Gorffennaf 4, 2022 Seigiau Ochr: Chwe rysáit bwyd blasus a fydd yn gyflenwad perffaith i’ch pryd blasus!

Mae gwyliau’r 4ydd o Orffennaf yn dod yn agosach fyth, ac mae angen i chi fod yn y dwymyn gwyliau cyn i’r diwrnod mawr gyrraedd. P’un ai’r anrhegion rydych chi am eu hanfon at eich anwyliaid neu’r seigiau rydych chi am eu paratoi ar gyfer swper llawn blas; Mae’n hanfodol eich bod yn dechrau gyda’r paratoadau fel bod eich dathliad mor ddisglair ag y dymunwch! Wrth i chi arsylwi Diwrnod Annibyniaeth yn yr Unol Daleithiau ddydd Llun, Gorffennaf 4, dyma’r chwe seig ochr y mae angen i chi eu gwneud i wneud eich pryd blasus ychydig yn fwy blasus. 4ydd o Orffennaf 2022 Ryseitiau Pwdin – O Fefus Gwladgarol i Pastai Afal Cheddar, danteithion hawdd i orffen cinio ar nodyn melys!

Er bod cŵn poeth traddodiadol, byrgyrs a barbeciw yn hanfodol ar gyfer eich parti cinio, gall ychydig o lysiau sgiwer neu salad wedi’u sleisio ychwanegu swyn sawrus at eich pryd a gwneud i’ch gwesteion deimlo’n arbennig. Peidiwch â phoeni, ni fydd y seigiau ochr sydd gennym ar eich cyfer yn cymryd i ffwrdd o’ch amser gwyliau gwerthfawr gan eu bod yn hawdd i’w paratoi ond yn anhygoel i’w bwyta. Cewch eich ysbrydoli gan y seigiau ochr gorau hyn ar 4 Gorffennaf 2022 i baratoi a gweini gyda’ch pryd blasus. 4ydd Gorffennaf 2022 Cyfarchion: Dymuniadau a Delweddau Diwrnod Annibyniaeth UDA ar gyfer Dathliad Blynyddol y Genedl.

1. Sgiwer Cacen Fer Mefus

Gall ychwanegu ffrwyth melys fel mefus at sgiwer gydag ychydig o giwbiau cacennau bach roi’r blasusrwydd rydych chi wedi bod yn chwilio amdano. Safwch ef â siocled gwyn neu laeth a dewch â melyster mawr ei angen i’ch barbeciw.

Delwedd Gynrychiolydd Kabobs Cacen Fer Mefus (Credydau Llun: Flickr)

2. Salad Caprese Coch, Gwyn a Glas

Gellir gwneud eich cyfuniad personol o’r tri lliw yn dda gyda’r salad gwych hwn sy’n geirios absoliwt. Gwnewch salad caprese gwladgarol gyda thomatos ceirios, llugaeron, a mozzarella gyda finegr balsamig ac olew olewydd ar ei ben.

Delwedd Gynrychiolydd o Salad Caprese Coch, Gwyn a Glas (Credyd Llun: Raw Pixel)

3. Ranch Arddull Ffa

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth sbeislyd i’w goginio i’ch perthnasau, efallai mai’r ffa hyn yw’r opsiwn perffaith i chi baratoi rhywbeth hawdd, cyfoethog a blasus. Am gasgliad hyfryd o faeth blasus!

Delwedd Gynrychiolydd o Ranch Style Beans (Credyd Llun: Flickr)

4. Tatws Romanoff

Gweinwch eich tatws mewn arddull weddus ond nodedig gydag ychydig o gaws bwthyn, hufen sur, winwnsyn wedi’i dorri, a chaws cheddar. Gall paru rhywbeth da gyda’ch cyw iâr wedi’i grilio neu gig eidion fod yn achubiaeth funud olaf.

Delwedd Gynrychiolydd Potato Romanoff (Credyd Llun: Flickr)

5. Sitrws Berry Arugula Salad

Yn bendant mae angen rhywfaint o liw ar eich parti gardd, a gall y salad sitrws hwn fod y cyfeiliant gorau i gyfarch eich ffrindiau. Gall y cymysgedd demtasiwn o aeron llawn sudd, llysiau gwyrdd, sitrws, almonau ac ychydig o ddŵr calch fod yn fyrbryd ar gyfer eich noson flasus.

Delwedd Gynrychiolydd o Salad Aeron Sitrws (Credyd Llun: Flickr)

6. Salad Pasta Mecsicanaidd

Sut allwn ni golli pasta pan fyddwn yn siarad am brydau ochr a chychwynnol! Mae’n bryd mwynhau pasta sydd wedi’i goginio gydag ŷd, ffa, llysiau a thomatos. Peidiwch ag anghofio ychwanegu ychydig o dresin ranch at eich salad blasus Mecsicanaidd.

Delwedd Gynrychiolydd o Salad Pasta Mecsicanaidd (Credydau Llun: Raw Pixel)

Rydyn ni’n siŵr y bydd eich cyfarfod cinio yn wych os ydych chi’n gweini’r prydau ochr blasus hyn gyda beth bynnag rydych chi’n ei goginio! Byddwch yn draddodiadol ffasiynol trwy ychwanegu’r bwydydd hyn at eich bwydlen haf a baratowyd yn arbennig a gwnewch 4ydd o Orffennaf 2022 yn un cofiadwy.

(Ymddangosodd y stori uchod gyntaf ar LatestLY ar Gorff 3, 2022 am 07:10pm IST. I gael mwy o newyddion a diweddariadau ar wleidyddiaeth, y byd, chwaraeon, adloniant a ffordd o fyw, mewngofnodwch i’n gwefan yn diweddaraf .com).

Leave a Comment

Your email address will not be published.