Gudi Padwa 2022: Pwdinau Marathi Cartref Clasurol i Ddathlu Blwyddyn Newydd Marathi

Gudi Padwa 2022: Mae India yn gorchuddio ei hun mewn ffasiwn Nadoligaidd, unwaith eto! Tra bod llawer ohonom yn dathlu Chaitra Navaratri, Ramadan a Baishaki, mae rhanbarth gorllewinol Maharashtra a Konkan yn croesawu blwyddyn newydd. Mae gŵyl Gudi Padwa yn nodi dechrau’r Flwyddyn Newydd i Hindwiaid Marathi a Konkani ac fe’i dathlir gyda brwdfrydedd mawr ledled Maharashtra a’r rhanbarthau cyfagos. Mae’r ŵyl yn ei hanfod yn nodi diwrnod cyntaf y Flwyddyn Newydd yn ôl y calendr lunisolar. Ar ddiwrnod Gudi Padwa, mae pobl yn codi’n gynnar ac yn gosod baneri ac addurniadau Gudi ar eu drws ffrynt a pherfformio pujas. Yn ddiweddarach yn y dydd, maent yn gwledda ar danteithion traddodiadol a dawns trwy gydol y flwyddyn.

(Darllenwch hefyd: Gudi Padwa: ystyr gŵyl Maharashtrian)

Mae dathliadau Gudi Padva yn anghyflawn heb yr amrywiaeth hyfryd o ddanteithion Marathi sy’n cael eu paratoi’n arbennig yn ystod yr ŵyl. Ac o ystyried ein cariad annifyr at losin a phwdinau Nadoligaidd, rydyn ni’n dod â rhestr i chi o bwdinau Marathi clasurol y gallwch chi eu paratoi gartref i ddathlu Gudi Padwa 2022.

Gudi Padwa 2022: Pwdinau Marathi Clasurol ar gyfer Gudi Padwa 2022

1. Shrikhand (Ein hargymhelliad):

Bydd sôn am losin Marathi a’r Shrikhand cyfoethog a hufennog yn bendant yn croesi’ch meddwl. Yn y bôn mae’n bwdin clasurol wedi’i seilio ar dahi sydd hefyd yn cynnwys elaichi, siwgr, a ffrwythau sych. Mae gan Shrikhand le cadarn mewn bwydydd Gujarati a Maharashtrian ac mae’n cael ei baratoi’n eang ar gyfer bron pob achlysur arbennig. Mae gan y rysáit hwn yma dro arbennig sy’n dod gyda’r defnydd o saffrwm (Kesar). Dyma’r rysáit i chi.

Gudi Padwa 2022: Mae Shrikhand yn bwdin Marathi enwog.

2. Puran Poly:

Mae Puran Poli, saig melys Marathi glasurol arall, yn arbenigedd Nadoligaidd ac yn ddysgl gysur bob dydd. Yn yr iaith Marathi, gelwir y llenwad melys yn Puran a’r bara allanol yw Poly. Mae’n ddysgl ochr flasus gyda blasau cyfoethog ond mae’n hynod o hawdd a chyflym i’w wneud. Wedi’i garu gan bob grŵp oedran, dyma sut y gallwch chi eu gwneud gartref.

3. Basundi:

Gellir galw Basundi yn gefnder agos i rabri. Mae llaeth yn cael ei ferwi a’i drwchu â siwgr, cnau a chynhwysion eraill ar gyfer y rysáit hwn. Pryd melys syml ond dirywiedig, bydd y rysáit basundi hwn yn eich helpu i baratoi gwledd gofiadwy i bawb. Dyma’r presgripsiwn.

(Darllenwch hefyd: Gudi Padwa 2022: 5 Ryseitiau Shrikhand I Gynyddu Eich Gwledd Draddodiadol)

4. Kaju Modak:

Gellir hefyd ychwanegu Modak, trît arbennig Ganesh Chaturthi, at saig felys draddodiadol i groesawu Blwyddyn Newydd Marathi. A thra byddwch wrthi, beth am gymryd y plât ychydig yn uwch a pharatoi fersiwn llawer mwy blasus a chyfoethog? Mae Kaju modak yn berffaith ar gyfer campau dathlu ac mae hefyd yn eithaf hawdd i’w wneud. Cliciwch yma am y rysáit Kaju Modak manwl.

9va96kcg

Gudi Padwa 2022: Gwneir Modak ar gyfer pob achlysur arbennig.

5. Cnau Coco Ladoo:

Mae Ladoos maint brathiad wedi’u gwneud gyda daioni llaeth cyddwys, khoya, cnau coco wedi’i ddadhydradu, ac almonau yn ychwanegu cyffyrddiad gwych at eich plât pwdin Gudi Padwa. Serch hynny, mae pawb yn caru Ladoos, ond gwnewch nhw’n felys ac yn grensiog gyda chnau coco ac maen nhw’n siŵr o’u llorio mewn munudau! Rydyn ni’n eich sicrhau na allwch chi stopio am un gyda’r rysáit hwn! Cliciwch yma am y rysáit sideo cnau coco manwl.

Yno mae gennych chi, mwynhewch y pwdinau melys a blasus hyn wrth ddathlu Blwyddyn Newydd Marathi gartref.

Gudi Padwa 2022 Hapus!

Leave a Comment

Your email address will not be published.