Gwahanol fathau o Ghewar | Ghewar | melysion monsŵn

Mae Ghewar yn danteithfwyd melys Indiaidd sy’n gysylltiedig â’r monsŵn a Teej (gŵyl sy’n cael ei dathlu gan fenywod Hindŵaidd. Mae’n croesawu’r monsŵn). Gwneir y ddysgl siâp disg trwy ffrio toes blawd mewn ghee ac yna ei drochi mewn surop siwgr. Mae’n eithaf poblogaidd yn Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Delhi, a Gujarat.

Daw’r ddisg diliau mewn sawl blas fel y gall y rhai sydd â dant melys ei flasu wrth fwynhau’r tywydd. Dyma bum math gwahanol o ghewar y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt y tymor monsŵn hwn.

Mawa Ghewar

Mae’r math hwn o ghewar yn cael ei baratoi trwy ychwanegu topin o mawa neu khoya ar y ddisg. Yn gyntaf, rydych chi’n troi’r khoya mewn padell i leihau ei amrwdder. Unwaith y bydd yn troi’n frown, ychwanegwch siwgr powdr a cardamom (elaichi) i gael byrstio o flas.

Gallwch hefyd ychwanegu ychydig mwy o elfennau fel petalau rhosyn, saffrwm (kesar) neu gnau pistasio i wneud iddo edrych yn gyfoethog a blasu’n ddwyfol. Pan fydd y khoya yn barod, rydych chi’n ei daenu’n ysgafn ar y ghewar.

Rabbi Ghewar

Rabbi Ghewar

Mae Rabdi yn llaeth cyddwys trwchus gyda blas melys. Mae Ghewar wedi’i orchuddio â haen o rabdi, a gallwch chi chwistrellu ffrwythau sych fel cnau almon, cashews a chnau pistasio. Gwella’r blas.

Daw Rabdi â thôn melys ghewar. Felly, gallwch hefyd ei gyflwyno fel offrwm i westeion neu westeion nad ydyn nhw’n teimlo fel bwyta gormod o siwgr.

ghee siocled

hufen iâ siocled

Delwedd trwy garedigrwydd: Jagran

Beth arall sydd ei angen arnoch chi na siocled (buddiannau siocled) a danteithfwyd melys Indiaidd yn dod at ei gilydd i wneud y cyfuniad mwyaf marwol? Mae llawer yn gwneud y math hwn o ghewar trwy ychwanegu siocled at y toes.

Fodd bynnag, gallwch hefyd ei wneud trwy ychwanegu haen o siocled wedi’i doddi blasus. Gallwch hefyd ychwanegu ffresni gyda rhesins a chroen oren. Unwaith y bydd y siocled yn tewhau, gallwch chi lyncu’r ghewar neu hyd yn oed ei ychwanegu at y fwydlen pan fydd gennych westeion drosodd.

Peidiwch â cholli: defnyddiau a manteision croen nionyn a garlleg

Malai Ghewar

malai ghewar

Mae Malai ghewar yn bryd melys poblogaidd o Rajasthan. Mae’r topio yn eithaf syml a gallwch chi ei wneud gartref. Cynhesu’r llaeth mewn padell ac ychwanegu siwgr at eich dant, ynghyd â’r cardamom a’r saffrwm (manteision saffrwm).

Gadewch i’r gymysgedd fudferwi nes ei fod yn drwchus. Cadwch ef o’r neilltu i oeri ac ychwanegu mwy o ffrwythau sych wedi’u malu, neu gallwch ychwanegu haen drwchus mewn ghewar plaen. Fiola! Mae eich malai ghewar hufennog yn barod i’w weini.

Peidiwch â Cholli: Ryseitiau Siocled Gan y Cogydd Enwog Ranveer Brar

ghewar ffrwythau sych

ghewar ffrwythau sych

Mae’r math hwn o ghewar yn hawdd i’w ddarganfod a hyd yn oed yn haws i’w wneud gartref. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw trochi’r ddisg mewn surop siwgr a rhoi eich hoff ffrwythau sych ar ei ben. Gallwch hyd yn oed ychwanegu aeron ffres, mefus a ffrwythau suddiog eraill. Cadwch ghewar yn yr oergell i oeri a’i fwyta ar gyfer pwdin.

Ymwadiad

Mae eich croen a’ch corff fel chi yn unigryw. Er ein bod wedi cymryd pob cam i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn yr erthygl hon ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn gredadwy ac yn cael ei gwirio gan arbenigwyr, rydym yn argymell eich bod yn ymgynghori â meddyg neu’ch dermatolegydd cyn rhoi cynnig ar feddyginiaeth gartref, tric cyflym neu drefn ymarfer corff. . Am unrhyw sylwadau neu gwynion, cysylltwch â ni yn [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.