Gwnewch Biryani Cyw Iâr Delicious Gartref yn Hawdd

Mae pawb yn caru biryani da. Gall eich rhoi mewn hwyliau Nadoligaidd yn hawdd. Gall roi hwyliau da i chi ar ôl diwrnod blinedig. Gall helpu eich bwydlen i edrych yn ffansi. Nid oes neb yn synnu pan ddaeth biryani yn ginio rheolaidd mewn cartrefi tra’n difyrru. Nawr, mae gwneud y biryani sydd wedi’i goginio’n berffaith a’i flas yn berffaith yn her wirioneddol. Gadewch i ni eich helpu. Dyma rysáit hawdd (mor hawdd â biryani) i’ch helpu chi i wneud biryani cyw iâr blasus gartref.

Cynhwysion

I farinadu:
500g o gyw iâr
5-6 llwy fwrdd o iogwrt
halen yr angenrheidiol
½ llwy de o bowdr tyrmerig
1 llwy de o bowdr chili
1 llwy de o bowdr coriander
½ llwy de garam masala
1 ½ llwy de biryani masala (dewisol)
Ar gyfer reis:
1 cwpan reis basmati (wedi’i rinsio)
2 ddarn o sinamon
anis 3 seren
3 cod cardamom
3 dail llawryf
halen yr angenrheidiol
Ar gyfer y saws:
3 llwy fwrdd o fenyn
2 winwnsyn (wedi’u torri)
halen yr angenrheidiol
5 chilies gwyrdd
2 ddarn o sinsir
8-10 ewin o arlleg
1 tomato canolig (wedi’i dorri)
1 cwpan o ddŵr
Palmwydd yn llawn dail mintys (wedi’i dorri)
Palmwydd yn llawn dail coriander (wedi’i dorri)
Cnau Ffrengig wedi’u ffrio, rhesins a winwns
Dail mintys a dail coriander wedi’u torri (garnais)

Paratoi

Gwnewch bast gydag iogwrt, halen, powdr tyrmerig, powdr chili, powdr coriander, garam masala, a biryani masala.

gorchuddiwch y cyw iâr ag ef

Gadewch iddo farinadu dros nos neu am o leiaf 30 munud.

Mwydwch reis basmati am o leiaf 30 munud.

Ychwanegwch halen, sinamon, anis seren, cardamom, ewin, deilen llawryf, a reis basmati wedi’i socian mewn dŵr poeth.

Berwch am 8-10 munud

Draeniwch y reis a’r warchodfa

Cynheswch y ghee mewn padell

Ffriwch cashews, rhesins a winwns ar wahân

Ychwanegwch ychydig mwy o ghee

Ffriwch winwns gyda halen nes eu bod yn frown golau.

Cymerwch y chilies gwyrdd, sinsir, garlleg ac ychydig o ddŵr mewn gwydraid cymysgu bach.

Malu i bast llyfn

Ychwanegwch hwn at y nionod wedi’u ffrio.

Ffriwch nes bod arogl amrwd y rhain yn diflannu.

Ychwanegwch y tomato a ffriwch ychydig.

Ychwanegwch y cyw iâr wedi’i farinadu a’r dŵr ynddo, cymysgwch yn dda

Coginiwch am 20-25 munud ar wres isel.

Ychwanegu briwgig mintys a dail coriander

Cymysgwch yn dda a diffoddwch y gwres.

Trosglwyddwch hanner y cyw iâr, gan gynnwys y saws, i sgilet neu bot biryani.

Ychwanegwch ychydig o reis hefyd

Ychwanegwch haen o cashews wedi’u ffrio, rhesins, winwns, coriander a dail mintys

haenau ailadrodd

Cynhesu tawa dros wres isel

Rhowch y pot biryani ar ben y tawa poeth

Ysgeintiwch gee ar ei ben

Gorchuddiwch ef â chaead

Coginiwch mewn dum am 20-25 munud

Mwynhewch y biryani gyda raita a phicl.

Gweler y fideo yma

Leave a Comment

Your email address will not be published.