Gwnaeth Olivia Rodrigo ‘Dirty Soda’ ffasiynol ar TikTok, a gwnaethom roi cynnig arno

olivia rodrigo

Olivia Rodrigo/Instagram

Symud drosodd, feta pasta. Soda budr yw’r duedd newydd blasus i wneud tonnau ar TikTok.

Ym mis Rhagfyr, postiodd y seren bop Olivia Rodrigo lun Instagram ar ei phorthiant yn dal mwg o Swig, siop soda sy’n arbenigo mewn gwneud sodas budr.

Ers hynny, mae’r ddiod offbeat – sy’n cynnwys soda wedi’i gymysgu â hufen neu hanner a hanner, suropau â blas a sudd leim – wedi ymddangos ar draws y cyfryngau cymdeithasol, ac mae Eater yn canmol Rodrigo am ei gwneud yn brif ffrwd o leiaf yn rhannol. Mae’r hashnod #dirtysoda wedi cael ei ddefnyddio fwy na 700,000 o weithiau ar TikTok, yn ôl Eater.

Dau dymor cyntaf rhaglen ddatguddiad Rodrigo, Sioe Gerdd High School: Y Sioe Gerdd: Y Gyfreseu ffilmio yn Utah, lle mae’r ddiod pefriog hufennog wedi bod yn hynod boblogaidd ers y 2010au. Is.

CYSYLLTIEDIG: Mêl wedi’i Rewi Yw’r Tueddiad Bwyd Hawsaf (A Melysaf) Ar TikTok

CYSYLLTIEDIG: Mae’r rysáit bowlen reis eog firaol hon yn cymryd drosodd TikTok diolch i gynhwysyn rhyfeddol

Ers hynny, mae’r blasau wedi esblygu o’r craze soda budr cynnar. Mae’r siop yr ymwelodd Rodrigo â hi yn cynnig rhestr helaeth o eitemau bwydlen hwyliog, gan gynnwys Naughty & Nice, cymysgedd o Dr. Pepper, taffi Saesneg a hanner a hanner, a blasau mwy ffrwythlon fel Beach Babe, sy’n cyfuno Mountain Dew, mafon, eirin gwlanog a hufen fanila. .

Gan ddefnyddio’r holl gynhwysion y gallwn i ddod o hyd iddynt yn swyddfa POBL, penderfynais roi cynnig ar soda trending TikTok. Yn gyntaf, llenwais gwpan bron i’r ymyl gyda llawer a llawer o iâ. Dewisais Coke Diet Clasurol wedi’i gymysgu â swm hael o hufen fanila. Ar ôl ychydig o sipian, penderfynais fod y soda budr yn bendant yn werth chweil.

Mae Diet Coke yn asio’n berffaith â hufen fanila llyfn i greu bron fel soda hufen traddodiadol a fflôt cwrw gwraidd, i gyd mewn un cwpan. Roedd maint yr iâ yn bendant wedi gwneud gwahaniaeth hefyd, felly peidiwch â sgimpio yno. (Pwyntiau bonws os ydych chi’n defnyddio rhew cerrig mân fel y manteision.)

Peidiwch â cholli unrhyw stori: tanysgrifiwch Cylchlythyr dyddiol am ddim oddi wrth POBL i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gorau sydd gan BOBL i’w gynnig, o newyddion suddlon enwogion i straeon difyr dynol.

Mae TikTok yn aml yn cylchredeg tueddiadau a thriciau ryseitiau firaol demtasiwn. Un o’r tueddiadau mwyaf parhaol oedd rysáit bowlen eog y crëwr Emily Mariko, a aeth yn firaol fis Awst diwethaf.

Mae rysáit vlogger ffordd o fyw wedi curo llawer o dudalennau For You oherwydd ei fod yn opsiwn hawdd iawn ar gyfer cinio neu swper mewn pinsied. Mae’r rysáit yn ei gyfanrwydd yn cynnwys eog, reis, ciwb iâ (i helpu i stemio’r reis yn y microdon), saws soi, mayonnaise Kewpie, a saws poeth, ynghyd â thopinau dewisol o wymon, kimchi, ac afocado.

Leave a Comment

Your email address will not be published.