Gwneuthurwr brechdanau poeth yn dod yn wneuthurwr pwdin poeth gyda rysáit cacen banana siocled hynod hawdd 【SoraKitchen】

Dyma fyrbryd hawdd a blasus arall i ychwanegu at ein repertoire o fwyd gwersylla!

Mae ein gohebydd Japaneaidd Masanuki Sunakoma yn tueddu i gyffroi ychydig am bethau, yn enwedig offer coginio hawdd eu defnyddio. Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd ganddo obsesiwn â’i wneuthurwr wafflau haearn bwrw newydd ac aeth ar sbri i brofi galluoedd gwneud wafflau amrywiol fwydydd annisgwyl.

Nawr ei diddordeb cariad diweddaraf yn y gegin yw a gwneuthurwr brechdanau poeth, yr ydych eisoes wedi’i ddefnyddio i wneud brechdanau yakisoba wedi’u grilio a brechdanau croquette wedi’u grilio. Ond nid yw ei arbrofion wedi’i gyfyngu i gymysgeddau sawrus. Na, fe wnaethoch chi neidio ar y bandwagon pwdin yn ddiweddar a rhoi cynnig ar ddanteithion blasus y byddwch chi am eu gwneud ar unwaith: empanadas banana a siocled.

Ciplun YouTube/Ken Outdoor Cooking

Daeth ysbrydoliaeth Masanuki, fel yn ei arbrofion brechdanau poeth eraill, gan YouTuber o Japan, Ken, sy’n rhedeg cegin awyr agored Dad Ken, Stay-At-Home, sy’n rhannu ryseitiau bwyd gwersylla hawdd eu gwneud. Ac yn union fel ryseitiau eraill Ken, nid yw Masanuki yn difaru rhoi cynnig ar yr un hon. Nid yw’n arbennig o dda am goginio, ac ni fyddai byth wedi breuddwydio y byddai’r diwrnod yn dod pan fyddai ganddo obsesiwn â gwneud cacennau, ond dyma ni, a dyma’r rysáit ar gyfer Gwneuthurwr Brechdanau Cacen Banana Siocled Poeth.

Cynhwysion:
● 1 ddalen crwst pwff wedi’i rewi (wedi dadmer)
● 1/2 banana
● Siocled (swm i’w flasu)
● Pinsiad o flawd

Cam 1. Unwaith y bydd eich dalen crwst wedi cyrraedd tymheredd yr ystafell, ei dorri yn ei hanner. Felly, taenellwch ychydig o flawd i mewn i’ch toes i’w atal rhag glynu yn y cam nesaf.

Cam 2. Gosodwch haneri eich dalen i ffitio maint eich gwneuthurwr brechdanau wedi’i grilio. Os nad oes gennych rholer, gallwch ddefnyddio diod tun heb ei agor. P’un a ydych chi’n gwersylla neu gartref, mae’n debyg bod gennych chi rywfaint o gwrw yn dodwy, iawn? Os ydych chi’n poeni am lanweithdra, mae Ken yn awgrymu eich bod chi’n lapio’r can gyda deunydd lapio plastig cyn ei rolio ag ef.

Cam 3. Rhowch eich darnau siocled ar un pen i’r ddalen crwst.

Cam 4. Torrwch eich banana yn dafelli a gosod y sleisys ar ben y siocled.

Cam 5. Ar ochr arall eich taflen gacen, torri i ffwrdd fentiau aer tua dwy gentimetr (3/4 modfedd) oddi wrth ei gilydd. Nawr mae wir yn teimlo fel eich bod chi’n gwneud cacen. Os ydych chi fel Masanuki, fe gewch chi ychydig yn emosiynol ar y pwynt hwn.

Cam 6. Plygwch hanner torri dros yr hanner arall…

Y gwasgwch yr ymylon gyda fforc. Ydych chi’n teimlo eich bod chi’n gwneud cacen yn barod?

Cam 7. Rhowch eich cacennau bach yn eich gwneuthurwr brechdanau wedi’u grilio a rhostio dros wres isel am tua phedwar munud. Os ydych chi’n gwneud hyn am y tro cyntaf, mae Masanuki yn argymell talu sylw ychwanegol i wneud yn siŵr nad ydych chi’n eu llosgi.

Cam 8. Unwaith y bydd lliw da arnyn nhw, fflipiwch y gwneuthurwr brechdanau gril a rhostio am bedwar munud arall.

Cam 9. Pan fydd yr ochr honno hefyd wedi datblygu lliw braf …

Cymerwch nhw o’r gwneuthurwr brechdanau i’r gril…

Y eu torri’n ddarnau i rannu. (Neu bwyta nhw i gyd eich hun. Nid yw hwn yn faes barn.)

Rhowch y darnau ar blât, a voila! Rydych chi wedi gwneud cacennau banana siocled wedi’u gwneud â llaw mewn dim ond 9 cam hawdd!

Afraid dweud, roedden nhw’n hollol flasus wrth gael eu bwyta’n boeth o’r badell. daeth y cacennau allan anhygoel o grensiog, ac mae gan y cyfuniad y blasusrwydd clasurol hwnnw sy’n gwneud ichi deimlo’n dda. Gallwch ei weini gyda hufen iâ fanila neu hufen chwipio os dymunwch, ond nid oes rhaid i chi. Mae’r blas eisoes yn cael marciau llawn ar ei ben ei hun.

Roedd yn hynod o hawdd a chyflym i’w wneud, felly fe allech chi hyd yn oed ei chwipio i frecwast ar foreau prysur. Mae’n debyg y byddai’n boblogaidd iawn hefyd wrth wersylla neu mewn barbeciw. Mae cael un o’r teisennau melys blasus hyn wrth ymlacio yn yr awyr agored gyda theulu a ffrindiau yn swnio fel breuddwyd.

Wrth gwrs, efallai y byddwch hefyd am gael rhai bwydydd sawrus i’w bwyta wrth wersylla (neu hyd yn oed gartref). Ar gyfer prydau gwersylla heblaw brechdanau, edrychwch ar ryseitiau hawdd a blasus eraill Stay-at-Home Dad Ken rydyn ni wedi rhoi cynnig arnyn nhw: Hashimaki Cheesy Spring Rolls.

Rysáit: Aros Gartref Cegin Awyr Agored Dad Ken, a ddefnyddir gyda chaniatâd
Delweddau © SoraNews24 ac eithrio lle nodir

● Eisiau clywed am erthyglau diweddaraf SoraNews24 cyn gynted ag y cânt eu cyhoeddi? Dilynwch ni ar Facebook a Trydar!

Leave a Comment

Your email address will not be published.