Gwneud Cacennau Lafa Canolfan Caramel gan Ddefnyddio Cynnyrch Dau Fasnachwr Joe

Delwedd ar gyfer erthygl o'r enw Gwneud Cacennau Lafa Canolfan Caramel Gyda Dau Fasnachwr Joe Products

Llun: claire is

gan Nigella Lawson cacennau babi siocled tawdd rhoi fi yn y ffordd A dweud y gwir, mae hi braidd yn hyperbolig i ddweud bod ei lyfr, Sut i fod yn dduwies ddomestig, wedi fy ngwneud i’r awdur bwyd ydw i heddiw. Mae ysgrifennu Nigella bob amser yn ddigon cynnes a synhwyrus, mewn byd o ddysgu didactig, wedi’i “optimeiddio”. ysgrifennu bwyd a ryseitiau, mae eich gwaith yn ddifyr ac yn galonogol, a dyna’r awyrgylch a roddodd ddiddordeb i mi yn y gegin.

Gwneud y cacennau lafa i mi wedyn-gwnaeth fy nghariad i mi deimlo’n gymwys yn y gegin ac wedi tyfu ychydig. Nhw oedd un o’r pwdinau “taro” cyntaf i mi ei bobi erioed, ac rydw i wedi cael gwendid am hylifau.cacennau canolog byth ers hynny.

Mae fy mherthynas â phobi wedi newid ers hynny (dwi ddim yn ei hoffi), ond nid yw fy mherthynas â phwdin wedi newid. Dwi dal yn dyheu am bwdin gludiog, melys, cynnes, gooey bob tro, ac mae gan gacennau lafa ryw swyn o ganol y 90au sy’n apelio’n fawr iawn i mi (fel salad lletem, martini budr, neu heulsychu).tomato unrhyw beth).

Ceisio bodloni’r chwant hwn heb wneud unrhyw bobi “go iawn” yw’r hyn a arweiniodd at y gacen fach a welwch uchod: cacen canolfan caramel hylif wedi’i gwneud gyda dau gynnyrch Trader Joe’s (eu cymysgedd pobi Blondie Bar a charamelau wedi’u gorchuddio â siocled tywyll).

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw cymysgu fel y cyfarwyddir ar y pecyn, iro mowld gyda menyn, a leiniwch y gwaelod ag ychydig femrwn. Gwasgwch chwarter cwpanaid heaping o y cytew blondie i mewn i’r badell a gwthio caramel i lawr i’r canol. Pobwch am hanner awr, yna gadewch iddo oeri am ychydig funudau cyn troi ar blât (neu fwyta’n syth o’r badell). Mae’n chwerthinllyd o hawdd.

Mae'n iawn os yw'r candy yn glynu;  bydd y toes yn codi o'ch cwmpas.

Mae’n iawn os daw’r candy allan; bydd y toes yn codi o’ch cwmpas.
Llun: claire is

Mae gan y gacen canlyniadol naws cwci gwych, gyda thu allan cnoi a chraidd caramel hylifol. Mae’n anhygoel o gyfoethog, felly gwnewch yn siŵr bod gennych wydraid mawr o laeth gerllaw.

Bydd un bocs o gymysgedd yn gwneud tua chwe chacen babi, ond bydd y cytew hefyd yn cadw yn yr oergell am ychydig ddyddiau os nad ydych am fwyta neu weini pob un o’r chwech ar unwaith.

Cacennau Lafa Canolfan Caramel

Cynhwysion:

  • 1 bocs Masnachwr Joe’s Blondie Bar Baking Mix
  • 1 darn o fenyn, wedi’i doddi, ynghyd â menyn ychwanegol heb ei doddi ar gyfer iro
  • 1 wy
  • 6 Candies Gorchuddio Siocled Tywyll Masnachwr Joe

Cynheswch eich popty i 350 ℉. Iro hyd at chwe sosban gyda menyn, yn dibynnu ar faint o gacennau rydych chi’n eu gwneud. Traciwch waelod un o’r mowldiau ar ddarn o femrwn, yna torrwch y cylch allan a’i wasgu yn erbyn gwaelod y mowld. Ailadroddwch hyd at chwe gwaith, yn dibynnu ar faint o gacennau rydych chi’n eu gwneud.

Cymysgwch y menyn a’r wy i’r cymysgedd (menyn yn gyntaf os yw’n boeth). Gwasgwch bentwr 1/4 cwpan o cytew i bob padell, yna gwasgwch candy i ganol y cytew. Pobwch am hanner awr, yna gadewch iddo oeri am ychydig funudau cyn rhedeg cyllell finiog, denau o amgylch y badell a’i gwrthdroi ar blât. Fel arall, gadewch ef yn y badell a’i fwyta oddi yno. Mae’r naill opsiwn neu’r llall yn gweithio.

Leave a Comment

Your email address will not be published.