Gwnaeth Mira Kapoor i ni ail-fyw plentyndod gyda’i ysgytlaeth siocled

Mae’r haf yn galw am smwddis mor flasus. cyfnewidiadwy? Wel, nid ydym yn gwybod amdanoch chi, ond yn syml, mae Mira Rajput mewn cariad â’r ddiod hon. Ac, os ydych chi’n pendroni beth wnaeth iddi ddewis y ddiod hon, yna’r ateb yw nad ydym yn gwybod. Roedd Mira, sydd ar hyn o bryd ar wyliau yn y Swistir gyda’i gŵr, yr actor Shahid Kapoor, a’u plant Misha a Zain, yn edrych ymlaen at ei gael. Nawr yn meddwl tybed beth yw eich hoff flas ar hyn o bryd? Mae’n siocled yr holl ffordd. Gan rannu delwedd o wydraid o ysgytlaeth, ysgrifennodd Mira, “ysgytlaeth siocled oherwydd …” Gallwn uniaethu â chi, Mira. Wedi’r cyfan, nid oes angen rheswm i gael smwddi. Chi?

(Darllenwch hefyd: ‘Bwytewch, ailadroddwch’: mwynhaodd Mira Kapoor y prydau llysieuol hyn ar wyliau yn Dubai)

A chan ein bod ni i gyd yn gwybod bod gan ddyddiaduron bwyd Mira Rajput y pŵer i adael pawb gan gynnwys ni yn newynog, rydyn ni wedi llunio rhestr o ryseitiau smwddi ar eich cyfer chi. Felly, beth ydych chi’n aros amdano? Gwnewch wydr iach a diod i’r diferyn olaf.

1. Ysgytlaeth Cnau Cyll Siocled

Ni allaf helpu ond dechrau gyda’r rysáit siocled hwn. Cymysgwch gymysgedd hufennog gyda siocled, powdwr coco a chnau cyll. Ychwanegwch ychydig o giwbiau iâ a llenwch y gwydr gyda chwistrellau siocled.

2. Smwddi banana

Mae’r rysáit mor syml ag y mae’n swnio. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw bananas a llaeth. Smwddi cyflym a hawdd a all wneud rhyfeddodau i’ch iechyd a’ch blasbwyntiau.

(Darllenwch hefyd: Cafodd “Bag Byrbryd wedi’i Stwffio” Mira Kapoor ei Lenwi Gyda’r Bwydydd Blasus hyn)

3. Smwddi betys

I bawb sy’n ymwybodol o iechyd, beth am wydraid o smwddi betys? Yn hyfryd i edrych arno ac yn flasus i’w flasu, mae beets wedi’u cymysgu â llaeth gyda thopins sinamon a hufen iâ fanila yn siŵr o ennill eich calon.

4. Smoothie Mefus

Ni allwch byth fynd o’i le gyda’r un hwn. Wedi’r cyfan, dyma’r blas mefus rydyn ni’n siarad amdano. Y peth da am fefus mewn gwydr tal yw’r hyn sydd ei angen arnoch i guro’r gwres.

5. Smwddi almon a saffrwm

Beth os dywedwn y gallwch hyd yn oed yfed gwydraid o ysgwyd cyn ymarfer corff? Sut, rydych chi’n gofyn? Taflwch lond llaw o almonau, cnau Ffrengig, a hadau llin mewn jar. Nesaf, wrth gwrs, bydd angen llaeth arnoch chi. Nawr, troellwch ac mae’ch diod yn barod.

Rhowch gynnig ar y ryseitiau smwddi penwythnos yma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.