Gwneud bariau Twix iach (hawdd a blasus)

Mae bariau candy yn bleser. Fodd bynnag, maent fel arfer yn llawn siwgrau wedi’u mireinio ac ni argymhellir eu bwyta’n ormodol. Ar yr ochr gadarnhaol, dyna pam rydyn ni wedi dod o hyd i ffordd i droi un o’n hoff fariau, Twix, yn fersiwn iachach y gallwn ei fwynhau’n amlach. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n rhoi cynnig ar ein rysáit blasus ar gyfer y bariau Twix iach hyn!

Rydyn ni wedi dod o hyd i ffordd i droi un o’n hoff fariau Twix yn fersiwn iachach


Weithiau mae’n llawer haws gweld sut mae rysáit yn cael ei baratoi cyn mynd i’r afael â hi eich hun. Felly beth am edrych ar ein tiwtorial fideo am ganllaw hawdd ei ddilyn? Mae’r bariau Twix hyn yn ddioddefwr iach perffaith. Maent yr un mor flasus ac mor hawdd i’w gwneud, felly rhowch gynnig arnynt.

Mwynhewch ein tiwtorial fideo hawdd ei ddilyn o’r rysáit hwn.

Rysáit Bariau Twix Iach

Amser paratoi: 10 munud

Cyfanswm amser: 1 awr

Offer:

 • Ffwrn
 • Skillet
 • Papur pobi
 • stof uchaf
 • Wisg
 • Oergell

Cynhwysion:

Ar gyfer y sylfaen:

 • 100 gram o flawd cnau coco
 • 30 gram Mêl
 • 80 gram o olew cnau coco, wedi’i doddi

Ar gyfer y topins:

 • 100 gram Mêl
 • 60 gram o fenyn cnau daear
 • 50 ml Hufen o Reis
 • 1 llwy fwrdd dyfyniad fanila
 • halen, pinsiad
 • siocled wedi toddi
 • naddion cnau coco

Cyfarwyddiadau cam wrth gam:

 1. Mewn powlen fawr, ychwanegwch flawd cnau coco, mêl, olew cnau coco a chymysgwch yn dda.
 2. Cymerwch ddysgl wedi’i leinio’n flaenorol â phapur pobi a rhowch y gymysgedd.
 3. Gwthiwch nes ei fod yn wastad a’i dorri’n chwe rhan gyfartal.
 4. Pobwch am ugain munud ar 180 gradd C neu 360 gradd F.
 5. Gosodwch y sylfaen o’r neilltu.
 6. Rhowch bot ar y stôf dros wres canolig.
 7. Arllwyswch y mêl, menyn cnau daear, hufen o reis, a detholiad fanila.
 8. Cymysgwch bopeth yn dda gydag ychydig o wialen nes ei fod yn tewhau ac yn cael lliw brown braf.
 9. Ychwanegwch binsiad o halen a chymysgwch eto.
 10. Arllwyswch y gymysgedd dros y gwaelod a’i ddosbarthu’n dda.
 11. Rhowch yn yr oergell am o leiaf hanner awr.
 12. Rhowch ychydig o siocled wedi’i doddi ar y bariau a’i addurno â naddion cnau coco.
 13. Mwynhewch!

camau gweledol

Y cam cyntaf: Cymysgwch y blawd, y mêl a’r olew

powlen o gynhwysion ar gyfer bariau twix iach

Ail gam: Cymysgwch bopeth yn dda

cymysgedd o flawd cnau coco a mêl ar gyfer y sylfaen

Trydydd cam: Rhowch a ffurfiwch mewn mowld wedi’i leinio’n flaenorol a’i bobi am 20 munud.

mixtute mêl cnau coco mewn padell wedi'i leinio


Pedwerydd cam: Rhowch y sylfaen o’r neilltu a gosodwch y pot ar y stôf

pot top stôf a sylfaen wedi'i goginio

Cam Pump – Ychwanegwch y mêl, menyn cnau daear, hufen o reis, a detholiad fanila

menyn cnau daear a hufen o gymysgedd reis

Cam Chwech: Cymysgwch bopeth gyda’i gilydd ac ychwanegu pinsied o halen

cymysgedd carameleiddio ar gyfer bariau twix iach

Cam 7: Arllwyswch dros y gwaelod a’i wasgaru’n gyfartal

menyn cnau daear cymysgedd sylfaen blawd cnau coco

Wythfed cam: Rhowch yn yr oergell am hanner awr

rhewgell bariau twix iach

Cam 9: Diferu gyda siocled wedi toddi

siocled yn diferu ar fariau twix cartref

Y degfed cam: Chwistrellwch â naddion cnau coco

naddion cnau coco wedi'u taenellu ar fariau twix cartref

Unfed cam ar ddeg: Mwynhewch!

torri bariau twix cartref

awgrymiadau a thriciau

Mae gan bob rysáit ei driciau cyfrinachol y gallwch chi ei wneud yn berffaith gyda nhw, ac nid yw’r rysáit hwn yn eithriad. Dyma’r holl awgrymiadau a thriciau y bydd angen i chi eu gwybod i wneud y Twix Bars hyn yn hynod flasus! Cofiwch bob amser mai ffurf ar gelfyddyd yw coginio. Gallwch chi newid y rysáit mewn sawl ffordd i’w wneud yn un eich hun.

Mae gan bob rysáit ei driciau cyfrinachol.

mêl mewn cynhwysyn jar wydr

#menyn cnau

Er mai menyn cnau daear yw ein dewis ar gyfer y rysáit hwn, gallwch yn hawdd amnewid bron unrhyw fenyn cnau. Os yw’n well gennych fenyn almon na menyn cnau daear, mae croeso i chi ei ddefnyddio yn lle hynny.

#Storio

Un o’r pethau gorau am y bariau Twix hyn yw y gallant aros yn dda am tua wythnos. Ac os ydych chi eisiau gallwch chi eu storio yn y rhewgell mewn cynhwysydd diogel am hyd at fis. Gwnewch yn siŵr eich bod yn storio’r bariau hyn wedi’u gorchuddio ac yn yr oergell nes eich bod yn barod i’w gwasanaethu.

# Blawd

Os nad ydych chi eisiau defnyddio blawd cnau coco neu ddim yn hoffi ei flas, gallwch chi roi blawd almon yn lle hynny yn hawdd. Fel y dywedasom, gallwch chi wneud y rysáit hwn yn un eich hun, felly gwnewch y rysáit hwn yn un eich hun.

Gallwch chi roi blawd almon yn lle blawd cnau coco yn hawdd

powlen o flawd cnau coco ar gyfer bariau twix

Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r rysáit hwn gymaint ag y gwnaethom ni! Os gwnaethoch chi, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych ar rai o’n ryseitiau eraill ar ein sianel YouTube. Yno gallwch ddod o hyd i ddigon o ysbrydoliaeth ar gyfer eich antur coginio nesaf. Os ydych chi’n crefu am rywbeth melys, rhowch gynnig ar ein pizza pwdin, neu os ydych chi mewn hwyliau am goctel, rhowch gynnig ar ein Orange Espresso Martini blasus. Cofiwch adael sylw o dan y fideos a rhoi gwybod i ni beth hoffech chi ei weld gennym ni nesaf!

Bariau Twix blasus, iach a chartref

bariau twix cartref iach a blasus

Ffynonellau:

Stiwdio Archzine ©
Leave a Comment

Your email address will not be published.