor GoodCook ar gyfer danteithion chwenychedig.

“Y gegin yw calon y cartref a pha ffordd well o anrhydeddu calon y teulu, mam, na gyda detholiad o hanfodion a ryseitiau blasus a fydd yn dyfnhau bondiau teuluol,” meddai Tom Barber, uwch is-lywydd marchnata a chynnyrch datblygu.cynnyrch. . “Ar Sul y Mamau yma, mae GoodCook yn gobeithio y bydd mamau o gwmpas y byd yn cael diwrnod llawn o faldodi a phrydau blasus wedi’u paratoi gan eu teuluoedd. Fel prif frand offer coginio America, rydym yn falch o greu offer coginio, llestri pobi ac offer coginio fforddiadwy a fydd yn helpu teuluoedd i greu atgofion newydd wrth fwynhau cwmni ein gilydd dros bryd o fwyd blasus.”

Ers dros ddeng mlynedd ar hugain, mae GoodCook wedi bod yn gydymaith America yn y gegin, gan ddarparu hanfodion cegin o safon i gogyddion cartref sy’n cael eu hadeiladu i bara. Gyda dewisiadau cynnyrch GoodCook ac awgrymiadau ryseitiau, bydd mamau ar draws yr Unol Daleithiau yn mwynhau dathlu Sul y Mamau hwn.

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.goodcook.com/mothers-day.

Ynglŷn â GoodCook® Mae cynhyrchion offer coginio GoodCook® yn cynnig amrywiaeth eang o offer cegin, teclynnau, llestri pobi, offer coginio a storio bwyd. Trwy greu offer coginio fforddiadwy wedi’u dylunio’n feddylgar ar gyfer y cogydd cartref, mae cynhyrchion GoodCook® yn adlewyrchu personoliaeth y brand: greddfol, ysbrydoledig, cymwynasgar a hygyrch. Er mwyn cadw i fyny â thueddiadau bwyd heddiw tuag at amrywiaeth gynyddol o chwaeth, mae GoodCook® yn adeiladu ei frand trwy ddarparu catalog cadarn o ryseitiau, cyfarwyddiadau ac awgrymiadau defnyddiol ar ei wefan, www.goodcook.com.

Cyswllt Cyfryngau: Desiree Dozier [email protected]

Mae llun sy’n cyd-fynd â’r cyhoeddiad hwn ar gael yn: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c021cd60-35fc-4906-9a81-3fbea6f06296

Leave a Comment

Your email address will not be published.